Vedlejší účinky: Derin & Cipralex

Porovnávané léky
Derin (quetiapine)
Cipralex (escitalopram)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex
břišní distenze
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest břicha
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
amenorea
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
amnézie
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Anémie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Hypochromní anémie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Anorexie
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Úzkost
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Artralgie
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Artritida
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Asténie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
astma
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
ataxie
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolesti zad
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
bruxismus
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
kandidóza
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
vaginální kandidóza
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
bolest krku
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Zmatek
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
zánět spojivek
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Zácpa
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Kašel
Derin (časté) a Cipralex (časté)
cystitida
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
snížené libido
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Dysfagie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
bludy
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
depersonalizace
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Kontaktní dermatitida
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
diabetes
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Průjem
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Závrať
Derin (méně časté) a Cipralex (velmi časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Dysmenorea
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Dyspepsie
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
dušnost
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
dysurie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Porucha sluchu
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Bolesti uší
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Ekzém
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Epistaxis
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
vyrážka
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
extrapyramidový syndrom
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Únava
Derin (časté) a Cipralex (časté)
horečka
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Nadýmání
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
zánět žaludku
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
gastroenteritida
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Ezofageální reflux
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Gastrointestinální poruchy
Derin (méně časté) a Cipralex (velmi časté)
zánět dásní
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
halucinace
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
sezónní alergie
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest hlavy
Derin (velmi časté) a Cipralex (velmi časté)
Hemoroidy
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
hyperglykémie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
hyperlipidemie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Hypertenze
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Hypestéza
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Hypotenze
Derin (časté) a Cipralex (časté)
posturální hypotenze
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
zvýšené libido
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Podrážděnost
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
artropatie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Cramps leg
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
letargie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
leukocytóza
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
leukopenie
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Pozorování
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Nosní kongesce
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Nazofaryngitida
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Nevolnost
Derin (časté) a Cipralex (velmi časté)
Bolest
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Bolest v končetinách
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Palpitace
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
parestézie
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Bolesti pánve
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Zánět hltanu
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Zápal plic
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Svědění
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
psychóza
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
nepokojná noha
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
rýma
Derin (časté) a Cipralex (časté)
zvýšené slinění
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
sínusová bolest hlavy
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Sinusitida
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
křeč
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
porucha řeči
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Stomatitida
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Cévní mozková příhoda
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
pokus o sebevraždu
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Synkopa
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Tachykardie
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Žízeň
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Tinitus
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest zubů
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
tremor
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
únik moči
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Infekce močových cest
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
vaginitida
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
závrať
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Zvracení
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Přibývání na váze
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Snížení hmotnosti
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Suchá ústa
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
zadržování moči
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Zimnice
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Agitovanost
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
apatie
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
periferní edém
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Migréna
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Alkoholová intolerance
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Gamma GT se zvýšila
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
manická reakce
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest kostí
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
bolesti očí
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
paranoidní reakce
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
zvýšená alkalická fosfatáza
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Vzestup ALT
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Sinus kongesce
Derin (časté) a Cipralex (časté)
fotosenzitivní reakce
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Nevolnost
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Myalgie
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Škubání svalů
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Derin (časté) a Cipralex (časté)
Snížená chuť k jídlu
Derin (časté) a Cipralex (časté)
dezorientace
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Rušení pozornosti
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
abnormální myšlení
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Abnormální sny
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Posturální závratě
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
impotence
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
krvácení z konečníku
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
suché oko
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Rozmazané vidění
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
makulopapulární vyrážka
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
hyper
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Bradykardie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
lymfadenopatie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
zubní absces
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
abnormální koordinace
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Abnormální chůze
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
porucha rovnováhy
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
akné
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
hypersomnie
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Nespavost
Derin (velmi časté) a Cipralex (velmi časté)
pomalost
Derin (časté) a Cipralex (méně časté)
Spavost
Derin (velmi časté) a Cipralex (velmi časté)
abnormální ejakulace
Derin (méně časté) a Cipralex (časté)
Vaginální krvácení
Derin (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Derin & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Cipralex & Neurol & Emanera & Isopt..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Neurol 0,5  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Cipralex & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sn ..více

Cipralex & Elicea & Lexaurin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Elicea břišní křeče, břišní distenze, Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, anafylaxe, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, , Anorexie, Úzkos ..více

Cipralex & Neurol & Emanera & Isopt..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Neurol 0,5  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Cipralex & Sumatriptan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Sumatriptan actavis Úzkost, Arytmie, Asténie, astma, bolest krku, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, Kontaktní dermatitida, Průjem, Závrať, Dysge ..více

Cipralex & Pregabalin & Chlorprothix..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artra ..více

Cipralex & Velaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Velaxin  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bronchitida, ..více

Cipralex & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sn ..více

Derin & Fevarin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Fevarin 50  Bolest břicha, Amblyopie, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, , Zmatek, zán ..více

Cipralex & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Citalec 10 zentiva břišní křeče, břišní distenze, Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, anafylaxe, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, , Ano ..více

Derin & Cipralex & Gerodorm

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Cipralex & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sn ..více

Cipralex & Vidonorm & Trittico & Si..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Vidonorm   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, ..více

Cipralex & Neurol & Emanera & Isopt..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Neurol 0,5  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Cipralex & Elicea & Lexaurin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Elicea břišní křeče, břišní distenze, Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, anafylaxe, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, , Anorexie, Úzkos ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Cipralex & Lozap & Neurol & Ibalgin..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Lozap 100 zentiva  Bolest břicha, Anémie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, celulitida, Bolest na hrudi, , Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Únava, ..více

Cipralex & Vidonorm & Trittico & Si..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Vidonorm   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Cipralex & Voltaren

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Voltaren rapid  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, , zánět spoji ..více

Cipralex & Velaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Velaxin  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bronchitida, ..více

Cipralex & Prenewel & Omeprazol & X..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Omeprazol teva pharma  Bolest břicha, Alopecie, Asténie, Bolesti zad, Zácpa, Kašel, Dermatitida, Prů ..více

Cipralex & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Cipralex & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Cipralex & Egilok & Nimesil & Rosuc..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Egilok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Srdeční selhání, pálení žáhy, Hypertenze, H ..více

Cipralex & Prenewel & Omeprazol & X..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Omeprazol teva pharma  Bolest břicha, Alopecie, Asténie, Bolesti zad, Zácpa, Kašel, Dermatitida, Prů ..více
Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop