Vedlejší účinky: Paracetamol actavis & Zolpidem mylan & Olanzapin apotex & Stilnox & Paralen 100

Porovnávané léky
Paracetamol actavis (paracetamol,acetaminofen)
Zolpidem mylan (zolpidem)
Olanzapin apotex (olanzapine)
Stilnox (zolpidem)
Paralen 100 (paracetamol,acetaminofen)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan
Bolest na hrudi
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zácpa
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Kašel
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Průjem
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Závrať
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
ospalost
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Dyspepsie
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Únava
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
horečka
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolest hlavy
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
hyperglykémie
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nevolnost
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Poruchy nervového systému
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Svědění
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zvracení
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Suchá ústa
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Rušení pozornosti
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nespavost
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Olanzapin apotex
Anémie
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Bolest na hrudi
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (časté)
Zácpa
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
Kašel
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (časté)
Průjem
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (časté)
Závrať
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Dyspepsie
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
Oční poruchy
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (časté)
Únava
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (časté)
horečka
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (časté)
Bolest hlavy
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
hyperglykémie
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Hypokalémie
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
hypotonia
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Nevolnost
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (časté)
Svědění
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Zvracení
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Suchá ústa
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
Bolest v místě injekce
Paracetamol actavis (velmi časté) a Olanzapin apotex (časté)
Zvětšení břicha
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Nespavost
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Stilnox
Bolest na hrudi
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Zácpa
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Kašel
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Průjem
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Závrať
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
ospalost
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Dyspepsie
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Únava
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
horečka
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Bolest hlavy
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
hyperglykémie
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Nevolnost
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Poruchy nervového systému
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Svědění
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Zvracení
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Suchá ústa
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Rušení pozornosti
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Nespavost
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Paralen 100
Anémie
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Psychiatrické poruchy
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Bolest na hrudi
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Zácpa
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Kašel
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Průjem
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Závrať
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
ospalost
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Dyspepsie
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Oční poruchy
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Únava
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
horečka
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Gastrointestinální poruchy
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Bolest hlavy
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
hyperglykémie
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Hypokalémie
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
hypotonia
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Nevolnost
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Poruchy nervového systému
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Svědění
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Zvracení
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Suchá ústa
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
reakce v místě vpichu
Paracetamol actavis (velmi časté) a Paralen 100 (velmi časté)
Bolest v místě injekce
Paracetamol actavis (velmi časté) a Paralen 100 (velmi časté)
Rušení pozornosti
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Zvětšení břicha
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
nestabilita
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
alveolitida
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Nespavost
Paracetamol actavis (časté) a Paralen 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Olanzapin apotex
Bolest břicha
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (časté)
amnézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Úzkost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Artralgie
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (časté)
Artritida
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Asténie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
ataxie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Bolesti zad
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (časté)
bolest krku
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Bolest na hrudi
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Zmatek
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Zácpa
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
Kašel
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
cystitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Dysfagie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
depersonalizace
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Průjem
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
diplopie
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
dysartrie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Dyspepsie
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
dušnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
dysurie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Otok
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
vyrážka
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Únava
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
horečka
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Nadýmání
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
gastroenteritida
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
halucinace
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Bolest hlavy
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
hyperglykémie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Hypertenze
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Hypestéza
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
posturální hypotenze
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Příznaky chřipky
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (časté)
Cramps leg
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
letargie
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
menoragie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
menstruační porucha
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Nazofaryngitida
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
nervozita
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
Bledost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Palpitace
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
parestézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Zánět hltanu
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (časté)
Svědění
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
rýma
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Sinusitida
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (časté)
porucha řeči
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Synkopa
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Tachykardie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Žízeň
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Tinitus
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
tremor
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
únik moči
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Infekce močových cest
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (časté)
kopřivka
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
vaginitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Zvracení
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Suchá ústa
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
otupělost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Agitovanost
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
emoční labilita
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Migréna
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
bolesti očí
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Vzestup ALT
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (méně časté)
Abnormální sny
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
euforie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
porucha spánku
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (časté)
Nespavost
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
Spavost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin apotex (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Stilnox
Bolest břicha
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
amnézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Anorexie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Úzkost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
poruchy chuti k jídlu
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Artralgie
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Artritida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Asténie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Asthenopie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
ataxie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Bolesti zad
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Bronchitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Cerebrovaskulární choroby
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
bolest krku
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Bolest na hrudi
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Zmatek
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Zácpa
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Kašel
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
cystitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Dysfagie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
depersonalizace
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
mentální deprese
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Průjem
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
diplopie
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
ospalost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
dysartrie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Dyspepsie
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
dušnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
dysurie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Otok
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
vyrážka
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Únava
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
horečka
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Nadýmání
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
gastroenteritida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Ezofageální reflux
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
halucinace
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Bolest hlavy
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
škytavka
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
hyperglykémie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
alergické reakce
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Hypertenze
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Hypestéza
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
posturální hypotenze
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
iluze
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Příznaky chřipky
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Podrážděnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
labyrinthitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Cramps leg
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
letargie
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
menoragie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
menstruační porucha
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Křeče
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Nazofaryngitida
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Poruchy nervového systému
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
nervozita
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
noční můra
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
otitis externa
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Bledost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Palpitace
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
parestézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Zánět hltanu
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Svědění
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
rýma
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
skleritída
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Sinusitida
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
porucha řeči
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Synkopa
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Tachykardie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Žízeň
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Tinitus
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
tremor
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
únik moči
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Infekce močových cest
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
kopřivka
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
vaginitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Zvracení
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Suchá ústa
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
pocit pálení
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
otupělost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Agitovanost
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
apatie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
emoční labilita
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
infekce dolních cest dýchacích
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Migréna
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
bolesti očí
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Vzestup ALT
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Slabost
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Myalgie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Břišní nepohodlí
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
břišní citlivost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
dezorientace
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Rušení pozornosti
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Abnormální sny
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Posturální závratě
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
svalové kontrakce nedobrovolné
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
euforie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
hrdlo suché
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
podráždění očí
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
oční zarudnutí
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Nepohodlí hrudníku
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
časté pohyby střev
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Rozmazané vidění
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
depresivní nálada
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
příznaky influenzy
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
psychomotorická retardace
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Ztráta zábran
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
zvýšení krevního tlaku
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Příznaky chřipkového onemocnění
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
příznaky stresu
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
vizuální poruchy
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
porucha rovnováhy
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
binge
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
podráždění hrdla
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Pocení zvýšené
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
porucha spánku
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Nespavost zhoršila
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Nespavost
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Spavost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Paralen 100
Bolest na hrudi
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Zácpa
Zolpidem mylan (časté) a Paralen 100 (časté)
Kašel
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Průjem
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
ospalost
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Dyspepsie
Zolpidem mylan (časté) a Paralen 100 (časté)
Únava
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
horečka
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Bolest hlavy
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
hyperglykémie
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Poruchy nervového systému
Zolpidem mylan (časté) a Paralen 100 (časté)
Svědění
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Zvracení
Zolpidem mylan (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Suchá ústa
Zolpidem mylan (časté) a Paralen 100 (časté)
Rušení pozornosti
Zolpidem mylan (časté) a Paralen 100 (časté)
Nespavost
Zolpidem mylan (časté) a Paralen 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Olanzapin apotex a Stilnox
Bolest břicha
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (časté)
amnézie
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Úzkost
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Artralgie
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (časté)
Artritida
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Asténie
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
ataxie
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Bolesti zad
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (časté)
bolest krku
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Bolest na hrudi
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Zmatek
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (časté)
Zácpa
Olanzapin apotex (velmi časté) a Stilnox (časté)
Kašel
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
cystitida
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Dysfagie
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
depersonalizace
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Průjem
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
diplopie
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (časté)
Závrať
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
dysartrie
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Dyspepsie
Olanzapin apotex (velmi časté) a Stilnox (časté)
dušnost
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
dysurie
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Otok
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
vyrážka
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Únava
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
horečka
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Nadýmání
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
gastroenteritida
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
halucinace
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (časté)
Bolest hlavy
Olanzapin apotex (velmi časté) a Stilnox (méně časté)
hyperglykémie
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Hypertenze
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Hypestéza
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (časté)
posturální hypotenze
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Příznaky chřipky
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (časté)
Cramps leg
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
letargie
Olanzapin apotex (velmi časté) a Stilnox (časté)
menoragie
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
menstruační porucha
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Nazofaryngitida
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (časté)
Nevolnost
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
nervozita
Olanzapin apotex (velmi časté) a Stilnox (méně časté)
Bledost
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Palpitace
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (časté)
parestézie
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Zánět hltanu
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (časté)
Svědění
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
rýma
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Sinusitida
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (časté)
porucha řeči
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Synkopa
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Tachykardie
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Žízeň
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Tinitus
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
tremor
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
únik moči
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Infekce močových cest
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (časté)
kopřivka
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
vaginitida
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
závrať
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Zvracení
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Suchá ústa
Olanzapin apotex (velmi časté) a Stilnox (časté)
otupělost
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Agitovanost
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (časté)
emoční labilita
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Migréna
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
bolesti očí
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Vzestup ALT
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Nevolnost
Olanzapin apotex (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Abnormální sny
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
euforie
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
porucha spánku
Olanzapin apotex (časté) a Stilnox (méně časté)
Nespavost
Olanzapin apotex (velmi časté) a Stilnox (časté)
Spavost
Olanzapin apotex (velmi časté) a Stilnox (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Olanzapin apotex a Paralen 100
Anémie
Olanzapin apotex (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Bolest na hrudi
Olanzapin apotex (časté) a Paralen 100 (časté)
Zácpa
Olanzapin apotex (velmi časté) a Paralen 100 (časté)
Kašel
Olanzapin apotex (časté) a Paralen 100 (časté)
Průjem
Olanzapin apotex (časté) a Paralen 100 (časté)
Závrať
Olanzapin apotex (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Dyspepsie
Olanzapin apotex (velmi časté) a Paralen 100 (časté)
Oční poruchy
Olanzapin apotex (časté) a Paralen 100 (časté)
Únava
Olanzapin apotex (časté) a Paralen 100 (časté)
horečka
Olanzapin apotex (časté) a Paralen 100 (časté)
Bolest hlavy
Olanzapin apotex (velmi časté) a Paralen 100 (časté)
hyperglykémie
Olanzapin apotex (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Hypokalémie
Olanzapin apotex (méně časté) a Paralen 100 (časté)
hypotonia
Olanzapin apotex (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Nevolnost
Olanzapin apotex (časté) a Paralen 100 (časté)
Svědění
Olanzapin apotex (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Zvracení
Olanzapin apotex (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Suchá ústa
Olanzapin apotex (velmi časté) a Paralen 100 (časté)
Bolest v místě injekce
Olanzapin apotex (časté) a Paralen 100 (velmi časté)
Zvětšení břicha
Olanzapin apotex (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Nespavost
Olanzapin apotex (velmi časté) a Paralen 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Paralen 100
Bolest na hrudi
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Zácpa
Stilnox (časté) a Paralen 100 (časté)
Kašel
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Průjem
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Závrať
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
ospalost
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Dyspepsie
Stilnox (časté) a Paralen 100 (časté)
Únava
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
horečka
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Bolest hlavy
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
hyperglykémie
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Poruchy nervového systému
Stilnox (časté) a Paralen 100 (časté)
Svědění
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Zvracení
Stilnox (méně časté) a Paralen 100 (časté)
Suchá ústa
Stilnox (časté) a Paralen 100 (časté)
Rušení pozornosti
Stilnox (časté) a Paralen 100 (časté)
Nespavost
Stilnox (časté) a Paralen 100 (časté)
Paracetamol & Zolpidem & Olanzapin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Zolpidem & Ansilan & Alprazolam & Z..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Alprazolam orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, B ..více

Stilnox & Midazolam & Xanax & Metop..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Midazolam accord  Kašel, ospalost, vyrážka, Bolest hlavy, škytavka, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvracení, Agitovanost, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí ú ..více

Paralen & Brufen & Ibalgin & Raenom..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paralen 100 a Brufen  Anémie, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Hypokalémie, Nevolnost, Svědění, Zvracení,   Vedlej ..více

Zolpidem & Trittico & Rosucard & He..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reakce, Hypertenze, Hyp ..více

Stilnox & Guajacuran & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Guajacuran   Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest ..více

Paracetamol & Zolpidem & Olanzapin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Stilnox & Rivotril & Zyprexa & Prot..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, mentální deprese, Závrať, dysartrie, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Paracetamol & Zolpidem & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Paracetamol & Zolpidem & Stilnox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Stilnox & Neurol & Olanzapin & Diaz..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Neurol 1,0  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Zolpidem & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cyst ..více

Stilnox & Furolin & Novalgin & Neur..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Furolin  Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Novalgin injekce   Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Neurol 1 ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Paracetamol & Zolpidem & Stilnox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Paralen & Brufen & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paralen 100 a Brufen  Anémie, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Hypokalémie, Nevolnost, Svědění, Zvracení,   Vedlej ..více

Stilnox & Zolpidem-ratiopharm & Apo-..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Zolpidem-ratiopharm  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, poruchy chuti k jídlu, Artralgie, Artritida, Asténie, Asthenopie, ataxie, Bolesti zad, Bronch ..více

Stilnox & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Stilnox & Atarax & Midazolam & Xana..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Atarax   Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Midazolam accord  Kašel, ospalost, vyrážka, Bolest hlavy, škytavka, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvrace ..více

Stilnox & Neurol & Olanzapin & Diaz..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Neurol 1,0  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Zolpidem & Citalopram

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Citalopram +pharma  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, Cerebrovaskulární chor ..více

Stilnox & Rivotril & Zyprexa & Prot..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, mentální deprese, Závrať, dysartrie, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Stilnox & Midazolam & Xanax & Metop..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Midazolam accord  Kašel, ospalost, vyrážka, Bolest hlavy, škytavka, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvracení, Agitovanost, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí ú ..více

Zolpidem & Xanax

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop