Trittico prolong - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Trittico prolong Tableta s prodlouženým uvolňováním


Generikum: trazodone
Účinná látka: trazodone hydrochloride
ATC skupina: N06AX05 - trazodone
Obsah účinných látek: 150MG, 300MG
Balení: Blistr
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Během léčby přípravkem nebo krátce po jejím skončení byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek
nebo chování.

Trittico Prolong je antidepresivum s tlumivými účinky. Během prvních dnů léčby může vyvolat ospalost,
jež většinou vymizí při jejím pokračování.

Některé následující nežádoucí účinky trazodonu se objevují i jako příznaky neléčené deprese. Jedná se o:
- změny v krevním obraze,
- alergické reakce,
- syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (porucha v udržování hladiny vody a
sodíku v těle, projevující se především nadměrným příjmem tekutin a následnou „otravou vodou“),
- pokles hladiny sodíku v krvi, ztráta tělesné hmotnosti, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu,
- sebevražedné myšlenky nebo chování, stavy zmatenosti, nespavost, dezorientace, mánie, úzkost,
nervozita, neklid, bludy, agresivní reakce, halucinace, noční můry, snížené libido, abstinenční
příznaky,
- serotoninový syndrom, křeče, neuroleptický maligní syndrom (zvýšení tělesné teploty, svalová
ztuhlost, změna stavu vědomí), ospalost, závratě, bolest hlavy, malátnost, neklid, snížená
pozornost, třes, rozmazané vidění, poruchy paměti, myoklonus (neúmyslný, krátký, rychlý svalový
záškub), expresivní afázie (poruchy vlastní tvorby řeči - „hledání slov“), parestézie (pocity brnění,
mravenčení), dystonie (abnormální svalové napětí – zvýšené, např. křeče, nebo snížené), změny
chuti,
- srdeční arytmie (poruchy srdeční frekvence), bradykardie (zpomalení srdeční frekvence),
tachykardie (zrychlení srdeční frekvence),
- ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku při rychlém vzpřímení), vysoký krevní tlak, synkopa
(krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným zásobením mozku kyslíkem v důsledku jeho
náhlého nedokrvení podmíněného obvykle poklesem krevního tlaku),
- ucpání nosu, dušnost,
- pocit na zvracení, zvracení, sucho v ústech, zácpa, průjem, trávící obtíže, bolest žaludku,
gastroenteritida (zánět žaludeční a střevní sliznice), zvýšená tvorba slin, paralytický ileus (střevní
neprůchodnosti způsobená „obrnou“ střevní svaloviny),
- změny v jaterních funkcích (včetně žloutenky a poškození jaterních buněk), intrahepatální
cholestáza (porušení toku žluči do střeva),
- vyrážka na kůži, svědění, nadměrné pocení,
- bolest v končetinách a zádech, bolesti svalů či kloubů,
- potíže s močením,
- priapismus (přetrvávající a bolestivé ztopoření penisu) - léčba trazodonem musí být ihned
ukončena, pacient musí vyhledat ošetření u lékaře.

Starší pacienti
U starších pacientů se může častěji vyskytnout pokles krevního tlaku při rychlém vzpřímení, spavost a
další anticholinergní účinky trazodonu (např. sucho v ústech, rozmazané vidění).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop