Vedlejší účinky: Muconasal plus & Pregabalin accord & Sertivan & Valetol

Porovnávané léky
Muconasal plus (tramazoline)
Pregabalin accord (pregabalin)
Sertivan (sertraline)
Valetol (paracetamol, combinations excl. psycholeptics)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Pregabalin accord
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Sertivan
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Valetol
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin accord a Sertivan
Bolest břicha
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Alopecie
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
amenorea
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
amnézie
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Anorexie
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (velmi časté)
Úzkost
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
Artralgie
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Asténie
Pregabalin accord (velmi časté) a Sertivan (časté)
ataxie
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Bolesti zad
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
Bolest na hrudi
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
Zmatek
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
zánět spojivek
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Zácpa
Pregabalin accord (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
snížené libido
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Dysfagie
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
depersonalizace
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Průjem
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
diplopie
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Závrať
Pregabalin accord (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Dysmenorea
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
dušnost
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
dysurie
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Bolesti uší
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Otok
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Epistaxis
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
ezofagitida
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Únava
Pregabalin accord (velmi časté) a Sertivan (časté)
horečka
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
Nadýmání
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
gastroenteritida
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
gastrointestinální krvácení
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
halucinace
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Bolest hlavy
Pregabalin accord (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Hyperesthesia
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
alergické reakce
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
Hypertenze
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Hypestéza
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
Hypotenze
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
posturální hypotenze
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
artropatie
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Cramps leg
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Leukorea
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
menstruační porucha
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Pozorování
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
pohybová porucha
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
myoklonus
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
Nevolnost
Pregabalin accord (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
nervozita
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
nystagmus
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Bolest
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Palpitace
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
parestézie
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
polyuria
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Svědění
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
rýma
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
Záchvat
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
zvýšené slinění
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Sinusitida
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
pokus o sebevraždu
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
Synkopa
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Tachykardie
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Žízeň
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Tinitus
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
tremor
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
únik moči
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
kopřivka
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
závrať
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Zvracení
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
Přibývání na váze
Pregabalin accord (velmi časté) a Sertivan (časté)
Snížení hmotnosti
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
Suchá ústa
Pregabalin accord (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
zadržování moči
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
Agitovanost
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
apatie
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
periferní edém
Pregabalin accord (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
hypokinézy
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Migréna
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
generalizovaný edém
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
svalová slabost
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
bolesti očí
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Suchá kůže
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
Porucha akomodace
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
Nevolnost
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Myalgie
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
Škubání svalů
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
abnormální myšlení
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
Abnormální sny
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
euforie
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (méně časté)
impotence
Pregabalin accord (časté) a Sertivan (časté)
makulopapulární vyrážka
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
hyper
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
lymfadenopatie
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
abnormální koordinace
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Edém obličeje
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Abnormální chůze
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
Nespavost
Pregabalin accord (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Spavost
Pregabalin accord (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Vaginální krvácení
Pregabalin accord (méně časté) a Sertivan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin accord a Valetol
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Valetol
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Muconasal & Pregabalin & Sertivan &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Pregabalin accord   Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Sertivan   Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Valetol   Vedle ..více

Pregabalin & Diclofenac &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin accord a Diclofenac al 50  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, , ..více

Sertivan & Vigantol & Ibalgin & Pan..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Vigantol   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Ibalgin 400  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědě ..více

Sertivan & Citalec &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Citalec 20 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmat ..více

Sertivan & Pregabalin & Diclofenac

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Sertivan & Cavinton & Tebokan & Nov..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Cavinton   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Tebokan   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Novalgin tablety   Vedlejší a nežádoucí úči ..více

Sertivan & Guajacuran & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Guajacuran   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténi ..více

Sertivan & Mirtazapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, bl ..více

Sertivan & Ibalgin & Vigantol & Pan..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Ibalgin 400  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, zadržování moči, periferní edém, Spavost, ..více

Sertivan & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Citalec 20 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmat ..více

Sertivan & Pregabalin & Novalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Sertivan & Pantoprazol & Vigantol &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pantoprazol +pharma  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, alergické reakce, Nevolnost, Bole ..více

Pregabalin & Novalgin & Sertivan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin accord a Novalgin tablety   Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin accord a Sertivan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Ar ..více

Sertivan & Pantoprazol & Vigantol &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pantoprazol +pharma  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, alergické reakce, Nevolnost, Bole ..více

Sertivan & Mirtazapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, bl ..více

Pregabalin & Sertivan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin accord a Sertivan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Muconasal & Pregabalin & Sertivan &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Pregabalin accord   Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Sertivan   Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Paralen 500   V ..více

Sertivan & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin alkem  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spo ..více

Pregabalin & Rolpryna

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin accord a Rolpryna břišní distenze, Bolest břicha, absces, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, ..více

Sertivan & Pregabalin & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Sertivan & Biofenac & Pantoprazole ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Biofenac   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pantoprazole zentiva  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, N ..více

Sertivan & Novalgin & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Novalgin tablety   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, ..více

Sertivan & Pregabalin & Pantoprazol ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Muconasal & Pregabalin & Sertivan &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Pregabalin accord   Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Sertivan   Vedlejší a nežádoucí účinky Muconasal plus a Valetol   Vedle ..více

Sertivan & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Citalec 20 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmat ..více

Sertivan & Nimesil & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Nimesil   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ..více

Sertivan & Mirtazapin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, bl ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop