Léky na spaní


Výsledky hledání na výraz léky na spaní
Poslední aktualizace: 2023-06-05


Zulbex


Jestliže užíváte ketokonazol nebo itrakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí) Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zulbex, léky na spaní

Zolsana


Riziko závislosti se zvyšuje při vyšších dávkách a s prodloužením doby trvání léčby a v případě, že pacient v minulosti zneužíval léky nebo alkohol. užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním. Další léčivé přípravky a přípravek ZolsanaJiné užívané léky mohou být zolpidemem ovlivňovány. Ostatní léky mohou naopak ovlivňovat účinek zolpidemu. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zolsana, léky na spaní

Zolpinox


Užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo léky, které zvyšují hladinu zoplidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním. těsně před spaním Je důležité, abyste nejméně 8 hodin po užití přípravku neprováděl( Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZolpinoxPokud si zapomenete vzít tabletu těsně před spaním a vzpomenete si až během noci, užijte ji pouze v případě, že máte zajištěnu dostatečnou dobu nepřetržitého spánku (...

Tagy: Zolpinox, léky na spaní

Zolpidem-ratiopharm


Ratiopharm může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršení schopnosti řízení, pokud: • přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost • užijete vyšší než doporučenou dávku • užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním....

Tagy: Zolpidem-ratiopharm, léky na spaní

Zolpidem xantis


Užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky. Alkohol a jiné léky k léčbě deprese či úzkosti nebo užívání Zolpidemu Xantis v dávkách překračujících doporučenou dávku může zvýšit riziko nežádoucích účinků. Některé léky mohou rovněž ovlivnit účinek Zolpidemu Xantis. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Alkohol a některé další léky k léčbě deprese a úzkosti mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu tohoto nežádoucího účinku. Pokud si před spaním zapomenete vzít tabletu, měl(...

Tagy: Zolpidem xantis, léky na spaní

Zolpidem vitabalans


Jestliže máte depresi,  jestliže jste někdy zneužíval(a) léky nebo alkohol. Den po užití přípravku Zolpidem Vitabalans může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršení schopnosti řízení, pokud: • přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost • užijete vyšší než doporučenou dávku • užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním. Toto riziko je vyšší, pokud jste někdy zneužíval(a) léky nebo alkohol. Alkohol a některé léky používané k léčení deprese nebo úzkosti nebo užívání přípravku Zolpidem Vitabalans v dávkách přesahujících maximální doporučenou dávku mohou riziko těchto nežádoucích účinků zesílit. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost současnému užívání s léky na uvolnění svalů. Silné léky proti bolesti ( narkotické
Tagy: Zolpidem vitabalans, léky na spaní

Zolpidem orion


Den po užití přípravku Zolpidem Orion může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršení schopnosti řízení, pokud:  přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost  užijete vyšší než doporučenou dávku  užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním. Den po užití přípravku Zolpidem Orion může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršení schopnosti řízení, pokud: .. .. .. přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost .. .. .. užijete vyšší než doporučenou dávku .. .. .. užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky .. Možné nežádoucí účinky .. .. .. ..Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek .....

Tagy: Zolpidem orion, léky na spaní

Zolpidem mylan


Nadměrně užíváte nebo jste v minulosti nadměrně užíval/a alkohol či léky. Riziko závislosti ( Toto riziko se zvyšuje s dávkou a délkou léčby a je vyšší u pacientů, kteří v minulosti nadměrně konzumovali alkohol či zneužívali léky.  Příznaky z vysazení – léčba se má ukončovat postupně. užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zolpidem MylanPokud si zapomenete vzít dávku přípravku těsně před spaním, ale vzpomenete si až během noci, užijte tabletu, pouze pokud máte jistotu, že budete moci 8 hodin nerušeně spát....

Tagy: Zolpidem mylan, léky na spaní

Zeota hct


Mezi tyto léky se řadí: - doplňky draslíku ( některé léky tlumící bolesti, jako je kyselina acetylsalicylová nebo salicyláty. Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) (léky proti bolestem, otokům a dalším příznakům zánětu, včetně artritidy) Další léky na snižování krevního tlaku ( Některé léky na uvolňování svalstva, jako je baklofen nebo tubokurarin. Amifostin a některé další léky na léčbu rakoviny, jako je cyklofosfamid nebo methotrexát. Cholestyramin a kolestipol, což jsou léky na snižování hladiny tuku v krvi. Některé léky na srdeční onemocnění, jako je chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol nebo digitalis. Perorální léky na cukrovku, jako je metformin nebo inzulin, které snižují hladinu cukru v krvi - Beta-blokátory a diazoxid, léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku a nízké hladiny cukru v krvi, protože přípravek Zeota HCT může zvyšovat jejich účinek. Podobně jako všechny léky může .....

Tagy: Zeota hct, léky na spaní

Zemplar


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. brnění nebo znecitlivění; pokles dotekového vnímání; potíže se spaním; noční pocení; svalové křeče v rukou a nohou, i v průběhu spánku;...

Tagy: Zemplar, léky na spaní

Zegomib


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. makrofágů Pokud je Vám Zegomib podáván spolu s dalšími léky k léčbě lymfomu z plášťových buněk, mohou se u Vás objevit níže uvedené nežádoucí účinky: Velmi časté nežádoucí účinky ( Dříve neléčený mnohočetný myelomPokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a není u Vás vhodná transplantace krevních kmenových buněk, budete Zegomib dostávat nitrožilně spolu se dvěma dalšími léky melfalanem a prednisonem. Snížení hladiny draslíku, sodíku a vápníku v krvi, abnormální hladiny cukru v krvi, abnormální hladiny enzymů v krvi • Změny nálady, úzkost, potíže nebo problémy se spaním • Ochabnutí svalů v důsledku poškození nervů ovládajících funkci svalů • Ztráta vědomí, mdloby, závratě • Porucha vnímání chuti • Letargie • Bolest hlavy. Ztráta chuti k jídlu • Citlivost, necitlivost, brnění nebo pálení kůže nebo bolest v rukou nebo nohou v důsledku poškození nervů • Nevolnost a zvracení • Průjem • Zánět v ústech • Zácpa • Vypadávání vlasů a .....

Tagy: Zegomib, léky na spaní

Zaldiar effervescens


Při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky ( jestliže užíváte inhibitory MAO (léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) jestliže užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; - jestliže máte onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. jestliže užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin; - jestliže máte dostat anestetika. buprenorfinem, nalbufinem nebo pentazocinem (léky proti bolesti opioidního typu) jestliže užíváte triptany (léky na migrénu) nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky na depresi) jestliže užíváte anxiolytika (léky proti úzkosti) prášky na spaní, jiná analgetika, jako je morfin a kodein (také se užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky na snížení krevního tlaku, nebo
Tagy: Zaldiar effervescens, léky na spaní

Zaldiar


Při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky ( jestliže užíváte inhibitory MAO (určité léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol, protože by mohlo dojít k neúmyslnému předávkování; - máte problémy s játry nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou; - máte potíže s ledvinami; - máte těžké potíže při dýchání, např. užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin; - máte dostat anestetika ( buprenorfinem, nalbufinem nebo pentazocinem (léky proti bolesti opioidního typu) jestliže užíváte léky proti úzkosti, na spaní, jiné přípravky k léčbě bolesti, jako je morfin a kodein ( také se užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky ke snížení vysokého krevního tlaku, přípravky k léčbě alergie. metoklopramidu, domperidonu nebo ondansetronu (
Tagy: Zaldiar, léky na spaní

Yasnal oro tab


Platí to i pro léky, které můžete začít užívat někdy v budoucnosti, pokud budete pokračovat v užívání přípravku Yasnal Oro Tab. To proto, že tyto léky mohou snižovat nebo zvyšovat účinek přípravku Yasnal Oro Tab. jiné léky na Alzheimerovu chorobu, např. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. problémy se spaním (...

Tagy: Yasnal oro tab, léky na spaní

Yasnal


Platí to i pro léky, které můžete začít užívat někdy v budoucnosti, pokud budete pokračovat v užívání přípravku Yasnal. To proto, že tyto léky mohou snižovat nebo zvyšovat účinek přípravku Yasnal. jiné léky na Alzheimerovu chorobu, např. anticholinergní léky, např. protiplísňové léky např. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Yasnal, léky na spaní

Wellbutrin sr


Epilepsii; • jestliže máte nádor mozku nebo míchy; • jestliže obvykle konzumujete velké množství alkoholu a nyní jste s jeho konzumací přestal(a) nebo plánujete přestat během léčby přípravkem Wellbutrin SR; • jestliže jste nedávno přestal(a) užívat benzodiazepiny nebo jim podobné látky (léky na zklidnění nebo na spaní) nebo pokud plánujete ukončení jejich užívání v průběhu léčby přípravkem Wellbutrin SR;• jestliže užíváte jakékoli jiné léky, které obsahují bupropion ( bulimie nebo anorexie); • jestliže máte závažné onemocnění jater; • jestliže užíváte další léky k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby nazývané inhibitory monoaminooxidázy ( Křeče se s větší pravděpodobností objeví: • pokud pravidelně konzumujete velké množství alkoholu; • pokud pravidelně užíváte léky, o kterých je známo, že snižují práh pro vznik záchvatů ( přípravky k léčbě některých duševních poruch, přípravky k léčbě alergií s tlumivým účinkem, tramadol k léčbě silné bolesti); • pokud máte cukrovku (diabetes); • pokud užíváte stimulancia nebo jiné léky .....

Tagy: Wellbutrin sr, léky na spaní

Vorikonazol mylan


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Vorikonazol mylan, léky na spaní

Voltaren retard


Pokud užíváte přípravek Voltaren retard současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti ( warfarin) nebo léky na deprese ( Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen. Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu) Trimetoprim (lék určený k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest) .. .. .. Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích) Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů) .. .. .. Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu) Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i přípravek Voltaren retard se nesmí užívat v průběhu posledních tří měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé nežádoucí .....

Tagy: Voltaren retard, léky na spaní

Voltaren rapid


Pokud užíváte přípravek Voltaren Rapid současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti nebo léky na deprese ( Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen. Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu) Cyklosporin, takrolimus (léky užívané po transplantaci orgánů) Trimetoprim (lék užívaný k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest)  Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích) Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů)  Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu) Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i přípravek Voltaren Rapid se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Voltaren Rapid .....

Tagy: Voltaren rapid, léky na spaní

Voltaren actigo extra


Měli byste si být také vědomi, že léky, jako je diklofenak, mohou působit zvýšení rizika srdečních ( léky užívané k léčbě depresí; .. .. .. digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce); .. .. .. ACE inhibitory nebo beta blokátory (skupiny léčivých přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání); .. .. .. diuretika (močopudné léky); .. přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu; .. .. .. jiné protizánětlivé léky (NSAID) nebo léky proti bolesti jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen; .. kortikosteroidy (léky užívané k léčbě zánětu) léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti (antikoagulancia); .. .. .. methotrexát (lék na některé druhy rakoviny nebo některá kloubní zánětlivá onemocnění); .. .. .. cyklosporin, takrolimus (přípravek užívaný po transplantaci orgánů); .. .. .. trimethoprim (lék užívaný k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest); .. .. .. chinolony – antibiotika (některé léky používané proti infekcím) sulfinpyrazon (lék užívaný k léčbě dny) .....

Tagy: Voltaren actigo extra, léky na spaní

Voltaren 50


Pokud užíváte přípravek Voltaren 50 současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti ( warfarin) nebo léky na deprese ( Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen. Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu) Trimetoprim (lék určený k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest) .. .. .. Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích) Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů) .. .. .. Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu) Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i přípravek Voltaren 50 se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Voltaren 50 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé nežádoucí .....

Tagy: Voltaren 50, léky na spaní

Voltaren


Pokud užíváte přípravek Voltaren současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky, jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti nebo léky na deprese ( Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen. Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu) Trimetoprim (lék určený k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest)  Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích) Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů)  Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu) Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky ani přípravek Voltaren se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Voltaren nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U některých nežádoucích účinků není .....

Tagy: Voltaren, léky na spaní

Vitamin D3 Axonia


Parafinový olej) – snižují vstřebávání vitaminu D; • léky na srdce ( srdeční glykosidy) – máte být sledován(a) lékařem a možná i Vaše EKG a krevní hladiny vápníku budou sledovány, • antikonvulziva (k léčbě epilepsie), léky na spaní ( Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Vitamin D3 Axonia, léky na spaní

Viregyt-k


K:  anticholinergika (používaná k léčbě Parkinsonovy nemoci), například procyklidin, nebo léky, které mohou umocnit rozvoj účinků anticholinergního typu – například přípravky k léčbě deprese, antidyskinetické léky ( mírní mimovolní, rychlé a náhlé, nepravidelné a nestereotypní pohyby), antihistaminika (léky tlumící alergické reakce) Stránka 3 z 5 Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Lékaři ukažte veškeré zbylé léky i prázdný obal. K následující nebo nějaké jiné problémy, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi: Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 osobu z 10):  otok kotníků  červené skvrny na kůži Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10): úzkost, pocit nadměrného vzrušení, potíže se spaním, bolest svalů, bolest hlavy, bušení srdce, netečnost, halucinace, noční můry, pokles krevního tlaku při změně polohy....

Tagy: Viregyt-k, léky na spaní

Vigil


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mezi další nežádoucí účinky patří: Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): • Bolest hlavy Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): • Závrať • Ospalost, extrémní únava nebo potíže se spaním ( Rovněž můžete mít problémy se spaním, průjem, halucinace (...

Tagy: Vigil, léky na spaní

Vicks symptomed complete citrÓn


Blokátory • užíváte inhibitory MAO (monoaminooxidázy) k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby nebo jste je užíval(a) během posledních 14 dnů • užíváte léky ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě anginy pectoris. Neužívejte jakékoli jiné léky proti chřipce, nachlazení nebo přípravky proti rýmě. Informujte svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón, pokud užíváte: • léky obsahující paracetamol nebo jiné léky zmenšující ucpání nosu při nachlazení a chřipce. Jestliže takové léky užíváte, neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón. fenothiaziny (jsou používány buď jako antipsychotické léky k léčbě takových stavů jako je schizofrenie nebo paranoia, nebo k prevenci vzniku pocitu na zvracení a zvracení) léky proti pocitu na zvracení (nauzea) a zvracení (jako je metoklopramid nebo domperidon) • léky na zředění krve ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se .....

Tagy: Vicks symptomed complete, complete citrÓn, léky na spaní

Verospiron


Jestliže užíváte diuretika (draslík šetřící diuretika, draslík šetřící léky zvyšující vylučování moči) užíváte jiné léky způsobující hyperkalemii ( máte dietu s vysokým obsahem draslíku nebo používáte náhradu soli obsahující draslík blokátory)  léky obsahující draselné soli  heparin nebo nízkomolekulární heparin ( léky používané k zabránění tvorby krevních sraženin)  antipsychotika, tricyklická antidepresiva (léky na dušení poruchy) nebo barbituráty  léky na spaní nebo alkohol  nesteroidní protizánětlivé léky ( sulfamethoxazol (antibiotika užívaná k léčbě bakteriálních infekcí)  digoxin, který se používá k léčbě onemocnění srdce  antihistaminika nebo imunosupresiva (léky používané k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu, k léčbě revmatioidní artritidy, ekzému, lupénky anebo alergických reakcí) Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u .....

Tagy: Verospiron, léky na spaní

Venviran


Jestliže současně s přípravkem Venviran užíváte nějaké jiné léky, může tato kombinace ovlivnit množství látky, které se dostane do krevního oběhu, nebo by mohla mít škodlivé účinky. Informujte svého lékaře, pokud již užíváte nějaké léky obsahující:  imipenem/cilastatin ( adefovir nebo jakékoli jiné léky používané k léčbě žloutenky typu B. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. příznaky mohou zahrnovat zarudlou, svědící kůži  úbytek tělesné hmotnosti  pocity deprese, úzkosti nebo zmatenosti  problémy se spaním  pocit slabosti nebo znecitlivění rukou a nohou, což může ovlivnit vaši rovnováhu  změny toho, jak cítíte dotek, pocity brnění, lechtání, píchání nebo pálení  změny vnímání chuti  zimnice  zánět oka (...

Tagy: Venviran, léky na spaní

Venlafaxin mylan


Příkladem takových přípravků jsou: .. .. ..• antiarytmika, jako jsou chinidin, amiodaron, sotalol nebo dofetilid (používaná k léčbě poruch srdečního rytmu) .. ..• antipsychotika, jako je thioridazin (viz také serotoninový syndrom výše) .. ..• antibiotika jako je erythromycin nebo moxifloxacin (používaná k léčbě bakteriálních infekcí) .. ..• antihistaminika (používaná k léčbě alergií) .. .. .. .. ..Následující léky mohou také ovlivňovat účinek venlafaxinu a měly by být užívány s opatrností. atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sachinavir (léky používané k léčbě HIV) ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky proti plísňovým chorobám) Možné nežádoucí účinky .. .. .. ..Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. hypotonie), soustavný pláč, obtíže se spaním a neprospívání....

Tagy: Venlafaxin mylan, léky na spaní

Vellofent


Pokud jste tyto léky užíval( Léky na spaní, léky proti úzkosti, antihistaminika ( léky proti alergiím), trankvilizéry (léky na uklidnění) některá myorelaxancia (léky k uvolnění napětí svalů) nebo jakékoliv léky způsobující ospalost ( protizánětlivé přípravky nebo imunosupresivní léky potlačující imunitní reakci ( Riziko nežádoucích účinků se zvyšuje, pokud užíváte léky, jako jsou některá antidepresiva nebo antipsychotika. Přípravek Vellofent může vzájemně reagovat s těmito léky a může u Vás dojít ke změně duševního stavu ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Léky na spaní, léky proti úzkosti, antihistaminika ( přípravky na spaní nebo sedativa (...

Tagy: Vellofent, léky na spaní

Přečtěte si o tématu Léky Na Spaní. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma léky na spaní, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Léky Na Spaní. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Léky Na Spaní.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop