Vedlejší účinky: Trittico ac 150 & Zoloft & Neurol 0,5 &

Porovnávané léky
Trittico ac 150 (trazodone)
Zoloft (sertraline)
Neurol 0,5 (alprazolam)
()
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zoloft
amnézie
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Bolesti zad
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (časté)
Zmatek
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (časté)
Zácpa
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
snížené libido
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Průjem
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Závrať
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zoloft (méně časté)
dušnost
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Otok
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Únava
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zoloft (časté)
proplachování
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Bolest hlavy
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (méně časté)
alergické reakce
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (časté)
Hypertenze
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Hypestéza
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (časté)
Hypotenze
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Nevolnost
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (méně časté)
nervozita
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zoloft (časté)
noční můra
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (časté)
Bolest
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Palpitace
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
parestézie
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (časté)
Svědění
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (časté)
Synkopa
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Tachykardie
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Tinitus
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (časté)
tremor
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
únik moči
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (méně časté)
závrať
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Zvracení
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zoloft (časté)
Přibývání na váze
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (časté)
Snížení hmotnosti
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (časté)
Suchá ústa
Trittico ac 150 (velmi časté) a Zoloft (méně časté)
bolesti očí
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (časté)
Nevolnost
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Škubání svalů
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (méně časté)
abnormální koordinace
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Abnormální chůze
Trittico ac 150 (méně časté) a Zoloft (časté)
Nespavost
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Spavost
Trittico ac 150 (časté) a Zoloft (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Neurol 0,5
amnézie
Trittico ac 150 (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
hněv
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Bolesti zad
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Zmatek
Trittico ac 150 (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Zácpa
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
snížené libido
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Průjem
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Závrať
Trittico ac 150 (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
ospalost
Trittico ac 150 (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
dušnost
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Otok
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Únava
Trittico ac 150 (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolest hlavy
Trittico ac 150 (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
alergické reakce
Trittico ac 150 (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Hypestéza
Trittico ac 150 (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Hypotenze
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Nevolnost
Trittico ac 150 (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
nervozita
Trittico ac 150 (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
noční můra
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Palpitace
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
parestézie
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Svědění
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Pocení
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Synkopa
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Tachykardie
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Tinitus
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
tremor
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
únik moči
Trittico ac 150 (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
závrať
Trittico ac 150 (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Zvracení
Trittico ac 150 (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
Přibývání na váze
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Suchá ústa
Trittico ac 150 (velmi časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
fotofobie
Trittico ac 150 (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Slabost
Trittico ac 150 (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
Nevolnost
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Škubání svalů
Trittico ac 150 (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Snížená chuť k jídlu
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
dezorientace
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Zhoršení paměti
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Rozmazané vidění
Trittico ac 150 (velmi časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
lepkavost
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
abnormální koordinace
Trittico ac 150 (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Nespavost
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Spavost
Trittico ac 150 (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Neurol 0,5
Bolest břicha
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
amnézie
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Anorexie
Zoloft (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
Úzkost
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Artralgie
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Asténie
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
ataxie
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolesti zad
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolest na hrudi
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Zmatek
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Zácpa
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
snížené libido
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Dysfagie
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
depersonalizace
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Průjem
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Závrať
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Dysmenorea
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Dyspepsie
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
dušnost
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolesti uší
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Otok
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Epistaxis
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
vyrážka
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Únava
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
horečka
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
halucinace
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Bolest hlavy
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Hyperesthesia
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
alergické reakce
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Hypestéza
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Hypotenze
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
menstruační porucha
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Křeče
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
mydriáza
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Nevolnost
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
nervozita
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
noční můra
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Palpitace
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
parestézie
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Svědění
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Záchvat
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
zvýšené slinění
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Synkopa
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Tachykardie
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Žízeň
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Tinitus
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
tremor
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
únik moči
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
kopřivka
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
závrať
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Zvracení
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Přibývání na váze
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Suchá ústa
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Agitovanost
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
apatie
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
emoční labilita
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Nevolnost
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Myalgie
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Škubání svalů
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Abnormální sny
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
euforie
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
akatíza
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
sebevražedné myšlenky
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
riziky
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
abnormální koordinace
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Sexuální dysfunkce
Zoloft (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Horké záblesky
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Pocení zvýšené
Zoloft (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
Nespavost
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Spavost
Zoloft (méně časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Trittico & Zoloft & Neurol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zoloft amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, Hy ..více

Trittico & Cipralex & Neurol & Stop..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Cipralex amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, ..více

Trittico & Coaxil & Pragiola & Katy..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Coaxil   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pragiola amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

Trittico & Sertralin & Sirdalud

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Sertralin actavis amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické ..více

Neurol & Zolpidem &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Trittico & Mirtazapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Trittico ac 150 amnézie, hněv, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reakc ..více

Trittico & Asentra & Magnerot &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Asentra 100 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakc ..více

Zoloft & Olanzapin & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Olanzapin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Trittico & Hypnogen & Lexaurin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Hypnogen amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reakce, Hypertenze, Hypestéza ..více

Neurol & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Neurol 0,25  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, Kog ..více

Trittico & Derin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Derin prolong amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Únava, Bolest hlavy, Hyperhidróza, Hypertenze, Hypestéz ..více

Trittico & Coaxil & Pragiola & Katy..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Coaxil   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pragiola amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

Trittico & Xados & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pregabalin mylan amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Zá ..více

Neurol & Acylpyrin & Cinarizin & Lo..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Acylpyrin effervescens   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Cinarizin lek   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Loratadin-ratiopharm ..více

Trittico & Asentra & Magnerot

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Asentra 100 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakc ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Trittico & Zyprexa & Zolpidem & Pre..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zyprexa amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské chování, ..více

Neurol & Cipralex & Godasal & Xados..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Neurol & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Neurol 0,25  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, Kog ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Zolpidem saneca  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersona ..více

Neurol & Zolpidem &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Zoloft & Pragiola & Stoptussin & Ac..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Pragiola  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zác ..více

Neurol & Alprazolam & Diazepam &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Alprazolam aurovitas  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na h ..více

Neurol & Prenessa & Ibalgin & Detra..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Prenessa  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, Bolest v končetinách, Palpitace, Infekce ..více

Trittico & Sertralin & Sirdalud

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Sertralin actavis amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické ..více

Neurol & Ibalgin & Escitalopram & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Ibalgin 200  Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, Spavost,   Vedlejší a nežá ..více

Trittico & Asentra & Lyrica

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Asentra 100 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakc ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop