Vedlejší účinky: Hypnogen & Xanax & Zyprexa

Porovnávané léky
Hypnogen (zolpidem)
Xanax (alprazolam)
Zyprexa (olanzapine)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Xanax
Bolest břicha
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
amnézie
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
Anorexie
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Úzkost
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Artralgie
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
Asténie
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
ataxie
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Bolesti zad
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
Bolest na hrudi
Hypnogen (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Zmatek
Hypnogen (časté) a Xanax (méně časté)
Zácpa
Hypnogen (časté) a Xanax (méně časté)
Dysfagie
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
depersonalizace
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
mentální deprese
Hypnogen (časté) a Xanax (velmi časté)
Průjem
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Závrať
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
ospalost
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
dysartrie
Hypnogen (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Dyspepsie
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
dušnost
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Otok
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
vyrážka
Hypnogen (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Únava
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
horečka
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
halucinace
Hypnogen (časté) a Xanax (méně časté)
Bolest hlavy
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
alergické reakce
Hypnogen (časté) a Xanax (méně časté)
Hypestéza
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
Příznaky chřipky
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
Podrážděnost
Hypnogen (méně časté) a Xanax (velmi časté)
letargie
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
menstruační porucha
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Křeče
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
Nevolnost
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Poruchy nervového systému
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
nervozita
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
noční můra
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
Palpitace
Hypnogen (časté) a Xanax (méně časté)
parestézie
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Svědění
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Synkopa
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Tachykardie
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
Žízeň
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
Tinitus
Hypnogen (méně časté) a Xanax (velmi časté)
tremor
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
únik moči
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
kopřivka
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
závrať
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Zvracení
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Suchá ústa
Hypnogen (časté) a Xanax (méně časté)
otupělost
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
Agitovanost
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
apatie
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
emoční labilita
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
Slabost
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
Nevolnost
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Myalgie
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
dezorientace
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
Rušení pozornosti
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
Abnormální sny
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
euforie
Hypnogen (méně časté) a Xanax (méně časté)
Rozmazané vidění
Hypnogen (časté) a Xanax (méně časté)
depresivní nálada
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
psychomotorická retardace
Hypnogen (časté) a Xanax (méně časté)
Ztráta zábran
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Pocení zvýšené
Hypnogen (méně časté) a Xanax (časté)
Nespavost
Hypnogen (časté) a Xanax (časté)
Spavost
Hypnogen (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa
Bolest břicha
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
amnézie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Úzkost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Artralgie
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
Artritida
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Asténie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
ataxie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Bolesti zad
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
bolest krku
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Bolest na hrudi
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Zmatek
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
Zácpa
Hypnogen (časté) a Zyprexa (velmi časté)
Kašel
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
cystitida
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Dysfagie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
depersonalizace
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Průjem
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
diplopie
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
Závrať
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
dysartrie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Dyspepsie
Hypnogen (časté) a Zyprexa (velmi časté)
dušnost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
dysurie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Otok
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
vyrážka
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Únava
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
horečka
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Nadýmání
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
gastroenteritida
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
halucinace
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
Bolest hlavy
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (velmi časté)
hyperglykémie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Hypertenze
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Hypestéza
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
posturální hypotenze
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Příznaky chřipky
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
Cramps leg
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
letargie
Hypnogen (časté) a Zyprexa (velmi časté)
menoragie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
menstruační porucha
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Nazofaryngitida
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
Nevolnost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
nervozita
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (velmi časté)
Bledost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Palpitace
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
parestézie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Zánět hltanu
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
Svědění
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
rýma
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Sinusitida
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
porucha řeči
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Synkopa
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Tachykardie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Žízeň
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Tinitus
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
tremor
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
únik moči
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Infekce močových cest
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
kopřivka
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
vaginitida
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
závrať
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Zvracení
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Suchá ústa
Hypnogen (časté) a Zyprexa (velmi časté)
otupělost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Agitovanost
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
emoční labilita
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Migréna
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
bolesti očí
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Vzestup ALT
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Nevolnost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Abnormální sny
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
euforie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
porucha spánku
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Nespavost
Hypnogen (časté) a Zyprexa (velmi časté)
Spavost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zyprexa
Bolest břicha
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
amnézie
Xanax (méně časté) a Zyprexa (časté)
Úzkost
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
Artralgie
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
Asténie
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
ataxie
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
Bolesti zad
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
Bolest na hrudi
Xanax (velmi časté) a Zyprexa (časté)
Zmatek
Xanax (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Zácpa
Xanax (méně časté) a Zyprexa (velmi časté)
snížené libido
Xanax (velmi časté) a Zyprexa (méně časté)
Dysfagie
Xanax (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
depersonalizace
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
Průjem
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
Závrať
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
dysartrie
Xanax (velmi časté) a Zyprexa (méně časté)
Dyspepsie
Xanax (časté) a Zyprexa (velmi časté)
dušnost
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
Bolesti uší
Xanax (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Otok
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
Epistaxis
Xanax (méně časté) a Zyprexa (časté)
vyrážka
Xanax (velmi časté) a Zyprexa (časté)
Oční poruchy
Xanax (méně časté) a Zyprexa (časté)
Únava
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
horečka
Xanax (méně časté) a Zyprexa (časté)
halucinace
Xanax (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Bolest hlavy
Xanax (časté) a Zyprexa (velmi časté)
hyperventilace
Xanax (velmi časté) a Zyprexa (méně časté)
Hypestéza
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
Hypotenze
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
zvýšené libido
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
Příznaky chřipky
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
letargie
Xanax (časté) a Zyprexa (velmi časté)
menstruační porucha
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
hypotonia
Xanax (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Nosní kongesce
Xanax (velmi časté) a Zyprexa (méně časté)
Nevolnost
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
nervozita
Xanax (časté) a Zyprexa (velmi časté)
Bolest v končetinách
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
Palpitace
Xanax (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
parestézie
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
předmenstruační syndrom
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
Svědění
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
zvýšené slinění
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
Pocení
Xanax (velmi časté) a Zyprexa (časté)
Synkopa
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
Tachykardie
Xanax (méně časté) a Zyprexa (časté)
Žízeň
Xanax (méně časté) a Zyprexa (časté)
Tinitus
Xanax (velmi časté) a Zyprexa (méně časté)
tremor
Xanax (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Xanax (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
únik moči
Xanax (méně časté) a Zyprexa (časté)
kopřivka
Xanax (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
závrať
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
Zvracení
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
Přibývání na váze
Xanax (velmi časté) a Zyprexa (méně časté)
Suchá ústa
Xanax (méně časté) a Zyprexa (velmi časté)
otupělost
Xanax (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Agitovanost
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
emoční labilita
Xanax (méně časté) a Zyprexa (časté)
Nevolnost
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
Škubání svalů
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Xanax (velmi časté) a Zyprexa (méně časté)
Abnormální sny
Xanax (méně časté) a Zyprexa (časté)
euforie
Xanax (méně časté) a Zyprexa (časté)
akatíza
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
abnormální koordinace
Xanax (časté) a Zyprexa (méně časté)
Faryngolaryngeální bolest
Xanax (časté) a Zyprexa (časté)
hypersomnie
Xanax (časté) a Zyprexa (velmi časté)
Nespavost
Xanax (časté) a Zyprexa (velmi časté)
Spavost
Xanax (velmi časté) a Zyprexa (velmi časté)
Hypnogen & Xanax & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ment ..více

Hypnogen & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Hypnogen & Xanax & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ment ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Zyprexa & Zoloft &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, Kašel, ..více

Hypnogen & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Zyprexa & Oxazepam & Valproat

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Oxazepam léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Valproat chrono sandoz  Bolest břicha, Alopecie, Amblyopie, amnézie, Asténie, ataxie, Bolesti z ..více

Hypnogen & Ibaldol & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Ibaldol  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Infekce močových cest, Zvracení, Břišní nepohodlí, Spav ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Xanax & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ment ..více

Zyprexa & Oxazepam & Valproat

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Oxazepam léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Valproat chrono sandoz  Bolest břicha, Alopecie, Amblyopie, amnézie, Asténie, ataxie, Bolesti z ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Hypnogen & Xanax & Zyprexa &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ment ..více

Xanax & Diazepam & Zodac & Prestari..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Diazepam slovakofarma  Asténie, ataxie, závrať, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zodac  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

Hypnogen & Mirtazapin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, c ..více

Xanax & Diazepam & Zodac & Prestari..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Diazepam slovakofarma  Asténie, ataxie, závrať, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zodac  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, ..více

Hypnogen & Neurol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Diazepam & Zodac & Prestari..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Diazepam slovakofarma  Asténie, ataxie, závrať, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zodac  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

Xanax & Zolpidem &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Hypnogen & Zyprexa & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop