Sumatriptan


Výsledky hledání na výraz Sumatriptan
Poslední aktualizace: 2020-05-25


Kombinace, interakce: Ibalgin 400 & Ataralgin & Sumatriptan actavis


Interakce s potravinami a další doporučeníIbalgin 400: Vyvarujte se alkoholu Potraviny zpožďují čas dosažení maximálních plazmatických koncentrací o 30-60 minut a snižují maximální plazmatické koncentrace o 30-50%. Rozsah absorpce není ovlivněn. Vezměte si s jídlem, abyste snížili podráždění žaludku. Ataralgin: .....

Tagy: Kombinace, interakce Ibalgin, Ibalgin 400 & Ataralgin & Sumatriptan actavis, Sumatriptan

Kombinace, interakce: Ataralgin & Ibalgin 400 & Sumatriptan actavis


Interakce s potravinami a další doporučeníAtaralgin: Vyhněte se alkoholu (může zvýšit riziko hepatotoxicity). Vezměte si bez ohledu na jídlo. Ibalgin 400: Vyvarujte se alkoholu Potraviny zpožďují čas dosažení maximálních plazmatických koncentrací o 30-60 minut a snižují maximální plazmatické koncentrace o 30-50%. .....

Tagy: Kombinace, interakce Ataralgin, Ataralgin & Ibalgin 400 & Sumatriptan actavis, Sumatriptan

Vedlejší účinky: Ataralgin & Ibalgin 400 & Sumatriptan actavis


Vedlejší a nežádoucí účinky Ataralgin a Sumatriptan actavis . Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Sumatriptan actavis . Interakce s potravinami a další doporučeníAtaralgin: Vyhněte se alkoholu (může zvýšit riziko hepatotoxicity). Vezměte si bez ohledu na .....

Tagy: Vedlejší účinky Ataralgin, Ataralgin & Ibalgin 400 & Sumatriptan actavis, Sumatriptan

Zyvoxid


Jako jsou sumatriptan a zolmitriptan. Interakce s potravinami a další doporučeníAtaralgin: Vyhněte se alkoholu (může zvýšit riziko hepatotoxicity). Vezměte si bez ohledu na jídlo. Ibalgin 400: Vyvarujte se alkoholu Potraviny zpožďují čas dosažení maximálních plazmatických koncentrací o 30-60 minut a snižují maximální plazmatické koncentrace o 30-50%. Rozsah absorpce není ovlivněn. Vezměte si s jídlem, abyste snížili podráždění žaludku. Kombinace společných vedlejších účinků všech léků ....

Tagy: Zyvoxid, Sumatriptan

Zykalor


Tramadol a pethidin) používaná k úlevě od bolesti • triptany (jako je sumatriptan a zolmitripitan) Interakce s potravinami a další doporučeníAtaralgin: Vyhněte se alkoholu (může zvýšit riziko hepatotoxicity). Vezměte si bez ohledu na jídlo. Ibalgin 400: Vyvarujte se alkoholu Potraviny zpožďují čas dosažení maximálních plazmatických koncentrací o 30-60 minut a snižují maximální plazmatické koncentrace o 30-50%. Rozsah absorpce není ovlivněn. Vezměte si s jídlem, abyste snížili podráždění žaludku. Kombinace společných vedlejších účinků všech léků ....

Tagy: Zykalor, Sumatriptan

Zomig


Jako je sumatriptan a naratriptan; viz „Vzájemné užívání s dalšími léčivými přípravky“ níže) Interakce s potravinami a další doporučeníAtaralgin: Vyhněte se alkoholu (může zvýšit riziko hepatotoxicity). Vezměte si bez ohledu na jídlo. Ibalgin 400: Vyvarujte se alkoholu Potraviny zpožďují čas dosažení maximálních plazmatických koncentrací o 30-60 minut a snižují maximální plazmatické koncentrace o 30-50%. Rozsah absorpce není ovlivněn. Vezměte si s jídlem, abyste snížili podráždění žaludku. Kombinace společných vedlejších účinků všech léků ....

Tagy: Zomig, Sumatriptan

Venlafaxin mylan


Například sumatriptan, zolmitriptan) Interakce s potravinami a další doporučeníAtaralgin: Vyhněte se alkoholu (může zvýšit riziko hepatotoxicity). Vezměte si bez ohledu na jídlo. Ibalgin 400: Vyvarujte se alkoholu Potraviny zpožďují čas dosažení maximálních plazmatických koncentrací o 30-60 minut a snižují maximální plazmatické koncentrace o 30-50%. Rozsah absorpce není ovlivněn. Vezměte si s jídlem, abyste snížili podráždění žaludku. Kombinace společných vedlejších účinků všech léků ....

Tagy: Venlafaxin mylan, Sumatriptan

TŘezalka apomedica 425 mg tvrdÉ tobolky


Fenobarbital nebo fenytoin (užívané k léčbě křečí) .. .. ..− triptany (sumatriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan, eletriptan) Interakce s potravinami a další doporučeníAtaralgin: Vyhněte se alkoholu (může zvýšit riziko hepatotoxicity). Vezměte si bez ohledu na jídlo. Ibalgin 400: Vyvarujte se alkoholu Potraviny zpožďují čas dosažení maximálních plazmatických koncentrací o 30-60 minut a snižují maximální plazmatické koncentrace o 30-50%. Rozsah absorpce není ovlivněn. Vezměte si s jídlem, abyste snížili podráždění žaludku. Kombinace společných vedlejších účinků všech léků ....

Tagy: TŘezalka apomedica 425, 425 mg tvrdÉ tobolky, Sumatriptan

Theracap 131


Theracap131 Vám nesmí být podán: • jestliže jste alergický( na Theracap131 nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jste-li těhotná nebo máte podezření na těhotenství. k diagnostickým účelům ( k rozpoznání onemocnění) jestliže nejste schopný( normálně polykat. pokud máte zažívací nebo žaludeční potíže. pokud je možné, že máte zpomalený průchod stravy střevní cestou ( sníženou pohyblivost trávicího traktu) Upozornění a opatřeníPřed podáním přípravku Theracap131 se poraďte se svým lékařem nukleární medicíny v případě, • že osoba, které bude tento léčivý přípravek podán, je dítě nebo dospívající, • že Vám vynechala poslední perioda, • že kojíte, • že máte problémy s ledvinami, • že máte dietu s nízkým obsahem sodíku. U starších pacientů, kterým byla odstraněna štítná žláza, byly pozorovány nízké hodnoty sodíku v krvi. Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu je nejvyšší u žen a u pacientů užívajících léky zvyšující množství vody a sodíku, které je vylučováno močí ( léky na odvodnění, jako například hydrochlorothiazid) Pokud patříte do některé z těchto skupin, Váš lékař může provádět pravidelné krevní testy za účelem kontroly .....

Tagy: Theracap 131, Sumatriptan

Sumigra


Neužívejte přípravek Sumigra: - jestliže jste alergický(á) na sumatriptan, sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Jestliže je souběžné podávání sumatriptanu a SSRI/SNRI klinicky oprávněné, řekněte to svému lékaři. Děti a dospívajícíUžívání přípravku Sumigra není doporučeno u dětí a dospívajících mladších 18 let: • protože sumatriptan nebyl u dětí do 10 let studován v klinických studiích. protože v klinických studiích nebyla prokázána účinnost sumatriptanu u dětí a dospívajících od 10 do 17 let. zda se jednalo o souvislost se sumatriptanem nebo existujícím onemocněním - pocit tíhy ( Theracap131 Vám nesmí být podán: • jestliže jste alergický( na Theracap131 nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jste-li těhotná nebo máte podezření na těhotenství. k diagnostickým účelům ( k rozpoznání onemocnění) jestliže nejste schopný( normálně polykat. pokud máte zažívací nebo žaludeční potíže. pokud je možné, že máte zpomalený průchod stravy střevní cestou ( sníženou pohyblivost trávicího traktu) Upozornění a opatřeníPřed .....

Tagy: Sumigra, Sumatriptan

Sumatriptan orion


Neužívejte přípravek Sumatriptan Orion: •pokud jste alergický( na sumatriptan nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( než Vám lékař předepíše přípravek Sumatriptan Orion, určí, zda je Vaše bolest hlavy způsobena migrénou a nikoli jinými stavy. Před užítím přípravku Sumatriptan Orion se poraďte se svým lékařem, pokud se na Vás vztahuje jakákoli z následujících skutečností: - Jestliže jste silný kuřák, nebo podstupujete náhradní ( Ve velmi vzácných případech se u některých osob může po použití sumatriptanu rozvinout závažné srdeční onemocnění, a to i pokud nikdy dříve žádné známky srdečního onemocnění neměli. než Vám předepíše sumatriptan. - Pokud jste někdy v minulosti prodělal( můžete být rovněž alergický(á) na sumatriptan. Pokud víte, že máte alergii na antibiotika, ale nejste si jistý( Viz také níže Další léčivé přípravky a přípravek Sumatriptan Orion. Pokud užíváte sumatriptan často. Příliš časté používání sumatriptanu může .....

Tagy: Sumatriptan orion, Sumatriptan

Sumatriptan mylan


NEUŽÍVEJTE přípravek Sumatriptan Mylan:  Jestliže jste alergický( na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Více viz “Další léčivé přípravky a přípravek Sumatriptan Mylan”. Více viz “Další léčivé přípravky a přípravek Sumatriptan Mylan”. Upozornění a opatřeníSumatriptan Mylan může způsobit tíseň na hrudi a sevření hrdla Po podání přípravku Sumatriptan Mylan se u Vás mohou objevit bolesti nebo pocity svírání na hrudi či sevření hrdla. Před užitím použitím přípravku Sumatriptan Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem pokud:  máte zvýšené riziko srdečního onemocnění, například pokud jste diabetik, silný kuřák/kuřačka nebo pokud užíváte nikotinovou substituční léčbu ( Pokud používáte Sumatriptan Mylan pravidelně Příliš časté užívání přípravku Sumatriptan Mylan může bolesti hlavy vyvolat nebo zhoršit. Další léčivé přípravky a přípravek Sumatriptan Mylan Informujte svého lékaře nebo .....

Tagy: Sumatriptan mylan, Sumatriptan

Sumatriptan actavis


Neužívejte přípravek Sumatriptan Actavis  jestliže jste alergický( na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Sumatriptan Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem  jestliže máte projevy srdeční choroby, jako je přechodná bolest na hrudníku nebo pocit tlaku na hrudníku, které mohou rovněž vystřelovat směrem ke krku  jestliže používáte léky na vysoký krevní tlak  jestliže používáte léky patřící do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu ( Váš lékař by Vám měl před předepsáním sumatriptanu vyšetřit srdeční funkci. Ve velmi vzácných případech se po užívání sumatriptanu vyskytly závažné srdeční obtíže, i když nebyly zjištěny žádné příznaky srdeční choroby. neberte si sumatriptan bez konzultace s lékařem. Po užívání přípravku Sumatriptan Actavis můžete pociťovat krátkodobou bolest a pocit tlaku na hrudníku. Nadměrné užívání sumatriptanu může způsobit chronické každodenní bolesti .....

Tagy: Sumatriptan actavis, Sumatriptan

Přečtěte si o tématu Sumatriptan. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Sumatriptan, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Sumatriptan. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Sumatriptan.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 12 min
1,686,436
Celkový Počet Případů
99,300 (5.9%)
Celkem úmrtí
451,702 (26.8%)
Celkem Uzdraveno
17,135
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: