Vedlejší účinky: Eliquis & Neurol 0,5 & Cipralex & Prenewel & Nolpaza

Porovnávané léky
Eliquis (apixaban)
Neurol 0,5 (alprazolam)
Cipralex (escitalopram)
Prenewel (perindopril and diuretics)
Nolpaza (pantoprazole)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Neurol 0,5
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prenewel
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Nolpaza
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Cipralex
Bolest břicha
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
amnézie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
Anorexie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Úzkost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Artralgie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Asténie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
ataxie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolesti zad
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Psychiatrické poruchy
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
Bolest na hrudi
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Zmatek
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
Zácpa
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
snížené libido
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Dysfagie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
depersonalizace
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Dermatitida
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Průjem
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Závrať
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
Dysmenorea
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Dyspepsie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
dušnost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolesti uší
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Otok
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Epistaxis
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
vyrážka
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (méně časté)
Únava
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
horečka
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (velmi časté)
halucinace
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest hlavy
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
alergické reakce
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Hypestéza
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Hypotenze
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
zvýšené libido
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Podrážděnost
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
letargie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
menstruační porucha
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Křeče
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
mydriáza
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Nosní kongesce
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Nevolnost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
nervozita
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
noční můra
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest v končetinách
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Palpitace
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
parestézie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
předmenstruační syndrom
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Svědění
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Záchvat
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
zvýšené slinění
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
spánková apnoe
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Synkopa
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Tachykardie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
Žízeň
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Tinitus
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (méně časté)
tremor
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
únik moči
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
kopřivka
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
závrať
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Zvracení
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Přibývání na váze
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Snížení hmotnosti
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Suchá ústa
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Agitovanost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
apatie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
emoční labilita
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Slabost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Svalová síla
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Nevolnost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Myalgie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Škubání svalů
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
těsnost v hrudi
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Snížená chuť k jídlu
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
dezorientace
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Rušení pozornosti
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
derealizace
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Zhoršení paměti
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Abnormální sny
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
euforie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
hypomania
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
manické
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Rozmazané vidění
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
depresivní nálada
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
sebevražedné myšlenky
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
riziky
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
abnormální koordinace
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Pocit nervozity
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Sexuální dysfunkce
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Horké záblesky
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Pocení zvýšené
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
hypersomnie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Nespavost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
pomalost
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
dysfonie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Spavost
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Prenewel
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Nolpaza
Bolest břicha
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (méně časté)
Artralgie
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (časté)
Zácpa
Neurol 0,5 (méně časté) a Nolpaza (časté)
Průjem
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (méně časté)
Závrať
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (časté)
vyrážka
Neurol 0,5 (velmi časté) a Nolpaza (méně časté)
Únava
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (časté)
Bolest hlavy
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (méně časté)
alergické reakce
Neurol 0,5 (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
Nevolnost
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (časté)
Svědění
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (méně časté)
Zvracení
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (časté)
Rozmazané vidění
Neurol 0,5 (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
Nespavost
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Prenewel
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Nolpaza
Bolest břicha
Cipralex (časté) a Nolpaza (méně časté)
Artralgie
Cipralex (časté) a Nolpaza (časté)
Zácpa
Cipralex (časté) a Nolpaza (časté)
Průjem
Cipralex (časté) a Nolpaza (méně časté)
Závrať
Cipralex (velmi časté) a Nolpaza (časté)
eructation
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
vyrážka
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
Únava
Cipralex (časté) a Nolpaza (časté)
Nadýmání
Cipralex (časté) a Nolpaza (časté)
Bolest hlavy
Cipralex (velmi časté) a Nolpaza (méně časté)
hyperglykémie
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
alergické reakce
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
Nevolnost
Cipralex (velmi časté) a Nolpaza (časté)
Bolest
Cipralex (časté) a Nolpaza (méně časté)
Svědění
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
Zvracení
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (časté)
zvýšené jaterní enzymy
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (časté)
kovová chuť
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (časté)
Rozmazané vidění
Cipralex (časté) a Nolpaza (méně časté)
Nespavost
Cipralex (velmi časté) a Nolpaza (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Nolpaza
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Eliquis & Neurol & Cipralex & Prene..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliq ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Eliquis & Pentomer & Vasocardin & C..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Pentomer retard   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Vasocardin 50   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Controloc   Vedlejší a nežádoucí ..více

Eliquis & Neurol & Cipralex & Xados..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis ..více

Eliquis & Detralex & Aescin-teva & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Detralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Aescin-teva   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Betaloc   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliq ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Cipralex & Sanval & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, Cerebrovaskulární choroby, bolest krku, ..více

Neurol & Prenessa & Ibalgin & Detra..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Prenessa  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, Bolest v končetinách, Palpitace, Infekce ..více

Cipralex & Milurit & Thromboreductin..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Milurit 100 vyrážka, Nevolnost, Zvracení, makulopapulární vyrážka,   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Thromboreductin  Bolest břicha, Alopecie, ..více

Cipralex & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Trittico ac 75 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, H ..více

Cipralex & Vidonorm & Trittico & Si..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Vidonorm   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, ..více

Cipralex & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Eliquis & Prenewel & Cipralex & Das..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Dasselta   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliqui ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Neurol & Gabapentin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Gabapentin aurobindo  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, snížené libido ..více

Eliquis & Cipralex & Ibalgin & Omep..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Ibalgin 200   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Omeprazol teva pharma   Vedlejší a nežádou ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Neurol & Cipralex & Godasal & Xados..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Cipralex & Bisoprolol & Euthyrox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Bisoprolol mylan  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Bolesti uší ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Eliquis & Detralex & Prestarium & C..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Detralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prestarium neo   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Condrosulf   Vedlejší a nežádoucí účink ..více

Cipralex & Vidonorm & Trittico & Si..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Vidonorm   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, ..více

Nolpaza & Prenewel & Neurol & Cipra..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Nolpaza a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Nolpaza a Neurol 0,5  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergické r ..více

Eliquis & Prenewel & Cipralex & Das..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliquis a Dasselta   Vedlejší a nežádoucí účinky Eliqui ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Cipralex & Lozap & Neurol & Ibalgin..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Lozap 100 zentiva  Bolest břicha, Anémie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, celulitida, Bolest na hrudi, , Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Únava, ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop