Vedlejší účinky: Propanorm & Rytmonorm

Porovnávané léky
Propanorm (propafenone)
Rytmonorm (propafenone)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Propanorm a Rytmonorm
Bolest břicha
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Angina
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Anorexie
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Úzkost
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Arytmie
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
Asténie
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
ataxie
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
fibrilace síní
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Flutter předsádky
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
AV blok
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
svazkový blok
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Bolest na hrudi
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Zácpa
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
mentální deprese
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Průjem
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Závrať
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
ospalost
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Propanorm (velmi časté) a Rytmonorm (velmi časté)
Dyspepsie
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
dušnost
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
ekchymóza
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
Otok
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
ezofagitida
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
vyrážka
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Únava
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
horečka
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
Nadýmání
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
gastroenteritida
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
Bolest hlavy
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
městnavé srdeční selhání
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
srdeční šelest
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
Hematuria
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
Hypotenze
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Křeče
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Nevolnost
Propanorm (velmi časté) a Rytmonorm (velmi časté)
Bolest
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Palpitace
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Rales
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
Záchvat
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Synkopa
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Tinitus
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
tremor
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
ventrikulární tachykardie
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
závrať
Propanorm (velmi časté) a Rytmonorm (velmi časté)
Zvracení
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
sípání
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
Suchá ústa
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
AV blok První stupeň
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
pozitivní ANA
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Ventrikulární extrasystoly
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
svalová slabost
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Rozmazané vidění
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Bradykardie
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
blízko synkopy
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Pocení zvýšené
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
široká komplexní tachykardie
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
Zvýšená alkalická fosfatáza v krvi
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
Proarytmie
Propanorm (časté) a Rytmonorm (časté)
Nespavost
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)
Spavost
Propanorm (méně časté) a Rytmonorm (méně časté)

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop