Vedlejší účinky: Hypnogen & Zyprexa

Porovnávané léky
Hypnogen (zolpidem)
Zyprexa (olanzapine)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa
Bolest břicha
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
amnézie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Úzkost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Artralgie
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
Artritida
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Asténie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
ataxie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Bolesti zad
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
bolest krku
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Bolest na hrudi
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Zmatek
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
Zácpa
Hypnogen (časté) a Zyprexa (velmi časté)
Kašel
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
cystitida
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Dysfagie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
depersonalizace
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Průjem
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
diplopie
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
Závrať
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
dysartrie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Dyspepsie
Hypnogen (časté) a Zyprexa (velmi časté)
dušnost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
dysurie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Otok
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
vyrážka
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Únava
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
horečka
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Nadýmání
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
gastroenteritida
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
halucinace
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
Bolest hlavy
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (velmi časté)
hyperglykémie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Hypertenze
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Hypestéza
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
posturální hypotenze
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Příznaky chřipky
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
Cramps leg
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
letargie
Hypnogen (časté) a Zyprexa (velmi časté)
menoragie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
menstruační porucha
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Nazofaryngitida
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
Nevolnost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
nervozita
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (velmi časté)
Bledost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Palpitace
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
parestézie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Zánět hltanu
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
Svědění
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
rýma
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Sinusitida
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
porucha řeči
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Synkopa
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Tachykardie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Žízeň
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Tinitus
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
tremor
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
únik moči
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Infekce močových cest
Hypnogen (časté) a Zyprexa (časté)
kopřivka
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
vaginitida
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
závrať
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Zvracení
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Suchá ústa
Hypnogen (časté) a Zyprexa (velmi časté)
otupělost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Agitovanost
Hypnogen (časté) a Zyprexa (méně časté)
emoční labilita
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Migréna
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
bolesti očí
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Vzestup ALT
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Nevolnost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (méně časté)
Abnormální sny
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
euforie
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
porucha spánku
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (časté)
Nespavost
Hypnogen (časté) a Zyprexa (velmi časté)
Spavost
Hypnogen (méně časté) a Zyprexa (velmi časté)
Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Zyprexa & Prestarium & Betaloc

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Prestarium neo forte  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené sval ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Hypnogen & Zyprexa & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Zyprexa & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, Kašel, ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Zyprexa &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Zyprexa & Aktiprol & Elicea & Oxaze..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Aktiprol   Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Elicea břišní distenze, Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artrit ..více

Hypnogen & Ibaldol & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Ibaldol  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Infekce močových cest, Zvracení, Břišní nepohodlí, Spav ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Hypnogen & Zyprexa &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Zyprexa & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, Kašel, ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop