Vedlejší účinky: Clozapin desitin & Risperidon vipharm & Lazurex & Apo-parox & Lamotrix & Pradaxa & Sorbifer durules

Porovnávané léky
Clozapin desitin (clozapine)
Risperidon vipharm (risperidone)
Lazurex (aripiprazole)
Apo-parox (paroxetine)
Lamotrix (lamotrigine)
Pradaxa (dabigatran etexilate)
Sorbifer durules (various combinations)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Clozapin desitin a Risperidon vipharm
Anorexie
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Úzkost
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Asténie
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
ataxie
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Bolest na hrudi
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Zmatek
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (časté)
Zácpa
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Průjem
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Závrať
Clozapin desitin (velmi časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Dyspepsie
Clozapin desitin (velmi časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
dušnost
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
vyrážka
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Únava
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
horečka
Clozapin desitin (velmi časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Bolest hlavy
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (velmi časté)
Hypertenze
Clozapin desitin (velmi časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Hypotenze
Clozapin desitin (velmi časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
letargie
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
leukopenie
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
svalová rigidita
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Nosní kongesce
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (časté)
Nevolnost
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
noční můra
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Bolest
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
slinění
Clozapin desitin (velmi časté) a Risperidon vipharm (časté)
Záchvat
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
zvýšené slinění
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Synkopa
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Tachykardie
Clozapin desitin (velmi časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
tremor
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
závrať
Clozapin desitin (velmi časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Zvracení
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Přibývání na váze
Clozapin desitin (velmi časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Suchá ústa
Clozapin desitin (velmi časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
zadržování moči
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Agitovanost
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
hypokinézy
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
svalová slabost
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Myalgie
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Břišní nepohodlí
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
akatíza
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
hyper
Clozapin desitin (méně časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Nespavost
Clozapin desitin (časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Spavost
Clozapin desitin (velmi časté) a Risperidon vipharm (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Clozapin desitin a Lazurex
Úzkost
Clozapin desitin (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Asténie
Clozapin desitin (méně časté) a Lazurex (časté)
Zácpa
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (časté)
Průjem
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (časté)
Závrať
Clozapin desitin (velmi časté) a Lazurex (méně časté)
Dyspepsie
Clozapin desitin (velmi časté) a Lazurex (méně časté)
vyrážka
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (časté)
Únava
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (časté)
horečka
Clozapin desitin (velmi časté) a Lazurex (časté)
Bolest hlavy
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (časté)
Hypertenze
Clozapin desitin (velmi časté) a Lazurex (časté)
letargie
Clozapin desitin (méně časté) a Lazurex (časté)
leukopenie
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (méně časté)
Nosní kongesce
Clozapin desitin (méně časté) a Lazurex (časté)
Nevolnost
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (časté)
Neutropenie
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (méně časté)
Bolest
Clozapin desitin (méně časté) a Lazurex (časté)
zvýšené slinění
Clozapin desitin (méně časté) a Lazurex (méně časté)
křeč
Clozapin desitin (méně časté) a Lazurex (časté)
Tachykardie
Clozapin desitin (velmi časté) a Lazurex (časté)
tremor
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (časté)
Zvracení
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (méně časté)
Přibývání na váze
Clozapin desitin (velmi časté) a Lazurex (časté)
Suchá ústa
Clozapin desitin (velmi časté) a Lazurex (méně časté)
Agitovanost
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (méně časté)
Myalgie
Clozapin desitin (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Břišní nepohodlí
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (časté)
akatíza
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (časté)
Nespavost
Clozapin desitin (časté) a Lazurex (velmi časté)
Spavost
Clozapin desitin (velmi časté) a Lazurex (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Clozapin desitin a Apo-parox
Angina
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Úzkost
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (časté)
Asténie
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
ataxie
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Bolest na hrudi
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Zmatek
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (méně časté)
Zácpa
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (časté)
mentální deprese
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (časté)
Průjem
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (méně časté)
Závrať
Clozapin desitin (velmi časté) a Apo-parox (méně časté)
Dyspepsie
Clozapin desitin (velmi časté) a Apo-parox (velmi časté)
dušnost
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
eozinofilie
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
vyrážka
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (časté)
Únava
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (časté)
horečka
Clozapin desitin (velmi časté) a Apo-parox (časté)
Bolest hlavy
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (méně časté)
Hypertenze
Clozapin desitin (velmi časté) a Apo-parox (časté)
Hypotenze
Clozapin desitin (velmi časté) a Apo-parox (časté)
letargie
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (časté)
leukopenie
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (méně časté)
myoklonus
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Nevolnost
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (časté)
noční můra
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (časté)
Bolest
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (časté)
Záchvat
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (méně časté)
zvýšené slinění
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Pocení
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (méně časté)
Synkopa
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (časté)
Tachykardie
Clozapin desitin (velmi časté) a Apo-parox (méně časté)
tremor
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (méně časté)
závrať
Clozapin desitin (velmi časté) a Apo-parox (časté)
Zvracení
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (méně časté)
Přibývání na váze
Clozapin desitin (velmi časté) a Apo-parox (méně časté)
Suchá ústa
Clozapin desitin (velmi časté) a Apo-parox (méně časté)
zadržování moči
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Urgentní močení
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
akinesia
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (méně časté)
Agitovanost
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (časté)
hypokinézy
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (méně časté)
Myalgie
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (časté)
hyper
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
vizuální poruchy
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (méně časté)
Nespavost
Clozapin desitin (časté) a Apo-parox (časté)
Spavost
Clozapin desitin (velmi časté) a Apo-parox (časté)
abnormální ejakulace
Clozapin desitin (méně časté) a Apo-parox (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Clozapin desitin a Lamotrix
Anorexie
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (časté)
Úzkost
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Asténie
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (časté)
ataxie
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolest na hrudi
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (časté)
Zmatek
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (časté)
Zácpa
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (časté)
mentální deprese
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (časté)
Průjem
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (velmi časté)
Závrať
Clozapin desitin (velmi časté) a Lamotrix (méně časté)
Dyspepsie
Clozapin desitin (velmi časté) a Lamotrix (časté)
dušnost
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
vyrážka
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (časté)
Únava
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (časté)
horečka
Clozapin desitin (velmi časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolest hlavy
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (časté)
Hypertenze
Clozapin desitin (velmi časté) a Lamotrix (méně časté)
leukopenie
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (méně časté)
myoklonus
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Nevolnost
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolest
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Záchvat
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (časté)
zvýšené slinění
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
křeč
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Pocení
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (časté)
Synkopa
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (časté)
Tachykardie
Clozapin desitin (velmi časté) a Lamotrix (méně časté)
tremor
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (méně časté)
závrať
Clozapin desitin (velmi časté) a Lamotrix (méně časté)
Zvracení
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (méně časté)
Přibývání na váze
Clozapin desitin (velmi časté) a Lamotrix (méně časté)
Suchá ústa
Clozapin desitin (velmi časté) a Lamotrix (časté)
zadržování moči
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Agitovanost
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (méně časté)
Myalgie
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
akatíza
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (méně časté)
hyper
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Nespavost
Clozapin desitin (časté) a Lamotrix (časté)
Spavost
Clozapin desitin (velmi časté) a Lamotrix (velmi časté)
abnormální ejakulace
Clozapin desitin (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Clozapin desitin a Pradaxa
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Clozapin desitin a Sorbifer durules
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Risperidon vipharm a Lazurex
Úzkost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Artralgie
Risperidon vipharm (časté) a Lazurex (méně časté)
Asténie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Psychiatrické poruchy
Risperidon vipharm (velmi časté) a Lazurex (velmi časté)
Zácpa
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Kašel
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Průjem
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Závrať
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Drooling
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
dyskineze
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Dysmenorea
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Dyspepsie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
vyrážka
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
extrapyramidový syndrom
Risperidon vipharm (velmi časté) a Lazurex (méně časté)
Únava
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
horečka
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Bolest hlavy
Risperidon vipharm (velmi časté) a Lazurex (časté)
Hypertenze
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
posturální hypotenze
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
letargie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
leukopenie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Nosní kongesce
Risperidon vipharm (časté) a Lazurex (časté)
Nazofaryngitida
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Nevolnost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Bolest
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Bolest v končetinách
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Zánět hltanu
Risperidon vipharm (časté) a Lazurex (časté)
rýma
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
zvýšené slinění
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Tachykardie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Žízeň
Risperidon vipharm (časté) a Lazurex (méně časté)
Bolest zubů
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
tremor
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Cévní porucha
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Zvracení
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Přibývání na váze
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Suchá ústa
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Agitovanost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
periferní edém
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Bolest v místě injekce
Risperidon vipharm (časté) a Lazurex (časté)
Myalgie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Risperidon vipharm (velmi časté) a Lazurex (časté)
Snížená chuť k jídlu
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Břišní nepohodlí
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Bolest břicha v horní části
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Rušení pozornosti
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
žaludeční nepohodlí
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Rozmazané vidění
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
akatíza
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Faryngolaryngeální bolest
Risperidon vipharm (časté) a Lazurex (časté)
hypersomnie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (méně časté)
Nespavost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (velmi časté)
rhinorrhoea
Risperidon vipharm (časté) a Lazurex (časté)
Spavost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lazurex (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Risperidon vipharm a Apo-parox
Bolest břicha
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Alopecie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
amenorea
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
amnézie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Anémie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Hypochromní anémie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Úzkost
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Arytmie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Artralgie
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (časté)
Artritida
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Asténie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
ataxie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Bolesti zad
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
svazkový blok
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
bolest krku
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Bolest na hrudi
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
kolitida
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Zmatek
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
zánět spojivek
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
Zácpa
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
snížené libido
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Dysfagie
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
delirium
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
depersonalizace
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Průjem
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Závrať
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
dyskineze
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Dysmenorea
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Dyspepsie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (velmi časté)
dušnost
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
dysurie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Bolesti uší
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Ekzém
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Otok
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Epistaxis
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
vyrážka
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
extrapyramidový syndrom
Risperidon vipharm (velmi časté) a Apo-parox (méně časté)
Oční poruchy
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Únava
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
horečka
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Nadýmání
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
zánět žaludku
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Ezofageální reflux
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (časté)
zánět dásní
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Bolest hlavy
Risperidon vipharm (velmi časté) a Apo-parox (méně časté)
Hematuria
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Hemoroidy
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
hyperglykémie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
alergické reakce
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Hypertenze
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
hyperventilace
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Hypestéza
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
Hypotenze
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
posturální hypotenze
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
zvýšené libido
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Příznaky chřipky
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
artropatie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
letargie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
leukopenie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Bolest prsu
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
meléna
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
menoragie
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
menstruační porucha
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (časté)
Nevolnost
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
nervozita
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
noční můra
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Bolest
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Palpitace
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
parestézie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Zánět hltanu
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (časté)
Zápal plic
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
polyuria
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
Svědění
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
psychóza
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
purpura
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
rýma
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Záchvat
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
zvýšené slinění
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Sinusitida
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
žaludeční vřed
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Stomatitida
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
ulcerózní stomatitida
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Synkopa
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Tachykardie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
tendonitida
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Žízeň
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
TOOTH DISORDER
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
Bolest zubů
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
tremor
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (časté)
únik moči
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Infekce močových cest
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
vaginitida
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Cévní porucha
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
závrať
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Zvracení
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Přibývání na váze
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Snížení hmotnosti
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Suchá ústa
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
zadržování moči
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Agitovanost
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
emoční labilita
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
periferní edém
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
hypokinézy
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Migréna
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
manická reakce
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
paranoidní reakce
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Vzestup ALT
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Suchá kůže
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Porucha akomodace
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Nevolnost
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Myalgie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Risperidon vipharm (velmi časté) a Apo-parox (časté)
Snížená chuť k jídlu
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Rušení pozornosti
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
euforie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Znepokojená koncentrace
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
impotence
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
krvácení z konečníku
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Rozmazané vidění
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
fotosenzitivita
Risperidon vipharm (časté) a Apo-parox (časté)
hyper
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Bradykardie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
lymfadenopatie
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Sexuální dysfunkce
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (velmi časté)
akné
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Nespavost
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Spavost
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (časté)
Vaginální krvácení
Risperidon vipharm (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Risperidon vipharm a Lamotrix
Bolest břicha
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Alopecie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
amenorea
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
amnézie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Anémie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Anorexie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Úzkost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Artralgie
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
Artritida
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Asténie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
ataxie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolesti zad
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Bronchospazmus
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
bolest krku
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Bolest na hrudi
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Zmatek
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
zánět spojivek
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (méně časté)
Poruchy spojivového tkáně
Risperidon vipharm (velmi časté) a Lamotrix (časté)
Zácpa
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Kašel
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
snížené libido
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Dysfagie
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (méně časté)
depersonalizace
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Průjem
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (velmi časté)
Závrať
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
dysartrie
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (méně časté)
dyskineze
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Dysmenorea
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Dyspepsie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
dušnost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolesti uší
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Ekzém
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Otok
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Epistaxis
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
vyrážka
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Únava
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
horečka
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
zánět žaludku
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
zánět dásní
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolest hlavy
Risperidon vipharm (velmi časté) a Lamotrix (časté)
Hematuria
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
alergické reakce
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Hypertenze
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
hyperventilace
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Hypestéza
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
posturální hypotenze
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
zvýšené libido
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Příznaky chřipky
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
artropatie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Cramps leg
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
leukopenie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolest prsu
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Poruchy mediastína
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
menoragie
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (méně časté)
menstruační porucha
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (méně časté)
Nevolnost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
nervozita
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolest
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Palpitace
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
parestézie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Zánět hltanu
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
Zápal plic
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
polyuria
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (méně časté)
Svědění
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
psychóza
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
rýma
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Záchvat
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
zvýšené slinění
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Sinusitida
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Stomatitida
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Cévní mozková příhoda
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
Synkopa
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Tachykardie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Žízeň
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (méně časté)
TOOTH DISORDER
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (méně časté)
tremor
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
erytém
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (méně časté)
únik moči
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Infekce močových cest
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
vaginitida
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Cévní porucha
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
závrať
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Zvracení
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Přibývání na váze
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Snížení hmotnosti
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Suchá ústa
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
zadržování moči
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
otupělost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Agitovanost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
apatie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
emoční labilita
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
periferní edém
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Migréna
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
paranoidní reakce
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Suchá kůže
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Porucha akomodace
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Nevolnost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Myalgie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Škubání svalů
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Risperidon vipharm (velmi časté) a Lamotrix (méně časté)
euforie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
impotence
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
krvácení z konečníku
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Rozmazané vidění
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (velmi časté)
fotosenzitivita
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
akatíza
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
hyper
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
lymfadenopatie
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Abnormální chůze
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
porucha rovnováhy
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
akné
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Infestace
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
Faryngolaryngeální bolest
Risperidon vipharm (časté) a Lamotrix (časté)
Nespavost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (časté)
Spavost
Risperidon vipharm (méně časté) a Lamotrix (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Risperidon vipharm a Pradaxa
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Risperidon vipharm a Sorbifer durules
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lazurex a Apo-parox
Úzkost
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (časté)
Artralgie
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (časté)
Asténie
Lazurex (časté) a Apo-parox (méně časté)
Zácpa
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
Průjem
Lazurex (časté) a Apo-parox (méně časté)
Závrať
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
dyskineze
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Dysmenorea
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
Dyspepsie
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (velmi časté)
vyrážka
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
extrapyramidový syndrom
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Únava
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
horečka
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
Bolest hlavy
Lazurex (časté) a Apo-parox (méně časté)
Hypertenze
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
posturální hypotenze
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (časté)
letargie
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
leukopenie
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Nevolnost
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
Bolest
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
Zánět hltanu
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
rýma
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
zvýšené slinění
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Tachykardie
Lazurex (časté) a Apo-parox (méně časté)
Žízeň
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Bolest zubů
Lazurex (časté) a Apo-parox (méně časté)
tremor
Lazurex (časté) a Apo-parox (méně časté)
Cévní porucha
Lazurex (časté) a Apo-parox (méně časté)
Zvracení
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Přibývání na váze
Lazurex (časté) a Apo-parox (méně časté)
Suchá ústa
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Agitovanost
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (časté)
periferní edém
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Myalgie
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
Snížená chuť k jídlu
Lazurex (časté) a Apo-parox (méně časté)
Rušení pozornosti
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (méně časté)
Rozmazané vidění
Lazurex (méně časté) a Apo-parox (časté)
Nespavost
Lazurex (velmi časté) a Apo-parox (časté)
Spavost
Lazurex (časté) a Apo-parox (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Lazurex a Lamotrix
Úzkost
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Artralgie
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (časté)
Asténie
Lazurex (časté) a Lamotrix (časté)
Zácpa
Lazurex (časté) a Lamotrix (časté)
Kašel
Lazurex (časté) a Lamotrix (časté)
Průjem
Lazurex (časté) a Lamotrix (velmi časté)
Závrať
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
dyskineze
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Dysmenorea
Lazurex (časté) a Lamotrix (časté)
Dyspepsie
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (časté)
vyrážka
Lazurex (časté) a Lamotrix (časté)
Únava
Lazurex (časté) a Lamotrix (časté)
horečka
Lazurex (časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolest hlavy
Lazurex (časté) a Lamotrix (časté)
Hypertenze
Lazurex (časté) a Lamotrix (méně časté)
posturální hypotenze
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Podrážděnost
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (časté)
leukopenie
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Nevolnost
Lazurex (časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolest
Lazurex (časté) a Lamotrix (méně časté)
Zánět hltanu
Lazurex (časté) a Lamotrix (časté)
rýma
Lazurex (časté) a Lamotrix (méně časté)
zvýšené slinění
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
křeč
Lazurex (časté) a Lamotrix (méně časté)
Tachykardie
Lazurex (časté) a Lamotrix (méně časté)
Žízeň
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
tremor
Lazurex (časté) a Lamotrix (méně časté)
Cévní porucha
Lazurex (časté) a Lamotrix (časté)
Zvracení
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Přibývání na váze
Lazurex (časté) a Lamotrix (méně časté)
Suchá ústa
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (časté)
Agitovanost
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
periferní edém
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (časté)
Myalgie
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Lazurex (časté) a Lamotrix (méně časté)
Rozmazané vidění
Lazurex (méně časté) a Lamotrix (velmi časté)
akatíza
Lazurex (časté) a Lamotrix (méně časté)
Faryngolaryngeální bolest
Lazurex (časté) a Lamotrix (časté)
Nespavost
Lazurex (velmi časté) a Lamotrix (časté)
Spavost
Lazurex (časté) a Lamotrix (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Lazurex a Pradaxa
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lazurex a Sorbifer durules
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Apo-parox a Lamotrix
Bolest břicha
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Alopecie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
amenorea
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
amnézie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Anémie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Úzkost
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Artralgie
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
Artritida
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Asténie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
astma
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
ataxie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolesti zad
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Bronchitida
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
vaginální kandidóza
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
bolest krku
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Bolest na hrudi
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Zmatek
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
zánět spojivek
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Zácpa
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
snížené libido
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Dysfagie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
depersonalizace
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
mentální deprese
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
Kontaktní dermatitida
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Průjem
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (velmi časté)
diplopie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (velmi časté)
Závrať
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
dyskineze
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Dysmenorea
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
Dyspepsie
Apo-parox (velmi časté) a Lamotrix (časté)
dušnost
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Porucha sluchu
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Bolesti uší
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
ekchymóza
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Ekzém
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Otok
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Epistaxis
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
eructation
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
vyrážka
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
Únava
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
horečka
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
zánět žaludku
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
zánět dásní
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
glossitis
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
halucinace
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolest hlavy
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Hematuria
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
alergické reakce
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Hypertenze
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
hyperventilace
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Hypestéza
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
posturální hypotenze
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
zvýšené libido
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Příznaky chřipky
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
artropatie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
leukocytóza
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
leukopenie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Bolest prsu
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
menoragie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
menstruační porucha
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
myoklonus
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Nevolnost
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
nervozita
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
nystagmus
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Bolest
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Palpitace
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
parestézie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
peptické vředy
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Zánět hltanu
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
Zápal plic
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
polyuria
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Svědění
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
psychóza
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
rýma
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Záchvat
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
zvýšené slinění
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Sinusitida
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
Stomatitida
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Pocení
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Synkopa
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
Tachykardie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Žízeň
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Tinitus
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
TOOTH DISORDER
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
tremor
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
únik moči
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Infekce močových cest
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
kopřivka
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
vaginitida
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Cévní porucha
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
vazodilataci
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
závrať
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Zvracení
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Přibývání na váze
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Snížení hmotnosti
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Suchá ústa
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
zívání
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
zadržování moči
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Zimnice
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Agitovanost
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
emoční labilita
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
fotofobie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
periferní edém
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Vředy v ústech
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Migréna
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
abnormální testy jaterních funkcí
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
bolesti očí
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
paranoidní reakce
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Suchá kůže
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Porucha akomodace
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Nevolnost
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
Myalgie
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Abnormální sny
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
euforie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
impotence
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
krvácení z konečníku
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
Rozmazané vidění
Apo-parox (časté) a Lamotrix (velmi časté)
fotosenzitivita
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
makulopapulární vyrážka
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
sebevražedné myšlenky
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
hyper
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
lymfadenopatie
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
abnormální koordinace
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (velmi časté)
Edém obličeje
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Zvýšený kašel
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (časté)
akné
Apo-parox (méně časté) a Lamotrix (méně časté)
Nespavost
Apo-parox (časté) a Lamotrix (časté)
myasthenia
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Spavost
Apo-parox (časté) a Lamotrix (velmi časté)
abnormální ejakulace
Apo-parox (časté) a Lamotrix (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Apo-parox a Pradaxa
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Apo-parox a Sorbifer durules
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lamotrix a Pradaxa
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lamotrix a Sorbifer durules
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Sorbifer durules
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Clozapin & Risperidon & Lazurex & A..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Clozapin desitin a Risperidon vipharm  Anorexie, Úzkost, Asténie, ataxie, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, vyrážka, Únava, horečka, ..více

Pradaxa & Loradur & Digoxin & Furon..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Loradur   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Digoxin 0,125 léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Furon   Vedlejší a nežádoucí účink ..více

Pradaxa & Prenewel & Cipralex & Lan..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Lanzul   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa ..více

Pradaxa & Carzap & & Furon & Atra..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Carzap   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a    Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Furon   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Atram 6,2 ..více

Pradaxa & Sirdalud & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Cipralex  Bolest břicha, absces, Alopecie, Aném ..více

Pradaxa & Sirdalud & Cipralex & Thi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Thiamin léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Apo-parox & Paroxetin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Apo-parox a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Ast ..více

Pradaxa & Kapidin & Godasal & Furon..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Kapidin   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Godasal 100   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Furon   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa ..více

Pradaxa & Prenewel & Cipralex & Lan..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Lanzul   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa ..více

Pradaxa & Prenewel & Cipralex & Ema..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Emanera   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa ..více

Apo-parox & Azitrox & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Apo-parox a Azitrox  Bolest břicha, Artralgie, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, vyrážka, Únava, horečka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Bol ..více

Pradaxa & Carzap & Digoxin & Furon ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Carzap   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Digoxin 0,125 léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Furon   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Pradaxa & Cipralex & Dasselta & Pre..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Dasselta   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradax ..více

Pradaxa & Kapidin & Godasal & Furon..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Kapidin   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Godasal 100   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Furon   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa ..více

Pradaxa & Citalec & Cordarone & Met..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Citalec 10 zentiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cordarone   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Metformin mylan   Vedlejší a nežád ..více

Pradaxa & Sirdalud & Cipralex & Thi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Thiamin léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Pradaxa & Sirdalud & Cipralex & Thi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Thiamin léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Pradaxa & Sirdalud & Cipralex & Thi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Thiamin léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Pradaxa & Sirdalud & Cipralex & Das..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Dasselta   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradax ..více

Pradaxa & Sirdalud & Cipralex & Thi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Thiamin léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Pradaxa & Prenewel & Cipralex & Ema..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Emanera   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa ..více

Pradaxa & Prenewel & Cipralex & Nal..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Nalgesin s   Vedlejší a nežádoucí účinky Prad ..více

Pradaxa & Carzap & Digoxin & Atram ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Carzap   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Digoxin 0,125 léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Atram 6,25   Vedlejší a nežádoucí ú ..více

Pradaxa & Sirdalud & Cipralex & Thi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Thiamin léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Pradaxa & Cipralex & Dasselta & Pre..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Dasselta   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradax ..více

Pradaxa & Cipralex & Dasselta & Pre..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Dasselta   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradax ..více

Pradaxa & Prenewel & Cipralex & Lan..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa a Lanzul   Vedlejší a nežádoucí účinky Pradaxa ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop