Triprim - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Triprim Tableta


Generikum: trimethoprim
Účinná látka: trimethoprim
ATC skupina: J01EA01 - trimethoprim
Obsah účinných látek: 200MG
Balení: Blistr

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které byly zaznamenány při léčbě přípravkem Triprim, jsou uvedeny níže.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100)

- kožní vyrážka, svědění, vyrážka (makulopapulózní a morbiliformní exantém)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 1000)

- červené skvrny a puchýře na kůži a sliznicích (erythema multiforme), závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů a výrazným cárovitým olupováním kůže na velké ploše (toxická epidermální nekrolýza - Lyellův syndrom)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10000)

- chudokrevnost (megaloblastická anémie)
- poruchy krevního obrazu (malé a dočasné změny) – snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), snížení počtu určitého typu bílých krvinek (neutropenie), porucha funkce červeného krevního barviva (methemoglobinemie)
- kopřivka, anafylaktická reakce (závažná reakce z přecitlivělosti)
- závažná, rozsáhlá, vyrážka s tvorbou puchýřů (Stevens-Johnsonův syndrom), přecitlivělost na sluneční záření, angioedém (sípání, otok obličeje, jazyka nebo krku, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky)
- horečka
- zvýšení hodnot jaterních testů (aminotransferáz, bilirubinu)
- zánětlivé onemocnění oka, které způsobuje bolest a zarudnutí (uveitida)

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

- známky jaterního poškození (cholestatická žloutenka, cholestáza)
- zánět mozkových blan (aseptická meningitida)
- zvýšená hladina draslíku v krvi
- zvýšená hladina kreatininu a močoviny v krvi
- bolest v nadbřišku, snížená chuť k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, zánět sliznice jazyka, zánět dásní, abnormální chuť k jídlu, průjem
- krvácení do sítnice

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop