Léky na epilepsii


Výsledky hledání na výraz léky na epilepsii
Poslední aktualizace: 2020-07-07


Zulfija


Co dělat, jestliže se neobjeví krvácení během týdne, kdy se tablety neužívají .. ..Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Některé léky mohou ovlivnit hladiny přípravku Zulfja v krvi a mohou způsobit jeho nižší antikoncepční účinek nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří: .. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zulfija, léky na epilepsii

Zonisamide glenmark


Jestliže jste alergický(á) na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika (k léčbě infekcí), thiazidová diuretika (léky k odvodnění) Zvýšená hladina kyselin v krvi a ledvinové kameny: Snižte tato rizika tím, že zajistíte, aby Vaše dítě pilo dostatečné množství vody a neužívalo jiné léky, které by mohly zapříčinit vznik ledvinových kamenů ( Zonisamide Glenmark se má používat s opatrností u dospělých, pokud se užívá s jinými léky, které mohou způsobit vznik ledvinových kamenů, např. Další léky, např. Pokud užíváte Zonisamide Glenmark s dalšími léky proti epilepsii: • Úvodní dávka je 50 mg denně podávaných ve dvou stejných dávkách po 25 mg. Pokud užíváte Zonisamide Glenmark s dalšími léky proti epilepsii: • Úvodní dávka je 50 mg denně podávaných ve dvou stejných dávkách po 25 mg....

Tagy: Zonisamide glenmark, léky na epilepsii

Zoleptil 50


Při akutní otravě léky tlumícími centrální nervovou soustavu, včetně alkoholu - při záchvatu dny, protože může dojít ke zvýšení rizika tvorby ledvinových kamenů. Při současném užívání přípravku Zoleptil s jinými obdobnými léky může dojít ke vzniku epileptického záchvatu. Při současném užívání s léky snižujícími krevní tlak nebo s anestetiky ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zoleptil 50, léky na epilepsii

Zoleptil 25


Při akutní otravě léky tlumícími centrální nervovou soustavu, včetně alkoholu - při záchvatu dny, protože může dojít ke zvýšení rizika tvorby ledvinových kamenů. Při současném užívání přípravku Zoleptil s jinými obdobnými léky může dojít ke vzniku epileptického záchvatu. Při současném užívání s léky snižujícími krevní tlak nebo s anestetiky ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zoleptil 25, léky na epilepsii

Ziprasidon mylan


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: • antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levomethadyl-acetát, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. li nebo jste užíval/a v nedávné době léky pro léčbu: • bakteriální infekce ( lithium, karbamazepin a valproát – léky zvané stabilizátory nálady • deprese, včetně některých serotonergních přípravků jako jsou SSRI např. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Ziprasidon mylan, léky na epilepsii

Zemplar


Některé léky mohou mít vliv na působení tohoto přípravku nebo mohou zvýšit pravděpodobnost vedlejších účinků. digoxin, diuretika nebo močopudné léky); - s obsahem zdroje fosfátu ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zemplar, léky na epilepsii

Zaldiar effervescens


Při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky ( jestliže užíváte inhibitory MAO (léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) jestliže užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; - jestliže máte onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. jestliže užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin; - jestliže máte dostat anestetika. buprenorfinem, nalbufinem nebo pentazocinem (léky proti bolesti opioidního typu) jestliže užíváte triptany (léky na migrénu) nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky na depresi) jestliže užíváte anxiolytika (léky proti úzkosti) prášky na spaní, jiná analgetika, jako je morfin a kodein (také se užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky na snížení krevního tlaku, nebo léky na alergie. jestliže užíváte .....

Tagy: Zaldiar effervescens, léky na epilepsii

Zaldiar


Při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky ( jestliže užíváte inhibitory MAO (určité léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol, protože by mohlo dojít k neúmyslnému předávkování; - máte problémy s játry nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou; - máte potíže s ledvinami; - máte těžké potíže při dýchání, např. užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin; - máte dostat anestetika ( buprenorfinem, nalbufinem nebo pentazocinem (léky proti bolesti opioidního typu) jestliže užíváte léky proti úzkosti, na spaní, jiné přípravky k léčbě bolesti, jako je morfin a kodein ( také se užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky ke snížení vysokého krevního tlaku, přípravky k léčbě alergie. metoklopramidu, domperidonu nebo ondansetronu (léky užívané při pocitu na zvracení a .....

Tagy: Zaldiar, léky na epilepsii

Zabrallex


Užívání léčivých přípravků s obsahem oxykodonu se musí vyhnout pacienti, kteří zneužívají alkohol, drogy nebo léky nebo je zneužívali v minulosti. Riziko nežádoucích účinků se zvyšuje, pokud užíváte tento přípravek současně s léky, jež ovlivňují činnost mozku. Mezi léky, ovlivňující činnost mozku, patří: • jiné silné léky proti bolesti ( opiáty), • léky na spánek a uklidnění ( sedativa, hypnotika), • léky proti depresi, • léky proti alergiím, nevolnosti z cestování a pocitu na zvracení ( antihistaminika nebo antiemetika), • jiné léky, působící na nervový systém ( Informujte svého lékaře, pokud užíváte: • léky, které snižují srážlivost krve (...

Tagy: Zabrallex, léky na epilepsii

Yosefinne


Pokud někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu; • pokud máte rakovinu; • pokud máte onemocnění jater (jako obstrukce žlučovodu, která může způsobit žloutenku a příznaky jako svědění) nebo žlučníku (jako žlučníkové kameny); • pokud máte problémy s ledvinami (jiné než uvedené v bodě „Neužívejte přípravek Yosefinne“) a užíváte léky zvyšující hladinu draslíku v krvi. ztráta vlasů, onemocnění krve zvané porfyrie, kožní vyrážka s puchýři během těhotenství (herpes gestationis), nervové onemocnění způsobující náhlé pohyby těla (Sydenhamova chorea); • pokud máte vysoký krevní tlak v průběhu užívání přípravku, který není kontrolován léky; • pokud máte nebo jste někdy měla zlatohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště na obličeji a krku, známé jako „těhotenské skvrny“ ( Co musíte dělat, jestliže se krvácení neobjeví během dnů, kdy užíváte placebo tablety Jestliže jste užívala všechny růžové tablety správně, nezvracela jste nebo neměla těžší průjem a neužívala jste žádné jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Další léčivé přípravky a .....

Tagy: Yosefinne, léky na epilepsii

Přečtěte si o tématu Léky Na Epilepsii. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma léky na epilepsii, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Léky Na Epilepsii. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Léky Na Epilepsii.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 2 min
3,041,035
Celkový Počet Případů
132,981 (4.4%)
Celkem úmrtí
1,325,066 (43.6%)
Celkem Uzdraveno
1,582,988
Vážný Stav
Lyžařské zájezdy se skipasem


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: