Vedlejší účinky: Ibalgin 400 & Pregabalin sandoz & Sertivan

Porovnávané léky
Ibalgin 400 (ibuprofen)
Pregabalin sandoz (pregabalin)
Sertivan (sertraline)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Pregabalin sandoz
Anémie
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (méně časté)
Zácpa
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (velmi časté)
Průjem
Ibalgin 400 (časté) a Pregabalin sandoz (časté)
Závrať
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (velmi časté)
Otok
Ibalgin 400 (časté) a Pregabalin sandoz (časté)
eozinofilie
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (méně časté)
Nadýmání
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (časté)
Gastrointestinální poruchy
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (časté)
Bolest hlavy
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (velmi časté)
Hematuria
Ibalgin 400 (méně časté) a Pregabalin sandoz (méně časté)
Krvácející
Ibalgin 400 (časté) a Pregabalin sandoz (méně časté)
hypoglykémie
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (méně časté)
Hypokalémie
Ibalgin 400 (méně časté) a Pregabalin sandoz (méně časté)
Hyponatrémie
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (méně časté)
Nevolnost
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (velmi časté)
Svědění
Ibalgin 400 (méně časté) a Pregabalin sandoz (časté)
Zvracení
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (časté)
zadržování moči
Ibalgin 400 (časté) a Pregabalin sandoz (méně časté)
periferní edém
Ibalgin 400 (méně časté) a Pregabalin sandoz (velmi časté)
BUN se zvýšil
Ibalgin 400 (méně časté) a Pregabalin sandoz (méně časté)
Spavost
Ibalgin 400 (velmi časté) a Pregabalin sandoz (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Sertivan
Zácpa
Ibalgin 400 (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Kašel
Ibalgin 400 (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Průjem
Ibalgin 400 (časté) a Sertivan (méně časté)
Závrať
Ibalgin 400 (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Dyspepsie
Ibalgin 400 (časté) a Sertivan (méně časté)
Otok
Ibalgin 400 (časté) a Sertivan (méně časté)
Nadýmání
Ibalgin 400 (velmi časté) a Sertivan (časté)
Bolest hlavy
Ibalgin 400 (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Nevolnost
Ibalgin 400 (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Svědění
Ibalgin 400 (méně časté) a Sertivan (časté)
Zvracení
Ibalgin 400 (velmi časté) a Sertivan (časté)
zadržování moči
Ibalgin 400 (časté) a Sertivan (časté)
periferní edém
Ibalgin 400 (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Spavost
Ibalgin 400 (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin sandoz a Sertivan
Bolest břicha
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Alopecie
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
amenorea
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
amnézie
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Anorexie
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (velmi časté)
Úzkost
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
Artralgie
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Asténie
Pregabalin sandoz (velmi časté) a Sertivan (časté)
ataxie
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Bolesti zad
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
Bolest na hrudi
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
Zmatek
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
zánět spojivek
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Zácpa
Pregabalin sandoz (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
snížené libido
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Dysfagie
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
depersonalizace
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Průjem
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
diplopie
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Závrať
Pregabalin sandoz (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Dysmenorea
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
dušnost
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
dysurie
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Bolesti uší
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Otok
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Epistaxis
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
ezofagitida
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Únava
Pregabalin sandoz (velmi časté) a Sertivan (časté)
horečka
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
Nadýmání
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
gastroenteritida
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
gastrointestinální krvácení
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
halucinace
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Bolest hlavy
Pregabalin sandoz (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Hyperesthesia
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
alergické reakce
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
Hypertenze
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Hypestéza
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
Hypotenze
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
posturální hypotenze
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
artropatie
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Cramps leg
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Leukorea
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
menstruační porucha
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Pozorování
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
pohybová porucha
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
myoklonus
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
Nevolnost
Pregabalin sandoz (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
nervozita
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
nystagmus
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Bolest
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Palpitace
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
parestézie
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
polyuria
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Svědění
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
rýma
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
Záchvat
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
zvýšené slinění
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Sinusitida
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
pokus o sebevraždu
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
Synkopa
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Tachykardie
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Žízeň
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Tinitus
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
tremor
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
únik moči
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
kopřivka
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
závrať
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Zvracení
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
Přibývání na váze
Pregabalin sandoz (velmi časté) a Sertivan (časté)
Snížení hmotnosti
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
Suchá ústa
Pregabalin sandoz (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
zadržování moči
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
Agitovanost
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
apatie
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
periferní edém
Pregabalin sandoz (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
hypokinézy
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Migréna
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
generalizovaný edém
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
svalová slabost
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
bolesti očí
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Suchá kůže
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
Porucha akomodace
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
Nevolnost
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Myalgie
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
Škubání svalů
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
abnormální myšlení
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
Abnormální sny
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
euforie
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (méně časté)
impotence
Pregabalin sandoz (časté) a Sertivan (časté)
makulopapulární vyrážka
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
hyper
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
lymfadenopatie
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
abnormální koordinace
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Edém obličeje
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (méně časté)
Abnormální chůze
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
Nespavost
Pregabalin sandoz (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Spavost
Pregabalin sandoz (velmi časté) a Sertivan (méně časté)
Vaginální krvácení
Pregabalin sandoz (méně časté) a Sertivan (časté)
Ibalgin & Pregabalin & Sertivan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Pregabalin sandoz  Anémie, Zácpa, Průjem, Závrať, Otok, eozinofilie, Nadýmání, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Hematuria, Krvácející, hypoglyk ..více

Pregabalin & Fentanyl & Midazolam

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin sandoz a Fentanyl mylan  Bolest břicha, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, dehydratace, mentální deprese, Průjem, Zá ..více

Sertivan & Vigantol & Pantoprazol &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Vigantol   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pantoprazol +pharma  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Na ..více

Sertivan & Mirtazapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, bl ..více

Sertivan & Vigantol & Pantoprazol &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Vigantol   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pantoprazol +pharma  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Na ..více

Sertivan & Novalgin & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Novalgin tablety   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, ..více

Pregabalin & Sertivan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin sandoz a Sertivan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Ibalgin & Trittico & Stilnox &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Trittico ac 150  Zácpa, Průjem, Závrať, Otok, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Stilnox ..více

Sertivan & Nimesil & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Nimesil   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ..více

Pregabalin & Rivotril & Mirtazapin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin sandoz a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, snížené libido, mentální deprese, Závrať, dysartrie, Dysmenorea, Únava, alergické rea ..více

Sertivan & Pregabalin & Diclofenac

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Pregabalin & Neurol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin sandoz a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, ..více

Sertivan & Cipralex &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Cipralex  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět ..více

Ibalgin & Ibuprofen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Ibuprofen 400 mg galmed nedostatek adrenalinu, Anémie, Apnoe, atelectáza, Bacteremie, Bakteriální pneumonie, , Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, ..více

Pregabalin & Rivotril & Mirtazapin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin sandoz a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, snížené libido, mentální deprese, Závrať, dysartrie, Dysmenorea, Únava, alergické rea ..více

Sertivan & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Citalec 20 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmat ..více

Sertivan & Cavinton & Vigantol & Pr..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Cavinton   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Vigantol   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, a ..více

Ibalgin & Sertivan & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Sertivan  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, zadržování moči, periferní edém, Spavost, ..více

Sertivan & Mirtazapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, bl ..více

Sertivan & Mirtazapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, bl ..více

Sertivan & Vigantol & Ibalgin & Pan..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Vigantol   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Ibalgin 400  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědě ..více

Sertivan & Pregabalin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Pregabalin & Fentanyl & Midazolam &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin sandoz a Fentanyl mylan  Bolest břicha, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, dehydratace, mentální deprese, Průjem, Zá ..více

Sertivan & Pregabalin & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Sertivan & Pregabalin & Vigantol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Pregabalin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin sandoz a Neurol 0,5  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, D ..více

Pregabalin & Rivotril & Mirtazapin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin sandoz a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, snížené libido, mentální deprese, Závrať, dysartrie, Dysmenorea, Únava, alergické rea ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop