Adele - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Adele Tableta


Generikum: desogestrel and estrogen
Účinná látka: desogestrel, ethinylestradiol
ATC skupina: G03AA09 - desogestrel and estrogen
Obsah účinných látek: 0,15MG/0,03MG
Balení: Blistr

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Adele, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adele užívat“.

Jakmile zaznamenáte nějaký z následujících příznaků, přestaňte Adele užívat a spojte se co nejdříve se svým lékařem, protože se může jednat o příznaky trombózy:

krutou bolest a/nebo otok některé nohy,

 náhlou krutou bolest na hrudi, jež může zasahovat až do levé ruky,
 náhlou dušnost,
 náhlý kašel bez zjevné příčiny,

jakoukoli neobvyklou, krutou nebo dlouhotrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény, částečnou nebo úplnou slepotu nebo dvojité vidění,

obtíže při mluvení nebo neschopnost mluvit, závrať nebo mdlobu,

slabost, divné pocity nebo znecitlivění nějaké části těla.

Se svým lékařem se musíte spojit, pokud:

 máte neobvyklé kruté bolesti břicha,
 máte nažloutlou pokožku,
 najdete jakoukoli bulku v prsu.

U žen, užívajících perorální antikoncepční přípravky, byly hlášeny následující závažné nežádoucí účinky:

 Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida (chronická zánětlivá onemocnění střev),

systémový lupus erytematodes (onemocnění pojivové tkáně),

epilepsie,

 vyrážka známá jako herpes gestationis,

chorea (onemocnění, projevující se poruchami pohybů),

 porucha krve, zvaná hemolyticko-uremický syndrom (porucha, při níž krevní sraženiny způsobují selhání ledvin),

hnědé skvrny na tváři a na těle (chloasma), porucha pohybu, zvaná Sydenhamova chorea,

poruchy reprodukčního systému a prsu (endometrióza, myom dělohy).

Jiné možné nežádoucí účinky

U žen užívajících perorální antikoncepční přípravky byly hlášeny následující nežádoucí účinky, které se mohou objevit v několika prvních měsících po zahájení užívání přípravku Adele, které však obvykle zmizí, když si vaše tělo na přípravek zvykne.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 ženy z 10)

 nepravidelné krvácení,

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ženy z 10):

 deprese nebo změny nálady,
 bolest hlavy, závratě, nervozita, nevolnost, akné,

žádné nebo nepravidelné vaginální krvácení,

citlivost prsů,

bolest prsů,

zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ženy ze 100):

 zhoršení sluchu (otoskleróza),
 zvětšení prsů,

snížená sexuální touha (libido),

migréna,

zvracení,

vyrážka (kožní projevy se svěděním),

kopřivka,

zadržování tekutin, vysoký krevní tlak.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ženy z 1000): vaginální kandidóza (plísňová infekce),

přecitlivělost (kterou lze poznat podle svědění, vyrážky nebo otoku),

zvýšená sexuální touha (libido),

podráždění očí kontaktními čočkami,

ztráta vlasů (alopecie),

svědění,

poruchy kůže (erythema nodosum, erythema multiforme)

vaginální výtok,

výtok z prsů,

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

o v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza);

o v plících (tj. plicní embolie);

o srdeční záchvat;

o cévní mozková příhoda;

o příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako tranzitorní ischemická ataka (TIA);

o krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucine k

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
239 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop