Trigelan - Příbalový leták, SPC


 

Příbalový leták: Trigelan Potahovaná tableta (SPC)


Generikum: levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor
Účinná látka: levodopa, entacapone
ATC skupina: N04BA03 - levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor
Obsah účinných látek: 100MG/25MG/200MG, 150MG/37,5MG/200MG, 200MG/50MG/200MG, 50MG/12,5MG/200MG
Balení: Obal na tablety

Trigelan Dávkování

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí a starší pacienti: - Váš lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet přípravku Trigelan máte denně užívat. - Tablety nelámejte ani nedělte na menší části. - Pokaždé užívejte pouze jednu tabletu. - Podle Vaší odpovědi na...více

Trigelan Vedlejší a nežádoucí účinky

, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. Jestliže jste užil(a) více přípravku Trigelan, než jste měl(a) V případě, že jste náhodně užil(a) více tablet přípravku Trigelan, než jste měl(a), neprodleně to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi. V případě předávkování můžete pociťovat zmatenost nebo vzrušení, může se Vám zpomalit nebo zrychlit srdeční tep nebo...více

Trigelan Interakce

Neužívejte přípravek Trigelan, jestliže- jste alergický(á) na levodopu, karbidopu nebo entakapon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) - máte glaukom s úzkým úhlem (oční onemocnění) - máte nádorové onemocnění nadledvin - užíváte určité léčivé přípravky k léčbě deprese (kombinace selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B nebo neselektivní inhibitory MAO) -...více

Zobrazit celý příbalový leták

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop