Saturace


Výsledky hledání na výraz saturace
Poslední aktualizace: 2021-04-19


Tisseel lyo


Kvůli riziku výskytu plynové embolie je třeba během sprejování přípravku TISSEEL Lyo hlídat, zda u pacienta nedochází ke změnám krevního tlaku, pulzu, saturace kyslíkem nebo obsahu CO2 ve vzduchu na konci výdechu. Nepoužívejte přípravek TISSEEL Lyo:  jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na kteroukoli léčivou látku nebo kteroukoli další složku přípravku TISSEEL Lyo  k zástavě závažného tepenného nebo žilního krvácení. Přípravek TISSEEL Lyo samotný není v takových situacích indikován. Přípravek TISSEEL Lyo se nesmí aplikovat do krevních cév ( il nebo tepen) Protože přípravek TISSEEL Lyo vytváří sraženinu v místě aplikace, může jeho injekce do krevní cévy vyvolat tvorbu krevních sraženin v dané cévě. Pokud by se tyto sraženiny uvolnily do krevního oběhu, mohly by způsobit život ohrožující komplikace. Přípravek TISSEEL Lyo není indikován k náhradě kožních stehů pro uzavření chirurgické rány. Upozornění a opatření Před použitím přípravku TISSEEL Lyo se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Věnujte zvláštní opatrnost přípravku TISSEEL Lyo, protože se mohou vyskytnout alergické reakce z přecitlivělosti. První známky alergických .....

Tagy: Tisseel lyo, saturace

Tisseel


Kvůli riziku výskytu plynové embolie je třeba během sprejování přípravku TISSEEL hlídat, zda u pacienta nedochází ke změnám krevního tlaku, pulzu, saturace kyslíkem nebo obsahu CO2 ve vzduchu na konci výdechu. Při aplikaci přípravku TISSEEL pomocí sprejovacího zařízení se ujistěte, že používáte tlak a vzdálenost od tkáně v rozmezí doporučovaném výrobcem: Doporučovaný tlak, vzdálenost a zařízení k  慰汩欀慣椠獰爀攀橥⁔䥓匀䔀䔀䰀 Operace Vhodná sprejovací souprava Vhodné hrotyaplikátorů Vhodný regulátor tlaku Doporučená vzdálenostod cílové tkáně Doporučený tlak spreje 5 Kvůli riziku výskytu vzduchové nebo plynové embolie je třeba během sprejování přípravku TISSEEL hlídat, zda u pacienta nedochází ke změnám krevního tlaku, pulzu, saturace kyslíkem nebo obsahu CO2 ve vzduchu na konci výdechu ( Nepoužívejte přípravek TISSEEL:  jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na kteroukoli léčivou látku anebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) k zástavě závažného tepenného nebo žilního krvácení. Přípravek TISSEEL samotný není v takových situacích indikován. Přípravek TISSEEL se nesmí aplikovat do .....

Tagy: Tisseel, saturace

Oxid dusnatÝ messer


Nepoužívejte přípravek Oxid dusnatý Messer: • Jestliže jste Vy ( jako pacient) nebo Vaše dítě ( jako pacient) alergičtí (přecitlivělí) na oxid dusnatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže Vám ( jako pacientovi) nebo Vašemu dítěti ( jako pacientovi) bylo řečeno, že máte poruchy krevního oběhu v srdci. Upozornění a opatřeníPřed tím, než Vám bude přípravek Oxid dusnatý Messer podán, se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Inhalační oxid dusnatý nemusí být vždy účinný, a proto pro Vás nebo Vaše dítě může být nezbytná jiná léčba. Inhalační oxid dusnatý může ovlivnit kapacitu krve pro přenos kyslíku ( tvorbou tzv. methemoglobinu). To se bude sledovat rozborem vzorků krve, a pokud to bude nutné, musí se dávka oxidu dusnatého snížit. Oxid dusnatý může reagovat s kyslíkem za vzniku oxidu dusičitého, který může vyvolat podráždění dýchacích cest. Váš lékař nebo lékař Vašeho dítěte bude množství oxidu dusičitého sledovat a v případě zvýšených hodnot se léčba přípravkem Oxid dusnatý Messer upraví, dávka se přiměřeně sníží. Inhalační oxid dusnatý může mít mírný vliv na krevní destičky ( krevní částice, které pomáhají při srážení krve) .....

Tagy: Oxid dusnatÝ messer, saturace

MedicinÁlnÍ oxid dusnÝ siad


Podobně jako všechny léky, může mít i Medicinální oxid dusný SIAD nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. Nejčastěji byly pozorovány tyto nežádoucí účinky: .. asté (postihují až 1 z 10 pacientů) Gastrointestinální poruchy: .. nevolnost a zvracení. Psychiatrické poruchy .. chorobně dobrá nálada, stav úzkosti, závrať nebo mdloby .. Poruchy krve a lymfatického systému .. snížená saturace ( nasycení) hemoglobinu kyslíkem u dětí .. Méně časté ( postihují až 1 ze 100 pacientů) Gastrointestinální poruchy: .. plynatost .. .. Poruchy sluchu: .. pocit tlaku ve středním uchu .. Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů) Srdeční poruchy: .. poruchy srdečního rytmu, pulmonární hypertenze, hypotenze u novorozenců .. Poruchy krve a lymfatického systému .. v případě podávání přesahující dobu 24 hodin - snížené množství červených krvinek vyvolané nedostatkem vit. B12 a/nebo kyseliny listové, snížené množství bílých krvinek .. Poruchy nervového systému .. nezánětlivé .....

Tagy: MedicinÁlnÍ oxid dusnÝ, dusnÝ siad, saturace

Kabiven peripheral


Stanovení bilirubinu, laktátové dehydrogenázy, saturace kyslíku, hemoglobin) Nepoužívejte přípravek Kabiven: - jestliže jste alergický( na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na vaječnou, sójovou bílkovinu nebo na bílkovinu obsaženou v arašídových oříšcích - jestliže máte těžkou hyperlipémii ( zvýšené množství tuku v krvi) jestliže máte těžkou jaterní insuficienci ( nedostatečnost) - jestliže máte těžkou poruchu krevní srážlivosti - jestliže máte vrozenou poruchu metabolizmu aminokyselin 2/8 - jestliže máte těžkou renální insuficienci ( nedostatečnost ledvin) bez potřeby hemofiltrace nebo dialýzy - jestliže máte akutní šok - jestliže máte hyperglykémii ( zvýšená hladina cukru v krvi) která vyžaduje více než 6 jednotek inzulinu/hod - jestliže máte patologicky zvýšené sérové hladiny některých elektrolytů - jestliže máte hemofagocytární syndrom ( druh poruchy krevní srážlivosti) při nestabilních stavech ( např. těžké posttraumatické stavy, nekompenzovaný diabetes, akutní infarkt myokardu, matabolická acidóza, těžká sepse a hyperosmolární koma) Všeobecná kontraindikace infuzní terapie: akutní .....

Tagy: Kabiven peripheral, saturace

Kabiven


Stanovení bilirubinu, laktátové dehydrogenázy, saturace kyslíku, hemoglobinu) Nepoužívejte přípravek Kabiven: - jestliže jste alergický( na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na vaječnou, sójovou bílkovinu nebo na bílkovinu obsaženou v arašídových oříšcích - jestliže máte těžkou hyperlipémii ( zvýšené množství tuku v krvi) jestliže máte těžkou jaterní insuficienci ( nedostatečnost) - jestliže máte těžkou poruchu krevní srážlivosti - jestliže máte vrozenou poruchu metabolizmu aminokyselin - jestliže máte těžkou renální insuficienci ( nedostatečnost ledvin) bez potřeby hemofiltrace nebo dialýzy 2/8 - jestliže máte akutní šok - jestliže máte hyperglykémii ( zvýšená hladina cukru v krvi) která vyžaduje více než 6 jednotek inzulinu/hod - jestliže máte patologicky zvýšené sérové hladiny některých elektrolytů - jestliže máte hemofagocytární syndrom ( druh poruchy krevní srážlivosti) při nestabilních stavech ( např. těžké posttraumatické stavy, nekompenzovaný diabetes, akutní infarkt myokardu, metabolická acidóza, těžká sepse a hyperosmolární kóma) Všeobecné kontraindikace infuzní .....

Tagy: Kabiven, saturace

Intralipid


Stanovení saturace kyslíkem, hemoglobinu atd. Nepoužívejte přípravek Kabiven: - jestliže jste alergický( na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na vaječnou, sójovou bílkovinu nebo na bílkovinu obsaženou v arašídových oříšcích - jestliže máte těžkou hyperlipémii ( zvýšené množství tuku v krvi) jestliže máte těžkou jaterní insuficienci ( nedostatečnost) - jestliže máte těžkou poruchu krevní srážlivosti - jestliže máte vrozenou poruchu metabolizmu aminokyselin - jestliže máte těžkou renální insuficienci ( nedostatečnost ledvin) bez potřeby hemofiltrace nebo dialýzy 2/8 - jestliže máte akutní šok - jestliže máte hyperglykémii ( zvýšená hladina cukru v krvi) která vyžaduje více než 6 jednotek inzulinu/hod - jestliže máte patologicky zvýšené sérové hladiny některých elektrolytů - jestliže máte hemofagocytární syndrom ( druh poruchy krevní srážlivosti) při nestabilních stavech ( např. těžké posttraumatické stavy, nekompenzovaný diabetes, akutní infarkt myokardu, metabolická acidóza, těžká sepse a hyperosmolární kóma) Všeobecné kontraindikace infuzní terapie: akutní plicní edém ( .....

Tagy: Intralipid, saturace

Curosurf


Snížená saturace kyslíkem, pěna u úst, kašel, dušení a kýchání. Nepoužívejte přípravek Kabiven: - jestliže jste alergický( na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na vaječnou, sójovou bílkovinu nebo na bílkovinu obsaženou v arašídových oříšcích - jestliže máte těžkou hyperlipémii ( zvýšené množství tuku v krvi) jestliže máte těžkou jaterní insuficienci ( nedostatečnost) - jestliže máte těžkou poruchu krevní srážlivosti - jestliže máte vrozenou poruchu metabolizmu aminokyselin - jestliže máte těžkou renální insuficienci ( nedostatečnost ledvin) bez potřeby hemofiltrace nebo dialýzy 2/8 - jestliže máte akutní šok - jestliže máte hyperglykémii ( zvýšená hladina cukru v krvi) která vyžaduje více než 6 jednotek inzulinu/hod - jestliže máte patologicky zvýšené sérové hladiny některých elektrolytů - jestliže máte hemofagocytární syndrom ( druh poruchy krevní srážlivosti) při nestabilních stavech ( např. těžké posttraumatické stavy, nekompenzovaný diabetes, akutní infarkt myokardu, metabolická acidóza, těžká sepse a hyperosmolární kóma) Všeobecné kontraindikace infuzní terapie: .....

Tagy: Curosurf, saturace

Přečtěte si o tématu Saturace. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma saturace, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Saturace. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Saturace.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 2 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: