Vedlejší účinky: Urizia & Viregyt-k & Concor cor & Letrox & Amlodipin mylan & Oprymea & Eliquis

Porovnávané léky
Urizia (tamsulosin and solifenacin)
Viregyt-k (amantadine)
Concor cor (bisoprolol)
Letrox (levothyroxine sodium)
Amlodipin mylan (amlodipine)
Oprymea (pramipexole)
Eliquis (apixaban)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Viregyt-k
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Concor cor
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Letrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Amlodipin mylan
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Oprymea
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Eliquis
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Viregyt-k a Concor cor
Asténie
Viregyt-k (časté) a Concor cor (méně časté)
Zácpa
Viregyt-k (časté) a Concor cor (časté)
Závrať
Viregyt-k (časté) a Concor cor (časté)
Únava
Viregyt-k (časté) a Concor cor (časté)
Bolest hlavy
Viregyt-k (časté) a Concor cor (velmi časté)
posturální hypotenze
Viregyt-k (časté) a Concor cor (méně časté)
Nevolnost
Viregyt-k (časté) a Concor cor (časté)
Zvracení
Viregyt-k (časté) a Concor cor (časté)
Suchá ústa
Viregyt-k (časté) a Concor cor (méně časté)
periferní edém
Viregyt-k (velmi časté) a Concor cor (časté)
Pocení zvýšené
Viregyt-k (časté) a Concor cor (méně časté)
Nespavost
Viregyt-k (časté) a Concor cor (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Viregyt-k a Letrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Viregyt-k a Amlodipin mylan
Závrať
Viregyt-k (časté) a Amlodipin mylan (časté)
Únava
Viregyt-k (časté) a Amlodipin mylan (časté)
Bolest hlavy
Viregyt-k (časté) a Amlodipin mylan (časté)
Nevolnost
Viregyt-k (časté) a Amlodipin mylan (časté)
Palpitace
Viregyt-k (časté) a Amlodipin mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Viregyt-k a Oprymea
Anorexie
Viregyt-k (časté) a Oprymea (méně časté)
Asténie
Viregyt-k (časté) a Oprymea (méně časté)
Zmatek
Viregyt-k (méně časté) a Oprymea (časté)
Zácpa
Viregyt-k (časté) a Oprymea (časté)
Závrať
Viregyt-k (časté) a Oprymea (velmi časté)
Dyspepsie
Viregyt-k (časté) a Oprymea (méně časté)
Únava
Viregyt-k (časté) a Oprymea (časté)
halucinace
Viregyt-k (méně časté) a Oprymea (méně časté)
Bolest hlavy
Viregyt-k (časté) a Oprymea (velmi časté)
posturální hypotenze
Viregyt-k (časté) a Oprymea (časté)
Nevolnost
Viregyt-k (časté) a Oprymea (méně časté)
Zvracení
Viregyt-k (časté) a Oprymea (časté)
Suchá ústa
Viregyt-k (časté) a Oprymea (časté)
Agitovanost
Viregyt-k (časté) a Oprymea (časté)
periferní edém
Viregyt-k (velmi časté) a Oprymea (časté)
Rozmazané vidění
Viregyt-k (časté) a Oprymea (časté)
Nespavost
Viregyt-k (časté) a Oprymea (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Viregyt-k a Eliquis
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Concor cor a Letrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Concor cor a Amlodipin mylan
Bolest břicha
Concor cor (časté) a Amlodipin mylan (časté)
Závrať
Concor cor (časté) a Amlodipin mylan (časté)
Otok
Concor cor (časté) a Amlodipin mylan (časté)
Únava
Concor cor (časté) a Amlodipin mylan (časté)
Bolest hlavy
Concor cor (velmi časté) a Amlodipin mylan (časté)
Nevolnost
Concor cor (časté) a Amlodipin mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Concor cor a Oprymea
Artralgie
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Asténie
Concor cor (méně časté) a Oprymea (méně časté)
Bolesti zad
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Bolest na hrudi
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Zácpa
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Kašel
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
mentální deprese
Concor cor (méně časté) a Oprymea (časté)
Průjem
Concor cor (časté) a Oprymea (méně časté)
Závrať
Concor cor (časté) a Oprymea (velmi časté)
dušnost
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Otok
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Únava
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
horečka
Concor cor (časté) a Oprymea (méně časté)
Bolest hlavy
Concor cor (velmi časté) a Oprymea (velmi časté)
Srdeční selhání
Concor cor (časté) a Oprymea (méně časté)
Hypestéza
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Hypotenze
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
posturální hypotenze
Concor cor (méně časté) a Oprymea (časté)
Křeče
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Nevolnost
Concor cor (časté) a Oprymea (méně časté)
Bolest
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
rýma
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Sinusitida
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Zvracení
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Suchá ústa
Concor cor (méně časté) a Oprymea (časté)
periferní edém
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
Myalgie
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
impotence
Concor cor (časté) a Oprymea (časté)
porucha spánku
Concor cor (méně časté) a Oprymea (méně časté)
Nespavost
Concor cor (časté) a Oprymea (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Concor cor a Eliquis
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Amlodipin mylan
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Oprymea
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Eliquis
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Amlodipin mylan a Oprymea
Závrať
Amlodipin mylan (časté) a Oprymea (velmi časté)
Otok
Amlodipin mylan (časté) a Oprymea (časté)
Únava
Amlodipin mylan (časté) a Oprymea (časté)
proplachování
Amlodipin mylan (méně časté) a Oprymea (méně časté)
Bolest hlavy
Amlodipin mylan (časté) a Oprymea (velmi časté)
Nevolnost
Amlodipin mylan (časté) a Oprymea (méně časté)
Spavost
Amlodipin mylan (méně časté) a Oprymea (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Amlodipin mylan a Eliquis
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Oprymea a Eliquis
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Urizia & Viregyt-k & Concor & Letro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Viregyt-k   Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Concor cor   Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Letrox   Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a ..více

Concor & Zodac & Ventolin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Concor cor a Zodac  Bolest břicha, Bronchospazmus, Kašel, Průjem, Závrať, Únava, horečka, Bolest hlavy, Nevolnost, Zánět hltanu, Zvracení, Suchá ústa, Nespavost,   ..více

Urizia & Pantoprazole & Atorvastatin..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Pantoprazole zentiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Atorvastatin ratiopharm gmbh   Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Purinol   Vedlej ..více

Eliquis & Detralex & Prestarium & C..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Detralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prestarium neo   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Condrosulf   Vedlejší a nežádoucí účink ..více

Letrox & Godasal & Metformin & Pres..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Godasal 100   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Metformin teva xr   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Prestarium neo   Vedlejší a nežádouc ..více

Eliquis & Neurol & Cipralex & Prene..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliq ..více

Eliquis & Detralex & Aescin-teva & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Detralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Aescin-teva   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Betaloc   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliq ..více

Letrox & Sertralin & Rivotril & Dor..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Sertralin actavis   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Rivotril   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Dorsiflex   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Eliquis & Cipralex & Ibalgin & Omep..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Ibalgin 200   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Omeprazol teva pharma   Vedlejší a nežádou ..více

Eliquis & Pentomer & Vasocardin & C..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Pentomer retard   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Vasocardin 50   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Controloc   Vedlejší a nežádoucí ..více

Eliquis & Neurol & Cipralex & Prene..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliq ..více

Eliquis & Nimesil & Neurol & Cipral..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Nimesil   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliqu ..více

Eliquis & Escitalopram & Lindynette ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Escitalopram mylan   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Lindynette 20   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Trittico ac 150   Vedlejší a n ..více

Eliquis & Analergin & Magne & Escit..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Analergin neo   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Magne b6   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Escitalopram mylan   Vedlejší a nežádouc ..více

Eliquis & Prenewel & Cipralex & Das..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Dasselta   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliqui ..více

Eliquis & Neurol & Cipralex & Xados..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis ..více

Eliquis & Xados & Prenewel & Neurol..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis ..více

Eliquis & Prenewel & Cipralex & Das..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Dasselta   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliqui ..více

Eliquis & Neurol & Cipralex & Xados..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis ..více

Urizia & Milurit & Moduretic & Vero..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Milurit   Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Moduretic   Vedlejší a nežádoucí účinky Urizia a Verogalid er   Vedlejší a nežádoucí účinky Urizi ..více

Concor & Ramipril & Brilique & Anop..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Concor cor a Ramipril actavis  Asténie, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Bolest hlavy, Srdeční selhání, Hypotenze, posturální hypotenze, Nevolno ..více

Letrox & Vesicare & Prestarium & Da..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Vesicare   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Prestarium neo forte   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Dasselta   Vedlejší a nežádoucí účin ..více

Concor & Euphyllin & Clarithromycin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Concor cor a Euphyllin cr n 200  Bolest břicha, Průjem, Hypotenze, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Concor cor a Clarithromycin - teva  Bolest břicha, Asté ..více

Letrox & Pentasa & Budenofalk & Pan..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Pentasa sachet   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Budenofalk uno   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Pancreolan forte   Vedlejší a nežádo ..více

Eliquis & Cipralex & Ibalgin & Omep..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Ibalgin 200   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Omeprazol teva pharma   Vedlejší a nežádou ..více

Eliquis & Neurol & Cipralex & Prene..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliq ..více

Letrox & Cotrimoxazol & Wellbutrin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Cotrimoxazol al forte   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Wellbutrin sr   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Velaxin   Vedlejší a nežádoucí ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop