Vedlejší účinky: Amprilan 1,25 & Bisoprolol mylan & Cardilan & Xanax & Alpha d3

Porovnávané léky
Amprilan 1,25 (ramipril)
Bisoprolol mylan (bisoprolol)
Cardilan (potassium)
Xanax (alprazolam)
Alpha d3 (alfacalcidol)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Amprilan 1,25 a Bisoprolol mylan
Asténie
Amprilan 1,25 (časté) a Bisoprolol mylan (méně časté)
Bolest na hrudi
Amprilan 1,25 (méně časté) a Bisoprolol mylan (časté)
Kašel
Amprilan 1,25 (méně časté) a Bisoprolol mylan (časté)
Průjem
Amprilan 1,25 (méně časté) a Bisoprolol mylan (časté)
Závrať
Amprilan 1,25 (méně časté) a Bisoprolol mylan (časté)
dušnost
Amprilan 1,25 (časté) a Bisoprolol mylan (časté)
Otok
Amprilan 1,25 (méně časté) a Bisoprolol mylan (časté)
Bolest hlavy
Amprilan 1,25 (časté) a Bisoprolol mylan (velmi časté)
Srdeční selhání
Amprilan 1,25 (časté) a Bisoprolol mylan (časté)
Hypotenze
Amprilan 1,25 (časté) a Bisoprolol mylan (časté)
posturální hypotenze
Amprilan 1,25 (méně časté) a Bisoprolol mylan (méně časté)
Nevolnost
Amprilan 1,25 (méně časté) a Bisoprolol mylan (časté)
Zvracení
Amprilan 1,25 (méně časté) a Bisoprolol mylan (časté)
periferní edém
Amprilan 1,25 (časté) a Bisoprolol mylan (časté)
impotence
Amprilan 1,25 (méně časté) a Bisoprolol mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Amprilan 1,25 a Cardilan
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Amprilan 1,25 a Xanax
Asténie
Amprilan 1,25 (časté) a Xanax (časté)
Bolest na hrudi
Amprilan 1,25 (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Průjem
Amprilan 1,25 (méně časté) a Xanax (časté)
Závrať
Amprilan 1,25 (méně časté) a Xanax (časté)
dušnost
Amprilan 1,25 (časté) a Xanax (časté)
Otok
Amprilan 1,25 (méně časté) a Xanax (časté)
vyrážka
Amprilan 1,25 (časté) a Xanax (velmi časté)
Bolest hlavy
Amprilan 1,25 (časté) a Xanax (časté)
Hypotenze
Amprilan 1,25 (časté) a Xanax (časté)
Nevolnost
Amprilan 1,25 (méně časté) a Xanax (časté)
Synkopa
Amprilan 1,25 (časté) a Xanax (časté)
závrať
Amprilan 1,25 (časté) a Xanax (časté)
Zvracení
Amprilan 1,25 (méně časté) a Xanax (časté)
Spavost
Amprilan 1,25 (časté) a Xanax (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Amprilan 1,25 a Alpha d3
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Bisoprolol mylan a Cardilan
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Bisoprolol mylan a Xanax
Bolest břicha
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Artralgie
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Asténie
Bisoprolol mylan (méně časté) a Xanax (časté)
Bolesti zad
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Bolest na hrudi
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (velmi časté)
Zácpa
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (méně časté)
mentální deprese
Bisoprolol mylan (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Průjem
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Závrať
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
dušnost
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Bolesti uší
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (méně časté)
Otok
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Únava
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
horečka
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (méně časté)
Bolest hlavy
Bisoprolol mylan (velmi časté) a Xanax (časté)
Hypestéza
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Hypotenze
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Křeče
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Nevolnost
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Zvracení
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Suchá ústa
Bisoprolol mylan (méně časté) a Xanax (méně časté)
Myalgie
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Pocení zvýšené
Bisoprolol mylan (méně časté) a Xanax (časté)
Nespavost
Bisoprolol mylan (časté) a Xanax (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Bisoprolol mylan a Alpha d3
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Cardilan a Xanax
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Cardilan a Alpha d3
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Alpha d3
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Amprilan & Bisoprolol & Cardilan & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Amprilan 1,25 a Bisoprolol mylan  Asténie, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Bolest hlavy, Srdeční selhání, Hypotenze, posturální hypotenze, Nevo ..více

Bisoprolol & Guajacuran & Panadol &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Bisoprolol mylan a Guajacuran   Vedlejší a nežádoucí účinky Bisoprolol mylan a Panadol novum  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Únava, horečka, Bole ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem & Paracetamol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Bisoprolol & Emanera & Kreon & Luso..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Bisoprolol mylan a Emanera  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Únava, horečka, Bolest hlavy, Nevolnost, Zánět hltanu, rýma, Zvracení, ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Diazepam & Zodac & Prestari..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Diazepam slovakofarma  Asténie, ataxie, závrať, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zodac  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Tramal

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Tramal  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, Dermatitida, Průjem, Závrať, dysartrie, Dysmenorea, Dyspepsie, dušnost ..více

Bisoprolol & Guajacuran & Panadol &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Bisoprolol mylan a Guajacuran   Vedlejší a nežádoucí účinky Bisoprolol mylan a Panadol novum  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Únava, horečka, Bole ..více

Bisoprolol & Propanorm & Zoloft & T..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Bisoprolol mylan a Propanorm  Bolest břicha, Asténie, Bolest na hrudi, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, horečka, Bolest hlavy, Hypotenze ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop