Vedlejší účinky: Hypnogen & Lexaurin 1,5 & Neurol 1,0

Porovnávané léky
Hypnogen (zolpidem)
Lexaurin 1,5 (bromazepam)
Neurol 1,0 (alprazolam)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5
ataxie
Hypnogen (méně časté) a Lexaurin 1,5 (velmi časté)
Zmatek
Hypnogen (časté) a Lexaurin 1,5 (méně časté)
Závrať
Hypnogen (méně časté) a Lexaurin 1,5 (časté)
ospalost
Hypnogen (méně časté) a Lexaurin 1,5 (velmi časté)
Bolest hlavy
Hypnogen (méně časté) a Lexaurin 1,5 (méně časté)
Nevolnost
Hypnogen (méně časté) a Lexaurin 1,5 (méně časté)
porucha řeči
Hypnogen (méně časté) a Lexaurin 1,5 (časté)
Zvracení
Hypnogen (méně časté) a Lexaurin 1,5 (méně časté)
porucha spánku
Hypnogen (méně časté) a Lexaurin 1,5 (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Neurol 1,0
Bolest břicha
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
amnézie
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Anorexie
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Úzkost
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Artralgie
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Asténie
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
ataxie
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolesti zad
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest na hrudi
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Zmatek
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Zácpa
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Dysfagie
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
depersonalizace
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
mentální deprese
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Průjem
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Závrať
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
ospalost
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dysartrie
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Dyspepsie
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
dušnost
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Otok
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
vyrážka
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Únava
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
horečka
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
halucinace
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Bolest hlavy
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
alergické reakce
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Hypestéza
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Příznaky chřipky
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Podrážděnost
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
letargie
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
menstruační porucha
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Křeče
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nevolnost
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Poruchy nervového systému
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
nervozita
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
noční můra
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Palpitace
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
parestézie
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Svědění
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Synkopa
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Tachykardie
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Žízeň
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Tinitus
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
tremor
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
únik moči
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
kopřivka
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
závrať
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvracení
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Suchá ústa
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
otupělost
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Agitovanost
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
apatie
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
emoční labilita
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Slabost
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nevolnost
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Myalgie
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dezorientace
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Rušení pozornosti
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Abnormální sny
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
euforie
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Rozmazané vidění
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
depresivní nálada
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
psychomotorická retardace
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Ztráta zábran
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Pocení zvýšené
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nespavost
Hypnogen (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Spavost
Hypnogen (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 1,5 a Neurol 1,0
ataxie
Lexaurin 1,5 (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zmatek
Lexaurin 1,5 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Závrať
Lexaurin 1,5 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
ospalost
Lexaurin 1,5 (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest hlavy
Lexaurin 1,5 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nevolnost
Lexaurin 1,5 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvracení
Lexaurin 1,5 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Hypnogen & Lexaurin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Neurol & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Neurol & Zolpidem & Soolantra &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Lexaurin & Prestarium & Ortanol & I..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 1,5 a Prestarium neo  Bolest hlavy, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 1,5 a Ortanol  Závrať, Bolest hlavy, Nevolnost, Zvracení,   ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Neurol & Xyzal & Valetol & Brufen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Xyzal  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvrace ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Neurol & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Lexaurin & Stoptussin & Neurol & Me..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 1,5 a Stoptussin   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 1,5 a Neurol 0,25 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, Zvracení,   Vedl ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Hypnogen & Xanax & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ment ..více

Neurol & Olanzapin & Diazepam & Per..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Hypnogen & Neurol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Lexaurin & Omeprazol & Duspatalin &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 1,5 a Omeprazol al 20  Závrať, Bolest hlavy, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 1,5 a Duspatalin retard   Vedlejší a nežádouc ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Lexaurin & Omeprazol & Duspatalin &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 1,5 a Omeprazol al 20  Závrať, Bolest hlavy, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 1,5 a Duspatalin retard   Vedlejší a nežádouc ..více

Lexaurin & Omeprazol & Duspatalin &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 1,5 a Omeprazol al 20  Závrať, Bolest hlavy, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 1,5 a Duspatalin retard   Vedlejší a nežádouc ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Zolpidem & Soolantra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Zolpidem & Soolantra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop