Léky na parkinson


Výsledky hledání na výraz léky na parkinson
Poslední aktualizace: 2024-06-16


Zyvoxid


Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte léky proti vysokému krevnímu tlaku? V takové situaci neužívejte léky, které zastavují či zpomalují činnost střev, • opakující se pocit na zvracení či zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání. Další léčivé přípravky a přípravek ZyvoxidExistuje riziko, že přípravek Zyvoxid může někdy vzájemně reagovat s některými dalšími léky a způsobovat nežádoucí účinky, jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo srdeční tepové frekvence. Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) následující léky, protože přípravek Zyvoxid se nesmí používat, pokud již tyto léky užíváte nebo jste je v nedávné době užíval( Rovněž informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky. Lékař se přesto může rozhodnout podávat Vám přípravek Zyvoxid, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak .....

Tagy: Zyvoxid, léky na parkinson

Zypsilan


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie), protože takovéto léky jsou spojovány s tvorbou krevních sraženin; - trpíte-li onemocněním jater; - jestliže jste někdy prodělal( li pomalý srdeční puls a/nebo víte, že můžete mít nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění) li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: - antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levacetylmethadol, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) léky k léčbě: - bakteriální infekce; tyto léčivé .....

Tagy: Zypsilan, léky na parkinson

Zostevir


Neužívejte přípravek Zostevir .. .. ..► jestliže jste alergický(á) na léčivou látku brivudin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) .. ..► jestliže jste těhotná nebo kojíte .. ..► jestliže jste mladší 18 let .. .. .. .. ..NEUŽÍVEJTE Zostevir zejména: .. ..► jestliže používáte léky k léčbě rakoviny ( pokud jste léčen(a): .. .. .. léky proti rakovině ( léky, které potlačují nebo oslabují funkci imunitního systému) .. .. .. ..► jestliže užíváte léky proti plísňovým infekcím obsahující léčivou látku flucytosin .. jestliže používáte léky proti bradavicím obsahující léčivé látky odvozené z 5-fluorpyrimidinu .. Neužívejte přípravek Zostevir společně s léky obsahujícími 5-FU nebo jiné 5-fluorpyrimidiny ( fluorpyrimidiny (viz též červený rámeček nahoře): .. ..Zostevir nesmí být užíván společně s léky určenými k chemoterapii nádorů, která obsahují některou z následujících léčivých látek, protože škodlivé účinky těchto léků by se mohly významně zvýšit a mohly by být i smrtelné: .. fluorpyrimidiny .....

Tagy: Zostevir, léky na parkinson

Zomig


Ergotaminové alkaloidy jako je dihydroergotamin a methysergid nebo jiné léky ze skupiny triptanů, jako je sumatriptan a naratriptan; viz „Vzájemné užívání s dalšími léčivými přípravky“ níže) užíváte některé léky k léčbě deprese ( Jestliže se přípravek ZOMIG užívá současně s léky ze skupiny SSRI nebo SNRI, které se používají k léčbě deprese, existuje riziko rozvoje tzv. Zvláště je důležité, aby byl Váš lékař informován, že už se léčíte některým z níže uvedených léků: Léky k léčbě migrény- Pokud užíváte jiné triptany ( Pokud užíváte léky s obsahem ergotaminu nebo jiné léky námelového typu ( Pokud jste těhotná nebo s Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ZOMIG nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Wolff-Parkinson-Whiteův syndrom (...

Tagy: Zomig, léky na parkinson

Zolmitriptan actavis


Jestliže máte vysoký krevní tlak .. .. ..– jestliže máte potíže se srdcem, jako je srdeční infarkt, angina pectoris (bolest na hrudi při cvičení nebo tělesné námaze), Prinzmetalova angina (bolest na hrudi, která se objevuje v klidu) nebo máte projevy související se srdcem, jako je dušnost nebo tlak na hrudi .. .. ..– jestliže trpíte problémy s krevním oběhem (omezený průtok krve v nohou a rukou) .. .. ..– jestliže jste prodělal/a mrtvici (cévní mozkovou příhodu) nebo krátkodobé projevy podobné mrtvici (tranzitorní ischemická ataka neboli TIA) .. .. ..– jestliže máte závažné ledvinové potíže .. .. .. .. ..– jestliže současně užíváte jiné léky na migrénu ( ergotamin nebo léky ergotaminového typu jako je dihydroergotamin a methysergid) nebo jiné léky ze skupiny triptanů. Whiteův syndrom (druh abnormální srdeční činnosti), .. .. ..– jste měl(a) v minulosti potíže s játry, .. .. ..– máte bolesti hlavy, které u vás nejsou typické pro bolest hlavy při migréně, .. .. ..– užíváte některé léky na depresi ( Jestliže se přípravek Zolmitriptan Actavis užívá současně s léky ze skupiny SSRI nebo SNRI, které se .....

Tagy: Zolmitriptan actavis, léky na parkinson

Zolmiles


Jestliže máte vysoký krevní tlak .. .. ..– jestliže máte potíže se srdcem, jako je srdeční infarkt, angina pectoris (bolest na hrudi při cvičení nebo tělesné námaze), Prinzmetalova angina (bolest na hrudi, která se objevuje v klidu) nebo máte projevy související se srdcem, jako je dušnost nebo tlak na hrudi .. .. ..– jestliže trpíte problémy s krevním oběhem (omezený průtok krve v nohou a rukou) .. .. ..– jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo krátkodobé projevy podobné cévní mozkové příhodě (tranzitorní ischemická ataka (TIA)) .. .. ..– jestliže máte závažné ledvinové potíže .. .. .. .. ..– jestliže současně užíváte jiné léky na migrénu ( ergotamin nebo léky ergotaminového typu jako je dihydroergotamin a methysergid) nebo jiné léky ze skupiny triptanů. Whiteův syndrom (druh abnormální srdeční činnosti), .. .. ..– jste měl(a) v minulosti potíže s játry .. .. ..– máte bolesti hlavy, které u vás nejsou typické pro bolest hlavy při migréně .. .. ..– užíváte některé léky na depresi ( Jestliže se přípravek Zolmiles užívá současně s léky ze skupiny SSRI nebo SNRI, které se používají .....

Tagy: Zolmiles, léky na parkinson

Zoleptil 50


Při akutní otravě léky tlumícími centrální nervovou soustavu, včetně alkoholu - při záchvatu dny, protože může dojít ke zvýšení rizika tvorby ledvinových kamenů. Při současném užívání přípravku Zoleptil s jinými obdobnými léky může dojít ke vzniku epileptického záchvatu. Při současném užívání s léky snižujícími krevní tlak nebo s anestetiky ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při užívání přípravku Zoleptil se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: Velmi časté: infekce, zvýšení nebo snížení počtu bílých krvinek, přehnaná aktivita, úzkost, deprese, nespavost, závratě, extrapyramidový syndrom (neschopnost vydržet v klidu, porucha souhry normálních pohybů, porucha svalového napětí a parkinsonizmus – stav připomínající Parkinsonovu nemoc)...

Tagy: Zoleptil 50, léky na parkinson

Zoleptil 25


Při akutní otravě léky tlumícími centrální nervovou soustavu, včetně alkoholu - při záchvatu dny, protože může dojít ke zvýšení rizika tvorby ledvinových kamenů. Při současném užívání přípravku Zoleptil s jinými obdobnými léky může dojít ke vzniku epileptického záchvatu. Při současném užívání s léky snižujícími krevní tlak nebo s anestetiky ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při užívání přípravku Zoleptil se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: Velmi časté: infekce, zvýšení nebo snížení počtu bílých krvinek, přehnaná aktivita, úzkost, deprese, nespavost, závratě, extrapyramidový syndrom (neschopnost vydržet v klidu, porucha souhry normálních pohybů, porucha svalového napětí a parkinsonizmus – stav připomínající Parkinsonovu nemoc)...

Tagy: Zoleptil 25, léky na parkinson

Zolafren rapid


Velmi vzácně mohou léky tohoto typu způsobovat kombinaci horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo spavosti. Další léčivé přípravky a přípravek Zolafren RapidBěhem léčby přípravkem Zolafren Rapid užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře. Současné užívání přípravku Zolafren Rapid s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které vám pomáhají spát ( Upozorněte svého lékaře, zejména pokud užíváte:  léky na Parkinsonovu nemoc,  karbamazepin ( Podobně jako všechny léky, může mít i tento lék nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve svému ošetřujícímu lékaři:  cévní mozková příhoda nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky cévní mozkové příhody)  Parkinsonova nemoc  potíže s prostatou  střevní neprůchodnost ( Upozorněte svého lékaře, zejména pokud užíváte:  léky na Parkinsonovu nemoc,  karbamazepin ( U .....

Tagy: Zolafren rapid, léky na parkinson

Zolafren


Velmi vzácně mohou léky tohoto typu způsobovat kombinaci horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo spavosti. Další léčivé přípravky a přípravek ZolafrenBěhem léčby přípravkem Zolafren užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře. Současné užívání přípravku Zolafren s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které Vám pomáhají spát ( Upozorněte svého lékaře, zejména pokud užíváte:  léky na Parkinsonovu nemoc,  karbamazepin ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve svému ošetřujícímu lékaři:  cévní mozková příhoda nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky cévní mozkové příhody)  Parkinsonova nemoc  potíže s prostatou  střevní neprůchodnost ( Upozorněte svého lékaře, zejména pokud užíváte:  léky na Parkinsonovu nemoc,  karbamazepin ( U pacientů s
Tagy: Zolafren, léky na parkinson

Přečtěte si o tématu Léky Na Parkinson. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma léky na parkinson, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Léky Na Parkinson. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Léky Na Parkinson.Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop