LéKY NA POTENCI


Výsledky hledání na výraz léKY NA POTENCI
Poslední aktualizace: 2020-06-04


Zypsilan


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie), protože takovéto léky jsou spojovány s tvorbou krevních sraženin; - trpíte-li onemocněním jater; - jestliže jste někdy prodělal( li pomalý srdeční puls a/nebo víte, že můžete mít nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění) li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: - antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levacetylmethadol, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) léky k léčbě: - bakteriální infekce; tyto léčivé .....

Tagy: Zypsilan, léKY NA POTENCI

Zonisamide glenmark


Jestliže jste alergický(á) na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika (k léčbě infekcí), thiazidová diuretika (léky k odvodnění) Zvýšená hladina kyselin v krvi a ledvinové kameny: Snižte tato rizika tím, že zajistíte, aby Vaše dítě pilo dostatečné množství vody a neužívalo jiné léky, které by mohly zapříčinit vznik ledvinových kamenů ( Zonisamide Glenmark se má používat s opatrností u dospělých, pokud se užívá s jinými léky, které mohou způsobit vznik ledvinových kamenů, např. Další léky, např. Pokud užíváte Zonisamide Glenmark s dalšími léky proti epilepsii: • Úvodní dávka je 50 mg denně podávaných ve dvou stejných dávkách po 25 mg. Nepodávejte tento lék dětem mladším 6 let, protože u této věkové skupiny není známo, jestli jsou potenciální přínosy větší než rizika....

Tagy: Zonisamide glenmark, léKY NA POTENCI

Zonisamide chanelle medical


Neužívejte Zonisamide Chanelle MedicalJestliže: • jste alergický(á) na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), • jste alergický(á) na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. Zvýšená hladina kyselin v krvi a ledvinové kameny: Snižte tato rizika tím, že zajistíte, aby Vaše dítě pilo dostatečné množství vody a neužívalo jiné léky, které by mohly zapříčinit vznik ledvinových kamenů ( Zonisamide Chanelle Medical se má používat opatrně u dospělých, pokud se užívá s jinými léky, které mohou způsobit vznik ledvinových kamenů, jako je topiramát nebo acetazolamid. Další léky, jako fenytoin, karbamazepin, fenobarbiton nebo rifampicin, mohou snížit hladinu přípravku Zonisamide Chanelle Medical v krvi, takže může být potřeba přizpůsobit dávku přípravku Zonisamide Chanelle Medical Zonisamide Chanelle Medical s jídlem a pitímZonisamide Chanelle Medical se může užívat s jídlem nebo bez jídla. Výzkumy prokázaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívající antiepileptické léky. Nekojte během užívání přípravku Zonisamide Chanelle Medical a .....

Tagy: Zonisamide chanelle medical, léKY NA POTENCI

Zonisamid sandoz


Neužívejte Zonisamid Sandoz: • jestliže jste alergický(á) na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) • jestliže jste alergický(á) na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. Zvýšená hladina kyselin v krvi a ledvinové kameny: Snižte tato rizika tím, že zajistíte, aby Vaše dítě pilo dostatečné množství vody a neužívalo jiné léky, které by mohly zapříčinit vznik ledvinových kamenů ( Zonisamid Sandoz se má používat opatrně u dospělých, pokud se užívá s jinými léky, které mohou způsobit vznik ledvinových kamenů, jako je topiramát nebo acetazolamid. Další léky, jako fenytoin, karbamazepin, fenobarbiton nebo rifampicin, mohou snížit hladinu přípravku Zonisamid Sandoz v krvi, takže může být potřeba přizpůsobit dávku přípravku Zonisamid Sandoz. Výzkumy prokázaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívající antiepileptické léky. Nekojte během užívání přípravku Zonisamid Sandoz a ještě jeden měsíc po jeho vysazení. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se .....

Tagy: Zonisamid sandoz, léKY NA POTENCI

Zonisamid actavis


Jste alergický(á) na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. Zvýšená hladina kyselin v krvi a ledvinové kameny: Snižte tato rizika tím, že zajistíte, aby Vaše dítě pilo dostatečné množství vody a neužívalo jiné léky, které by mohly zapříčinit vznik ledvinových kamenů ( Přípravek Zonisamid Actavis se má používat opatrně u dospělých, pokud se užívá s jinými léky, které mohou způsobit vznik ledvinových kamenů, jako je topiramát nebo acetazolamid. Další léky, jako fenytoin, karbamazepin, fenobarbiton nebo rifampicin, mohou snížit hladinu přípravku Zonisamid Actavis v krvi, takže může být potřeba přizpůsobit dávku přípravku Zonisamid Actavis. Výzkumy prokázaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívající antiepileptické léky. Jedna studie ukázala, že děti narozené matkám, které během těhotenství užívaly zonisamid, byly při narození menší, než se očekává pro jejich věk, v porovnání s dětmi narozenými matkám léčeným samotným lamotriginem. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí .....

Tagy: Zonisamid actavis, léKY NA POTENCI

Zonibon


Neužívejte Zonibon: • jestliže jste alergický(á) na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), • jestliže jste alergický(á) na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. Zvýšená hladina kyselin v krvi a ledvinové kameny: Snižte tato rizika tím, že zajistíte, aby Vaše dítě pilo dostatečné množství vody a neužívalo jiné léky, které by mohly zapříčinit vznik ledvinových kamenů ( Zonibon se má používat opatrně u dospělých, pokud se užívá s jinými léky, které mohou způsobit vznik ledvinových kamenů, jako je topiramát nebo acetazolamid. Další léky, jako fenytoin, karbamazepin, fenobarbital a rifampicin, mohou snížit hladinu přípravku Zonibon v krvi, takže může být potřeba přizpůsobit dávku přípravku Zonibon. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud užíváte Zonibon s dalšími léky k léčbě epilepsie: • Úvodní dávka je 50 mg denně podávaná ve dvou stejných dávkách po 25 mg. Nepodávejte tento lék dětem mladším 6 let, protože u této věkové .....

Tagy: Zonibon, léKY NA POTENCI

Znobact


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost .. ..U malého počtu osob, které užívají přípravek Znobact, se může objevit alergická reakce nebo potenciálně závažná kožní reakce....

Tagy: Znobact, léKY NA POTENCI

Ziprasidon mylan


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: • antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levomethadyl-acetát, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. li nebo jste užíval/a v nedávné době léky pro léčbu: • bakteriální infekce ( lithium, karbamazepin a valproát – léky zvané stabilizátory nálady • deprese, včetně některých serotonergních přípravků jako jsou SSRI např. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto kožní reakce by mohly být potenciálně život ohrožující. Tyto reakce mohou být potenciálně život ohrožující; • zástava močení, bolest nebo nepříjemná bolest při .....

Tagy: Ziprasidon mylan, léKY NA POTENCI

Zinnat


ProbenecidPerorální antikoagulancia (léky proti srážení krve) Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vzácně mohou léky, jako je přípravek Zinnat, způsobovat přerůstání kvasinek ( Stavy, kterým je třeba věnovat pozornostU malého počtu osob, které užívají přípravek Zinnat, se může objevit alergická reakce nebo potenciálně závažná kožní reakce....

Tagy: Zinnat, léKY NA POTENCI

Zinacef


Některé léky mohou ovlivňovat způsob, jakým přípravek Zinacef účinkuje, nebo mohou zvyšovat pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků. furosemid; • probenecid; • perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve užívané ústy) Síla přípravku Zinacef Množství v jedné lahvičce750 mg 42 mg 1,5 g 83 mg Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zinacef nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Další symptomy, na které si musíte dávat pozor při užívání přípravku Zinacef: • Plísňové infekce ve vzácných případech; léky jako je přípravek Zinacef mohou způsobovat přerůstání kvasinek ( Stavy, kterým je třeba věnovat pozornostU malého počtu osob, které používají přípravek Zinacef, se může objevit alergická reakce nebo potenciálně závažné kožní reakce....

Tagy: Zinacef, léKY NA POTENCI

Přečtěte si o tématu LéKY NA POTENCI. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma léKY NA POTENCI, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem LéKY NA POTENCI. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu LéKY NA POTENCI.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 1 min
1,947,806
Celkový Počet Případů
111,188 (5.7%)
Celkem úmrtí
718,071 (36.9%)
Celkem Uzdraveno
1,118,547
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: