Biseptol 480 & Atrovent n


Výsledky hledání na výraz Biseptol 480 & Atrovent n
Poslední aktualizace: 2023-12-07


Vedlejší účinky: Biseptol 480 & Atrovent n


Vedlejší a nežádoucí účinky Biseptol 480 a Atrovent n .......

Tagy: Vedlejší účinky Biseptol, Biseptol 480 & Atrovent n, Biseptol 480 & Atrovent n

Kombinace, interakce: Biseptol 480 & Atrovent n


Interakce s potravinami a další doporučení Biseptol 480: Neužívejte doplňky vápníku, hliníku, hořčíku nebo železa do 2 hodin po užití tohoto léku.......

Tagy: Kombinace, interakce Biseptol, Biseptol 480 & Atrovent n, Biseptol 480 & Atrovent n


Atrovent 0,025%


Nepoužívejte ATROVENT 0,025%• jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku ATROVENT 0,025% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. inhalace vyvolává zúžení dýchacích cest: Pokud k tomu dojde, ihned přestaňte používat přípravek ATROVENT 0,025%, protože by mohlo dojít k ohrožení života. Po podání přípravku ATROVENT 0,025% se mohou objevit reakce akutní přecitlivělosti, o čemž svědčí vzácné případy výskytu kožní vyrážky, kopřivky, angioedému ( Další léčivé přípravky a ATROVENT 0,025%Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Vyhněte se dlouhodobému souběžnému užívání přípravku ATROVENT 0,025% spolu s dalšími látkami patřícími do skupiny anticholinergik ( Stejně jako všechny inhalační přípravky může i přípravek ATROVENT 0,025% vyvolat příznaky místního podráždění....

Tagy: Atrovent 0,025%, Biseptol 480 & Atrovent n

Atrovent n


...

Tagy: Atrovent n, Biseptol 480 & Atrovent n


Biseptol


Neužívejte přípravek Biseptol .. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravek Biseptol užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Biseptol je zapotřebí .. dehydrogenázy (může dojít k hemolýze) .. ..• u pacientů s astmatem a těžkými alergickými projevy .. ..• u pacientů s poruchami funkce jater nebo ledvin .. ..• u velmi starých pacientů je zvýšeno riziko vzniku vážných nežádoucích účinků, včetně poškození ledvin nebo jater .. ..• pokud se během léčby vyskytne těžký a dlouhotrvající průjem, ukončete užívání přípravku Biseptol a obraťte se na svého lékaře ( V doporučených dávkách je Biseptol obvykle dobře snášen. Schoenleinova purpura, periarteriitis nodosa, syndrom podobný lupusu, projevy hypersenzitivity s postižením dýchacího ústrojí, fotosenzitivita, seborhoická dermatitida, multiformní erytém, hyperkalemie, hyponatremie, hypoglykemie, nechutenství, deprese, halucinace, závratě, aseptická menigitida, třes, periferní polyneuritida, ataxie, ušní šelesty, dušnost, kašel, plicní infiltráty, .....

Tagy: Biseptol, Biseptol 480 & Atrovent n

Biseptol 480


...

Tagy: Biseptol 480, Biseptol 480 & Atrovent n

Přečtěte si o tématu Biseptol 480 & Atrovent N. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Biseptol 480 & Atrovent n, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Biseptol 480 & Atrovent N. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Biseptol 480 & Atrovent N.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop