Ofloxin inf


Výsledky hledání na výraz Ofloxin inf
Poslední aktualizace: 2023-11-29


Vedlejší účinky: Doxazosin mylan & Ofloxin 200 & Ibalgin 400


Vedlejší a nežádoucí účinky Doxazosin mylan a Ofloxin 200 . Vedlejší a nežádoucí účinky Ofloxin 200 a Ibalgin 400 .......

Tagy: Vedlejší účinky Doxazosin, Doxazosin mylan & Ofloxin 200 & Ibalgin 400, Ofloxin inf

Ofloxin inf


Nepoužívejte přípravek Ofloxin inf‒ jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ofloxin inf se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: ‒ pokud se u Vás v minulosti vyskytla těžká nežádoucí reakce na chinolony; ‒ pokud jste někdy měl( Další léčivé přípravky a přípravek Ofloxin infInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval( e již používáte přípravek Ofloxin inf. Přípravek Ofloxin inf s jídlem, pitím a alkoholemBěhem léčby nepijte alkoholické nápoje. Přípravek Ofloxin inf nesmí používat těhotné a kojící ženy vzhledem k předpokládanému negativnímu účinku na vývoj a růst organismu. zení dopravních prostředků a obsluha strojůPři používání přípravku Ofloxin inf bývá zpomalena reakce a ovlivněna pozornost. Přípravek Ofloxin .....

Tagy: Ofloxin inf, Ofloxin inf

Ofloxin 200


Neužívejte přípravek Ofloxin 200‒ jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ofloxin 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem ‒ pokud se u Vás v minulosti vyskytla těžká nežádoucí reakce na chinolony; ‒ pokud jste někdy měl( při současném užívání s fenbufenem, jinými nesteroidními protizánětlivými léky a theofylinem, viz „Další léčivé přípravky a přípravek Ofloxin 200“) Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhání), v minulosti jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Ofloxin 200“) Pacientům léčeným přípravkem
Tagy: Ofloxin 200, Ofloxin inf


Ibuprofen galmed


Pokud zaznamenáte jakékoliv náhlé či neobvyklé obtíže v oblasti zažívacího traktu, informujte ihned svého lékaře. máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen ( Tak jako jiná nesteroidní antirevmatika, i tento přípravek může zakrýt známky infekčního onemocnění. zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin) a akutní selhání ledvin, srdeční selhání, srdeční infarkt, snížení počtu některých krevních elementů ( Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka....

Tagy: Ibuprofen galmed, Ofloxin inf

Brufen 400


Pokud zaznamenáte jakékoliv nezvyklé obtíže ze strany zažívacího traktu informujte ihned svého lékaře. máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen ( Tak jako jiná nesteroidní antirevmatika, i Brufen 400 může zakrýt známky infekčního onemocnění. vorikonazolu či flukonazolu užívaných k léčbě plísňových infekcí) JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN 400 UŽÍVÁ .. ..Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů .. Pokud u dospělých horečka neustupuje do 3 dnů a bolest Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů...

Tagy: Brufen 400, Ofloxin inf

Brufen


Tak jako jiné nesteroidní protizánětlivé léky, i Brufen může zakrývat známky infekčního onemocnění .. vorikonazol či flukonazol užívané k léčbě plísňových infekcí) JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN SIRUP UŽÍVÁ .. ..Vždy podávejte dítěti tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Doporučené dávkování podle tělesné hmotnosti dítěte: .. .. .. .. .. .. .. ..Hmotnost dítěte (kg) .. .. .. ..Dávkování .. ..(množství suspenze v ml) .. .. .. .. .. ..děti od 6 kg do 9 kg .. .. .. ..2,5 ml po 8 hodinách .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..děti od 10 kg do 15 kg .. .. .. ..5 ml po 8 hodinách .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..děti od 16 kg do 24 kg .. .. .. ..7,5 ml po 8 hodinách .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..děti od 25 kg do 30 kg .. .. .. ..10 ml po 8 hodinách* .. .. .. .. .. .. .. ..*U dětí do 12 let nebo s hmotností menší než 30 kg nepřekračujte celkovou de Vždy podávejte dítěti tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka....

Tagy: Brufen, Ofloxin inf

Přečtěte si o tématu Ofloxin Inf. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Ofloxin inf, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Ofloxin Inf. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Ofloxin Inf.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop