Acylcoffin - Interakce


 

Interakce léku: Acylcoffin Tableta


Generikum: acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptic
Účinná látka: acetylsalicylic acid, caffeine
ATC skupina: N02BA51 - acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptic
Obsah účinných látek: 450MG/50MG
Balení: Blistr
Neužívejte přípravek Acylcoffin
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo kofein (léčivé látky přípravku
Acylcoffin), salicyláty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména
nesteroidních protizánětlivých léků (např. ibuprofen), vyvolalo astmatický záchvat;
- při akutní vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku;
- při chorobné krvácivosti;
- při chirurgických zákrocích spojených s větším krvácením;
- v kombinaci s metotrexátem (např. při léčbě rakoviny nebo revmatoidní artritidy) při dávce
metotrexátu 15 mg týdně či vyšší;
- při závažném selhání ledvin, jater nebo srdce;
- v posledních 3 měsících těhotenství;
- u dětí a dospívajících do 16 let věku při současně probíhajícím horečnatém virovém onemocnění
(např. plané neštovice, chřipkovitá onemocnění).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Acylcoffin se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud:
- máte problémy s ledvinami, játry nebo srdeční problémy;
- máte nebo jste někdy měl(a) problémy týkající se žaludku nebo střeva (vředová choroba,
ulcerózní kolitida, Crohnova choroba);
- jste astmatik, máte sennou rýmu, nosní polypy nebo jiná chronická onemocnění dýchacího
ústrojí, kyselina acetylsalicylová může vyvolat astmatický záchvat;
- máte nebo jste měl(a) někdy záchvat dny;
- máte mastocytózu (onemocnění imunitního systému);
- trpíte onemocněním štítné žlázy a užíváte levothyroxin (hormon užívaný při onemocnění štítné
žlázy).

Pokud trpíte nedostatkem glukosa-6-fosfát-dehydrogenázy, musíte užívat tento přípravek pod přísným
lékařským dohledem.

V průběhu užívání přípravku omezte příjem produktů obsahujících kofein (léky, káva, čaj, kolové
nápoje), protože vyšší dávky kofeinu mohou vyvolat nervozitu, nespavost a výjimečně i zrychlení
srdeční činnosti.

Děti a dospívající
Děti a dospívající do 16 let mohou užívat přípravek Acylcoffin pouze po doporučení lékařem. U dětí a
dospívajících do 16 let s horečnatým virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné
infekce horních cest dýchacích, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny
acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav,
který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci, nebo
(nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se
jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztráta energie, únava,
ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování,
vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo dospívajícího vyskytne kterýkoliv z
uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Acylcoffin
Účinky přípravku Acylcoffin a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jedná se o následující léky:
- léky spojené s rizikem krvácení, např. warfarin, heparin, klopidogrel, tiklopidin (na ředění
krve/prevenci tvorby krevních sraženin);
- cyklosporin, takrolimus (na prevenci a léčbu rejekce (odmítnutí) orgánů po transplantaci);
- diuretika a inhibitory ACE (na léčbu vysokého krevního tlaku nebo srdeční nedostatečnosti);
- digoxin (na léčbu srdečních problémů);
- lithium (na léčbu maniodepresivní choroby);
- nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen (na léčbu bolesti a zánětu);
- metamizol (užívaný ke zmírnění bolesti nebo snížení horečky);
- probenecid (na léčbu dny);
- kyselina valproová, fenytoin (na léčbu epilepsie);
- acetazolamid (na léčbu glaukomu);
- metotrexát; v dávce nižší než 15 mg týdně (na léčbu rakoviny nebo revmatoidní artritidy);
- léky na léčbu cukrovky (např. glibenklamid, glimepirid);
- selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je citalopram, sertralin nebo
paroxetin (na léčbu deprese);
- kortikoidy (protizánětlivé léky);
- sulfonamidy, jako je sulfametoxazol (na léčbu infekcí);
- adenosin (na léčbu poruch srdečního rytmu);
- teofylin (na léčbu dechových potíží);
- levothyroxin (na léčbu onemocnění štítné žlázy);
- tenofovir (na léčbu infekce HIV nebo chronické hepatitidy (zánětu jater) typu B);
- vakcína proti planým neštovicím - u pacientů očkovaných vakcínou proti planým neštovicím se
nedoporučuje užívat salicyláty po dobu 6 týdnů od podání vakcíny;
- nikorandil (na léčbu bolesti na hrudi (angina pectoris)).

Acylcoffin s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek užijte při jídle anebo po něm, doporučuje se nechat tabletu rozpadnout v malém množství
vody; zapijte tekutinou. Užívání léku při jídle nebo po něm snižuje výskyt žaludečních potíží.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Pití alkoholu může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího
traktu anebo poškození zažívacího traktu.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek nesmí být podáván ve třetím trimestru těhotenství, neboť by mohl způsobit vážné poškození
plodu, mohl by vést k prodloužení či opoždění porodu a prodloužení krvácení.
V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nesmí být přípravek podáván, pokud to není zcela
nezbytné. Pokud je však ze závažných důvodů přípravek podán ženám, které chtějí otěhotnět nebo
jsou v prvním a druhém trimestru těhotenství, pak musí být podávaná dávka co nejnižší a doba léčby
co nejkratší.
V období kojení se může přípravek užívat pouze na doporučení lékaře. Kofein v mateřském mléku
může mít stimulační efekt na kojené dítě.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou přechodně snížit plodnost
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Acylcoffin nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
86 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop