Acylcoffin - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acylcoffin Tableta


Generikum: acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptic
Účinná látka: acetylsalicylic acid, caffeine
ATC skupina: N02BA51 - acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptic
Obsah účinných látek: 450MG/50MG
Balení: Blistr
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přestaňte lék užívat a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví:
 anafylaktická reakce projevující se mj. svěděním a zčervenáním kůže, vyrážkou, otokem,
kašlem, dušností, bledostí, studeným potem, zrychlenou srdeční činností nebo poklesem
krevního tlaku;
 angioedém (často jako alergická reakce) projevující se otokem kůže a sliznic (např. hrdla
nebo jazyka), dušností a/nebo svěděním a vyrážkou.

Při užívání přípravku Acylcoffin se můžou vyskytnout následující níže uvedené nežádoucí účinky,
zařazené dle frekvence výskytu:

Velmi časté (u více než 1 z 10 pacientů):
 Pocity plnosti, tíhy a tlaku v žaludku, podráždění žaludku anebo jícnu, skryté anebo zjevné
krvácení, pálení žáhy, nevolnost, zvracení (zvýšené riziko je u pacientů s historií vředové
choroby, alkoholiků a starších pacientů).

Méně časté (u 1–10 z 1 000 pacientů):
 Potíže s dýcháním, alergická rýma, kopřivka.

Vzácné (u 1–10 z 10 000 pacientů):
 Nespavost, bolest hlavy,
 proděravění a krvácení z peptického vředu, poškození funkce střev,
 porucha rovnováhy kyselin a zásad v krvi, zvýšení hodnot jaterních enzymů (kontrolují se
pomocí krevních testů), zadržování kyseliny močové v těle.

Neznámé (z dostupných údajů nelze určit):
 Neklid a zrychlený tep srdce po podání vyšších dávek kofeinu;
 poruchy krve (změny krevního obrazu, např. snížení počtu červených a bílých krvinek
nebo krevních destiček). Poruchy krve se mohou projevit jako krvácení do kůže –
nebolestivé, kulaté a fialové tečky na kůži o velikosti špendlíkové hlavičky, někdy
seskupené do větších ploch, krvácení dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny po
menších úrazech, krvácení (může být smrtelné), zvýšená náchylnost k infekcím,
únava, bolesti hlavy, prodloužení doby krvácivosti, snížení tvorby krevních buněk
v kostní dřeni;
 zvýšená tvorba žaludečních šťáv;
 Reyův syndrom (poškození jater a dalších orgánů včetně mozku) se může rozvinout u dětí
s virovým onemocněním (viz bod 2 Děti a dospívající);
 zánět žaludku, střev nebo jícnu, proděravění jícnu nebo střeva;
 dlouhodobý zánět jater způsobující zežloutnutí kůže a očního bělma (chronická
hepatitida);
 selhání funkce ledvin;
 akutní zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida);
 zánět cév (vaskulitida, včetně Henoch-Schönleinovy purpury);
 poškození jater může být smrtelné, především u starších pacientů;
 nitrolební krvácení;
 plicní otok (při chronickém užívání a v souvislosti s reakcí přecitlivělosti vyvolané kyselinou
acetylsalicylovou).


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
86 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop