Vedlejší účinky: Lyrica & Trittico ac 150

Porovnávané léky
Lyrica (pregabalin)
Trittico ac 150 (trazodone)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Trittico ac 150
amnézie
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
afázie
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Bolesti zad
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Zmatek
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Zácpa
Lyrica (velmi časté) a Trittico ac 150 (časté)
snížené libido
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Průjem
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Závrať
Lyrica (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
dušnost
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Otok
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Únava
Lyrica (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Bolest hlavy
Lyrica (velmi časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
alergické reakce
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Hypertenze
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Hypestéza
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Hypotenze
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Nevolnost
Lyrica (velmi časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
nervozita
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Bolest
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Palpitace
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
parestézie
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Svědění
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
porucha řeči
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Pocení
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Synkopa
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Tachykardie
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Tinitus
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
tremor
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
únik moči
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
závrať
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Zvracení
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Přibývání na váze
Lyrica (velmi časté) a Trittico ac 150 (časté)
Snížení hmotnosti
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Suchá ústa
Lyrica (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
fotofobie
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
bolesti očí
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nevolnost
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Škubání svalů
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
dezorientace
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Zhoršení paměti
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (časté)
suché oko
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Rozmazané vidění
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
abnormální koordinace
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Abnormální chůze
Lyrica (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
porucha rovnováhy
Lyrica (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nespavost
Lyrica (velmi časté) a Trittico ac 150 (časté)
Spavost
Lyrica (velmi časté) a Trittico ac 150 (časté)

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop