Sirup


Výsledky hledání na výraz sirup
Poslední aktualizace: 2020-05-23


Zodac sir


Jak a kdy budete užívat přípravek ZODAC SIROdměřené množství sirupu je možné spolknout bez další úpravy. pro děti ve věku od 6 do 12 let: mg dvakrát denně (jako 5 ml sirupu 2x denně) ml sirupu 2x denně)...

Tagy: Zodac sir, sirup

Zenaro


Neužívejte přípravek Zenaro:  jestliže jste alergický( na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin ( závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zenaro se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud přichází v úvahu neschopnost vyprázdnění močového měchýře ( při stavech po poranění míchy nebo při zvětšené prostatě) poraďte se, prosím, se svým lékařem. Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože přípravek Zenaro může způsobit zhoršení záchvatu. Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat přípravek Zenaro několik dní před testem. Tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. DětiPodávání přípravku Zenaro kojencům a dětem do 2 let se nedoporučuje. Další léčivé přípravky a přípravek ZenaroInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. .....

Tagy: Zenaro, sirup

Ventolin


Upozornění a opatřeníNež začnete přípravek Ventolin ve formě sirupu užívat, Váš lékař potřebuje vědět jestli:  se léčíte s vysokým krevním tlakem;  se léčíte se zvýšenou činností štítné žlázy;  trpíte onemocněním srdce, včetně nepravidelnosti srdečního rytmu nebo rychlého srdečního pulzu nebo angíny ( Těhotenství a kojeníVentolin ve formě sirupu se obvykle nedoporučuje podávat v období těhotenství. zda látky obsažené v přípravku Ventolin ve formě sirupu mohou pronikat do mateřského mléka. zení dopravních prostředků a obsluha strojůVentolin ve formě sirupu nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Některé přípravky mohou ovlivnit účinek přípravku Ventolin ve formě sirupu, nebo s větší pravděpodobností vést ke vzniku nežádoucích účinků. zda máte přípravek Ventolin ve formě sirupu užívat s uvedenými přípravky. Přípravek Ventolin ve formě sirupu přestaňte užívat. dospělí užívají obvykle 10 ml sirupu ( každá jednotlivá dávka může být postupně zvýšena až na .....

Tagy: Ventolin, sirup

Ventoliber 7,5mg/5ml + 0,005mg/5ml xarope infantil


Přípravky Ventoliber granule a sirup obsahují zdroj fenylalaninu ( Přípravek Ventoliber sirup rovněž obsahuje: glycerin: může vyvolávat bolesti hlavy, žaludeční poruchy a průjem. Obvyklá dávka je: Ventoliber Tablety Sirup pro dospělé Sirup pro děti SáčkyDospělí a děti nad 12 let věku tableta, dvakrát denně10 ml, dvakrát denně ------ 1 sáček, dvakrát denně - 12 let věku ------ ------- 15 ml, dvakrát denně ------- - 6 let věku ------ ------- 10 ml, dvakrát denně ------- - 4 let věku ------ ------- 7,5 ml, dvakrát denně ------- - 24 měsíců ------ ------- 5,0 ml, dvakrát denně ------- Do 8 měsíců ------ ------- 2,5 ml, dvakrát denně ------- APPROVED IN 29-02-2016 INFARMED V situacích s intenzivnější dušností lze léčbu zahájit podáváním třikrát denně první nebo 3 dny a pokračovat podáváním dvakrát denně. Neužívejte přípravek Zenaro:  jestliže jste alergický( na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin ( závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min) .....

Tagy: Ventoliber 7,5mg/5ml +, + 0,005mg/5ml xarope infantil, sirup

Tussidrill sirup bez cukru


Neužívejte TUSSIDRILL sirup Jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku TUSSIDRILL sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a TUSSIDRILL sirupInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Neužívejte TUSSIDRILL sirup současně s léky určenými k léčbě depresí, které obsahují inhibitory MAO ( Neužívejte TUSSIDRILL sirup současně s přípravky, které obsahují cinakalcet ( Neužívejte TUSSIDRILL sirup současně s přípravky, které inhibují jaterní systém cytochromu P450-2D6, protože ty mohou významně zvýšit koncentraci dextrometorfanu ( Neužívejte TUSSIDRILL sirup současně s léky na produktivní kašel ( TUSSIDRILL sirup s jídlem, pitím a alkoholemTento přípravek může způsobovat ospalost. TUSSIDRILL sirup obsahuje Roztok maltitolu. Jestliže jste užil(a) více přípravku TUSSIDRILL sirup než jste měl( Jestliže jste zapomněl(a) užít .....

Tagy: Tussidrill sirup bez, bez cukru, sirup

Sumetrolim


Dávkování pro děti stanovené podle věku dítěte Děti ve věku 6 let nebo mladší by měly být léčeny přípravkem Sumetrolim ve formě sirupu, místo tabletami. Neužívejte přípravek Zenaro:  jestliže jste alergický( na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin ( závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zenaro se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud přichází v úvahu neschopnost vyprázdnění močového měchýře ( při stavech po poranění míchy nebo při zvětšené prostatě) poraďte se, prosím, se svým lékařem. Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože přípravek Zenaro může způsobit zhoršení záchvatu. Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat přípravek Zenaro několik dní před testem. Tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. DětiPodávání přípravku Zenaro kojencům a dětem do 2 let se nedoporučuje. Další léčivé .....

Tagy: Sumetrolim, sirup

Stoptussin


Neužívejte přípravek STOPTUSSIN sirup- jestliže jste přecitlivělý( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku STOPTUSSIN sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek Stoptussin sirupÚčinky přípravku STOPTUSSIN sirup a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. léčbu přípravkem STOPTUSSIN sirup je nutné přerušit 48 hodin před sběrem moči. Přípravek STOPTUSSIN sirup s jídlem a pitím Je vhodné sirup užívat po jídle. zení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek STOPTUSSIN sirup má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, a může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. Přípravek STOPTUSSIN sirup obsahuje roztok maltitolu. Přípravek STOPTUSSIN sirup se užívá podle hmotnosti pacienta: Hmotnost pacienta Množství sirupu v jedné dávceFrekvence  Příslušné množství sirupu se odměří .....

Tagy: Stoptussin, sirup

Spiropent


Použití u dětíPro tuto skupinu populace je k dispozici přípravek SPIROPENT sirup. Jestliže jste užil( Neužívejte přípravek Zenaro:  jestliže jste alergický( na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin ( závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zenaro se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud přichází v úvahu neschopnost vyprázdnění močového měchýře ( při stavech po poranění míchy nebo při zvětšené prostatě) poraďte se, prosím, se svým lékařem. Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože přípravek Zenaro může způsobit zhoršení záchvatu. Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat přípravek Zenaro několik dní před testem. Tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. DětiPodávání přípravku Zenaro kojencům a dětem do 2 let se nedoporučuje. Další léčivé přípravky a přípravek ZenaroInformujte svého lékaře nebo .....

Tagy: Spiropent, sirup

Solvolan


Ml sirupu obsahuje 2 g sorbitolu. Jedna odměrka obsahuje 5 ml sirupu, odměrky obsahuje 2,5 ml sirupu. Užívejte sirup po jídle a zapijte jej dostatečným množstvím tekutiny. Neužívejte přípravek Zenaro:  jestliže jste alergický( na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin ( závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zenaro se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud přichází v úvahu neschopnost vyprázdnění močového měchýře ( při stavech po poranění míchy nebo při zvětšené prostatě) poraďte se, prosím, se svým lékařem. Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože přípravek Zenaro může způsobit zhoršení záchvatu. Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat přípravek Zenaro několik dní před testem. Tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. .....

Tagy: Solvolan, sirup

Robitussin junior na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel


Po odměření jednotlivé dávky dítě sirup vypije. Neužívejte přípravek Zenaro:  jestliže jste alergický( na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin ( závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zenaro se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud přichází v úvahu neschopnost vyprázdnění močového měchýře ( při stavech po poranění míchy nebo při zvětšené prostatě) poraďte se, prosím, se svým lékařem. Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože přípravek Zenaro může způsobit zhoršení záchvatu. Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat přípravek Zenaro několik dní před testem. Tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. DětiPodávání přípravku Zenaro kojencům a dětem do 2 let se nedoporučuje. Další léčivé přípravky a přípravek ZenaroInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, .....

Tagy: Robitussin junior na, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel, sirup

Přečtěte si o tématu Sirup. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma sirup, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Sirup. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Sirup.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 6 min
1,725,275
Celkový Počet Případů
100,572 (5.8%)
Celkem úmrtí
479,969 (27.8%)
Celkem Uzdraveno
17,158
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: