Trittico prolong - Dávkování


 

Dávkování léku: Trittico prolong Tableta s prodlouženým uvolňováním


Generikum: trazodone
Účinná látka: trazodone hydrochloride
ATC skupina: N06AX05 - trazodone
Obsah účinných látek: 150MG, 300MG
Balení: Blistr
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je obvykle 75 - 150 mg/den v jedné dávce večer před spaním. Dávka může
být zvýšena až na 300 mg/den.
Při léčbě sexuálních dysfunkcí se podává 150 mg přípravku Trittico Prolong 150 mg denně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Tablety se užívají jednou denně, večer, na lačno a zapijí se sklenicí vody.
Tablety se nesmí drtit či kousat, protože by došlo k poruše prodlouženého uvolňování.

Délka léčby
Léčivý přípravek se užívá v terapeutických cyklech trvajících nejméně jeden měsíc.

Při ukončování léčby
Při ukončení léčby trazodonem, zejména po dlouhodobější léčbě, je doporučeno postupné snižování
dávky, aby se zredukovaly možné příznaky, jako je nevolnost, bolest hlavy a malátnost.

Starší a oslabení pacienti
Doporučená počáteční dávka pro velmi staré pacienty či pacienty ve špatném zdravotním stavu je 75
mg/den. Při dobré snášenlivosti může být dávka postupně pod dohledem lékaře zvýšena na obvyklou
dávku pro dospělé.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Trittico Prolong by neměl být podáván dětem a dospívajícím do 18 let věku. Váš lékař však
může pacientům do 18 let přípravek Trittico Prolong předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším
zájmu.

Pacienti s poruchou funkce jater
Pokud trpíte poruchou funkce jater, zejména těžkou poruchou, informujte o tom svého lékaře, který zváží,
zda bude nutné pravidelně kontrolovat jaterní funkce.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Pokud trpíte poruchou funkce ledvin, není při užívání trazodonu nutná úprava dávky, ale před začátkem
léčby byste o tom měl(a) informovat svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Trittico Prolong než jste měl(a)
V případě předávkování ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici nebo
pohotovost. Při požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.
Příznaky předávkování se mohou objevit během 24 hodin, i později.

Nejčastěji zaznamenané příznaky při předávkování byly ospalost, závratě, pocit na zvracení a zvracení.
Ve vážnějších případech bylo hlášeno kóma (ztráta vědomí), zrychlená srdeční činnost, nízký krevní tlak,
nízká hladina sodíku v krvi, křeče a selhání dýchacího systému.
Předávkování trazodonem v kombinaci s dalšími antidepresivy může vyvolat serotoninový syndrom (jeho
příznaky jsou vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo neklid).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Trittico Prolong
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trittico Prolong
Je třeba se vyhnout náhlému vysazení léčby. Při ukončování léčby by se měla dávka postupně snižovat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop