Vedlejší účinky: Derin & Fevarin 50

Porovnávané léky
Derin (quetiapine)
Fevarin 50 (fluvoxamine)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Fevarin 50
Bolest břicha
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Amblyopie
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
amnézie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Anémie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Anorexie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Úzkost
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Artralgie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Artritida
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Asténie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (velmi časté)
astma
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
ataxie
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Bolesti zad
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
bolest krku
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Zmatek
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
zánět spojivek
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Zácpa
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
cystitida
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
snížené libido
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Dysfagie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
dehydratace
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
bludy
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
depersonalizace
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
mentální deprese
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Průjem
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Závrať
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
dyskineze
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Dyspepsie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
dušnost
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
dysurie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Bolesti uší
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
ekchymóza
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Ekzém
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Epistaxis
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
vyrážka
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
extrapyramidový syndrom
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
horečka
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Nadýmání
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
zánět žaludku
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
gastroenteritida
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
zánět dásní
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
halucinace
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Bolest hlavy
Derin (velmi časté) a Fevarin 50 (časté)
hemiplegie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Hemoroidy
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Hypertenze
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Hypestéza
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Hypotenze
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
posturální hypotenze
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
hypotyroidní
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
zvýšené libido
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Příznaky chřipky
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
artropatie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
leukocytóza
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Pozorování
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
myoklonus
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Nevolnost
Derin (časté) a Fevarin 50 (velmi časté)
Bolest
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Bledost
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Palpitace
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
parestézie
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
Zánět hltanu
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Svědění
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
psychóza
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
rýma
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
seborrhea
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
zvýšené slinění
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Sinusitida
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
křeč
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Stomatitida
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
pokus o sebevraždu
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Pocení
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Synkopa
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
Tachykardie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Žízeň
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
tremor
Derin (časté) a Fevarin 50 (velmi časté)
Infekce horních cest dýchacích
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
únik moči
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Infekce močových cest
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
vaginitida
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
závrať
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
Zvracení
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Přibývání na váze
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Snížení hmotnosti
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Suchá ústa
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
zadržování moči
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Zimnice
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
otupělost
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Agitovanost
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
apatie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
periferní edém
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Migréna
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Krční tuhost
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
manická reakce
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
bolesti očí
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
paranoidní reakce
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Nevolnost
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Myalgie
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
Škubání svalů
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
abnormální myšlení
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
extrapyramidové symptomy
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Abnormální sny
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
impotence
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
krvácení z konečníku
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
suché oko
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
akatíza
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
nepravidelný puls
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
hyper
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Bradykardie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
lymfadenopatie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
abnormální koordinace
Derin (časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Zvýšený kašel
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
Abnormální chůze
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
akné
Derin (časté) a Fevarin 50 (časté)
hypersomnie
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Nespavost
Derin (velmi časté) a Fevarin 50 (velmi časté)
myasthenia
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Spavost
Derin (velmi časté) a Fevarin 50 (velmi časté)
abnormální ejakulace
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (časté)
Vaginální krvácení
Derin (méně časté) a Fevarin 50 (méně časté)
Derin & Fevarin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Fevarin 50  Bolest břicha, Amblyopie, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, , Zmatek, zán ..více

Derin & Cipralex & Gerodorm

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Derin & Cipralex & Gerodorm

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Derin & Torvacard & Sertralin & Tri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Torvacard neo  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, , Zácpa, Průjem, Dyspepsie, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Příznaky chřipky, Nazofaryngitida, ..více

Derin & Cipralex & Gerodorm

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Fevarin & Pragiola

  Vedlejší a nežádoucí účinky Fevarin 50 a Pragiola  Bolest břicha, Alopecie, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bur ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Derin & Cipralex & Gerodorm &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Derin & Cipralex &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Derin & Fevarin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Fevarin 50  Bolest břicha, Amblyopie, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, , Zmatek, zán ..více

Derin & Torvacard & Sertralin & Tri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Torvacard neo  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, , Zácpa, Průjem, Dyspepsie, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Příznaky chřipky, Nazofaryngitida, ..více

Derin & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Derin & Lamictal & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Lamictal  Bolest břicha, Amblyopie, amenorea, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, blefaritidu, vagin ..více

Derin & Cipralex & Gerodorm

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Derin & Lamictal & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Lamictal  Bolest břicha, Amblyopie, amenorea, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, blefaritidu, vagin ..více

Derin & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Derin & Cipralex & Gerodorm

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Derin & Lamictal & Trittico &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Lamictal  Bolest břicha, Amblyopie, amenorea, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, blefaritidu, vagin ..více

Derin & Fevarin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Fevarin 50  Bolest břicha, Amblyopie, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, , Zmatek, zán ..více

Derin & Lamictal & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Lamictal  Bolest břicha, Amblyopie, amenorea, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, blefaritidu, vagin ..více

Derin & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Derin & Torvacard & Sertralin & Tri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Torvacard neo  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, , Zácpa, Průjem, Dyspepsie, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Příznaky chřipky, Nazofaryngitida, ..více
Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop