Vedlejší účinky: Trittico ac 150 & Zyprexa & Zolpidem mylan

Porovnávané léky
Trittico ac 150 (trazodone)
Zyprexa (olanzapine)
Zolpidem mylan (zolpidem)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zyprexa
amnézie
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (časté)
Bolesti zad
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (časté)
Zmatek
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Zácpa
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (velmi časté)
snížené libido
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (méně časté)
Průjem
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (časté)
Závrať
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zyprexa (méně časté)
dušnost
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (časté)
Otok
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (časté)
Únava
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zyprexa (časté)
Bolest hlavy
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (velmi časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (velmi časté)
Hypertenze
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (časté)
Hypestéza
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Hypotenze
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (časté)
Nevolnost
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (časté)
nervozita
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zyprexa (velmi časté)
Bolest
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (časté)
Palpitace
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (méně časté)
parestézie
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (časté)
Svědění
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (méně časté)
porucha řeči
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (časté)
Pocení
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (časté)
Synkopa
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (méně časté)
Tachykardie
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (časté)
Tinitus
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (méně časté)
tremor
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (méně časté)
únik moči
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (časté)
závrať
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Zvracení
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zyprexa (méně časté)
Přibývání na váze
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (méně časté)
Suchá ústa
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zyprexa (velmi časté)
bolesti očí
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Nevolnost
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (méně časté)
Škubání svalů
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (časté)
suché oko
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
abnormální koordinace
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Abnormální chůze
Trittico ac 150 (méně časté) a Zyprexa (časté)
Nespavost
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (velmi časté)
Spavost
Trittico ac 150 (časté) a Zyprexa (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zolpidem mylan
amnézie
Trittico ac 150 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolesti zad
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Zmatek
Trittico ac 150 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Zácpa
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Průjem
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Závrať
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
ospalost
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
dušnost
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Otok
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Únava
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolest hlavy
Trittico ac 150 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
alergické reakce
Trittico ac 150 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Hypertenze
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Hypestéza
Trittico ac 150 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nevolnost
Trittico ac 150 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
nervozita
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
noční můra
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Palpitace
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
parestézie
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Svědění
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
porucha řeči
Trittico ac 150 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Synkopa
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Tachykardie
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Tinitus
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
tremor
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
únik moči
Trittico ac 150 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
závrať
Trittico ac 150 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zvracení
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Suchá ústa
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zolpidem mylan (časté)
bolesti očí
Trittico ac 150 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Slabost
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nevolnost
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
dezorientace
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
oční zarudnutí
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Rozmazané vidění
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zolpidem mylan (časté)
vizuální poruchy
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
porucha rovnováhy
Trittico ac 150 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nespavost
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Spavost
Trittico ac 150 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Zolpidem mylan
Bolest břicha
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (časté)
amnézie
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Úzkost
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Artralgie
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Artritida
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Asténie
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
ataxie
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolesti zad
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (časté)
bolest krku
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolest na hrudi
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zmatek
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Zácpa
Zyprexa (velmi časté) a Zolpidem mylan (časté)
Kašel
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
cystitida
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Dysfagie
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
depersonalizace
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Průjem
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
diplopie
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Závrať
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
dysartrie
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Dyspepsie
Zyprexa (velmi časté) a Zolpidem mylan (časté)
dušnost
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
dysurie
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Otok
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
vyrážka
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Únava
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
horečka
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nadýmání
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
gastroenteritida
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
halucinace
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Bolest hlavy
Zyprexa (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
hyperglykémie
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Hypertenze
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Hypestéza
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
posturální hypotenze
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Příznaky chřipky
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Cramps leg
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
letargie
Zyprexa (velmi časté) a Zolpidem mylan (časté)
menoragie
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
menstruační porucha
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nazofaryngitida
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nevolnost
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
nervozita
Zyprexa (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bledost
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Palpitace
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
parestézie
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zánět hltanu
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Svědění
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
rýma
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Sinusitida
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (časté)
porucha řeči
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Synkopa
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Tachykardie
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Žízeň
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Tinitus
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
tremor
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
únik moči
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Infekce močových cest
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (časté)
kopřivka
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
vaginitida
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
závrať
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zvracení
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Suchá ústa
Zyprexa (velmi časté) a Zolpidem mylan (časté)
otupělost
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Agitovanost
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
emoční labilita
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Migréna
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
bolesti očí
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Vzestup ALT
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nevolnost
Zyprexa (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Abnormální sny
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
euforie
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
porucha spánku
Zyprexa (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nespavost
Zyprexa (velmi časté) a Zolpidem mylan (časté)
Spavost
Zyprexa (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Trittico & Zyprexa & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zyprexa amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské chování, ..více

Zolpidem & Xanax

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Trittico & Jangee & Escitalopram

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Jangee 0,03 mg/3 mg 28 potahovaných tablet   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Escitalopram mylan amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zá ..více

Trittico & Coaxil & Pragiola & Katy..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Coaxil   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pragiola amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

Trittico & Asentra & Magnerot &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Asentra 100 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakc ..více

Trittico & Olwexya &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Olwexya amnézie, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské chování ..více

Zolpidem & Ansilan & Alprazolam & Z..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Alprazolam orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, B ..více

Trittico & Hypnogen & Lexaurin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Hypnogen amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reakce, Hypertenze, Hypestéza ..více

Trittico & Derin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Derin prolong amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Únava, Bolest hlavy, Hyperhidróza, Hypertenze, Hypestéz ..více

Trittico & Hypnogen & Lexaurin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Hypnogen amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reakce, Hypertenze, Hypestéza ..více

Trittico & Sertralin & Sirdalud

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Sertralin actavis amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické ..více

Zolpidem & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cyst ..více

Trittico & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Cipralex amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, ..více

Trittico & Neurol & Guajacuran & No..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Neurol 0,25 amnézie, hněv, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reak ..více

Trittico & Sertralin & Sirdalud & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Sertralin actavis amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické ..více

Trittico & Asentra & Magnerot

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Asentra 100 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakc ..více

Trittico & Coaxil & Pragiola & Katy..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Coaxil   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pragiola amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

Trittico & Asentra & Lyrica &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Asentra 100 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakc ..více

Trittico & Jangee & Escitalopram

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Jangee 0,03 mg/3 mg 28 potahovaných tablet   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Escitalopram mylan amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zá ..více

Trittico & Jangee & Escitalopram

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Jangee 0,03 mg/3 mg 28 potahovaných tablet   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Escitalopram mylan amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zá ..více

Zolpidem & Citalopram

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Citalopram +pharma  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, Cerebrovaskulární chor ..více

Zyprexa & Oxazepam & Valproat

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Oxazepam léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Valproat chrono sandoz  Bolest břicha, Alopecie, Amblyopie, amnézie, Asténie, ataxie, Bolesti z ..více

Trittico & Coaxil & Pragiola & Katy..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Coaxil   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pragiola amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

Trittico & Derin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Derin amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Únava, Bolest hlavy, Hyperhidróza, Hypertenze, Hypestéza, Hypot ..více

Trittico & Asentra & Magnerot

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Asentra 100 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakc ..více

Trittico & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Cipralex amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, ..více

Trittico & Zyprexa & Zolpidem & Pre..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zyprexa amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské chování, ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop