Tussical - Interakce


 

Interakce léku: Tussical Sirup


Generikum: butamirate
Účinná látka: butamirate citrate
ATC skupina: R05DB13 - butamirate
Obsah účinných látek: 7,5MG/5ML
Balení: Lahev (Lahvička)
Neužívejte Tussical
- jestliže jste alergický(á) na butamirát-citrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Děti
Tussical nesmí být podáván dětem mladším 3 let.

Další léčivé přípravky a Tussical
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle– tzv. expektorancia (léčivé přípravky podporující
vykašlávání hlenu), neboť kombinace těchto léků může vést k hromadění hlenu v dýchacích cestách.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Tussical nesmí být užíván během prvních tří měsíců těhotenství.

Od čtvrtého měsíce těhotenství smíte Tussical užívat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Pokud kojíte, užívejte Tussical jen po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tussical může ve vzácných případech způsobit u někteřých lidí ospalost. Při řízení nebo obsluze strojů
je nutná opatrnost.

Tussical obsahuje sorbitol
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat. Může mít mírný projímavý účinek.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop