Vedlejší účinky: Sertivan & Mirtazapin sandoz

Porovnávané léky
Sertivan (sertraline)
Mirtazapin sandoz (mirtazapine)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Mirtazapin sandoz
Bolest břicha
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Alopecie
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
amenorea
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
amnézie
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Anorexie
Sertivan (velmi časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Úzkost
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Artralgie
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Asténie
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
ataxie
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Bolesti zad
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Zmatek
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
zánět spojivek
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Zácpa
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (velmi časté)
bludy
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
depersonalizace
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Závrať
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Dysmenorea
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
dušnost
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
dysurie
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Bolesti uší
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Otok
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Epistaxis
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
eructation
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
vyrážka
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
horečka
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
halucinace
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Hypertenze
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Hypestéza
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Hypotenze
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Leukorea
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Nevolnost
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
neuróza
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
parestézie
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Svědění
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Sinusitida
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Synkopa
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Žízeň
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
tremor
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
únik moči
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
závrať
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Zvracení
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Přibývání na váze
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Suchá ústa
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (velmi časté)
zadržování moči
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Agitovanost
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
apatie
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
emoční labilita
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
periferní edém
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
hypokinézy
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Migréna
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
bolesti očí
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
paranoidní reakce
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Suchá kůže
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Porucha akomodace
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Nevolnost
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Myalgie
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Škubání svalů
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (velmi časté)
abnormální myšlení
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Abnormální sny
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
euforie
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
impotence
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
hyper
Sertivan (časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
abnormální koordinace
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Edém obličeje
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (méně časté)
Spavost
Sertivan (méně časté) a Mirtazapin sandoz (časté)
Sertivan & Mirtazapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, bl ..více

Mirtazapin & Kventiax & Circadin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Elicea

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Elicea  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchiti ..více

Mirtazapin & Prothiaden & Zolpinox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Prothiaden   Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Zolpinox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténi ..více

Mirtazapin & Kventiax & Prothazin &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, blud ..více

Mirtazapin & Elicea

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Elicea  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchiti ..více

Mirtazapin & Kventiax & Circadin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Sertivan & Mirtazapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, bl ..více

Mirtazapin & Trittico & Ketilept & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Trittico prolong amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Závrať, dušnost, Otok, Nevraživost, nepřátelské chování, Hypertenze, Hypestéza, Hypotenze, ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Sertivan & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Citalec 20 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmat ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Mirzaten

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Mirzaten akutní abdominální syndrom, Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ..více

Sertivan & Cavinton & Tebokan & Nov..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Cavinton   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Tebokan   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Novalgin tablety   Vedlejší a nežádoucí úči ..více

Sertivan & Vigantol & Ibalgin & Pan..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Vigantol   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Ibalgin 400  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědě ..více

Sertivan & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin alkem  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spo ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Sertivan & Guajacuran & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Guajacuran   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténi ..více

Sertivan & Pregabalin & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pregabalin accord  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Mirtazapin & Trittico & Ketilept & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Trittico prolong amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Závrať, dušnost, Otok, Nevraživost, nepřátelské chování, Hypertenze, Hypestéza, Hypotenze, ..více

Sertivan & Biofenac & Pantoprazole ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Biofenac   Vedlejší a nežádoucí účinky Sertivan a Pantoprazole zentiva  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, N ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Elicea &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Elicea  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchiti ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Palgotal & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Palgotal   Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop