Tridepos - Interakce


 

Interakce léku: Tridepos Tableta+potahovaná tableta


Generikum: alendronic acid, calcium and colecalciferol, sequential
Účinná látka: sodium alendronate trihydrate, calcium carbonate, cholecalciferol concentrate powder form
ATC skupina: M05BB05 - alendronic acid, calcium and colecalciferol, sequential
Obsah účinných látek: 70MG+500MG/800IU
Balení: Blistr
Neužívejte přípravek Tridepos
 jestliže jste alergická na alendronát nebo vápník/vitamin D nebo na kteroukoli další složku
přípravku (uvedenou v bodě 6)
 jestliže máte potíže s jícnem, jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání, protože svaly
ve Vašem jícnu nepracují správně (achalázie)
 jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut
 jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo ledvinové kameny
 jestliže Vám lékař sdělil, že máte:
- hyperkalcemii (zvýšenou hladinu vápníku v krvi) nebo hyperkalciurii (zvýšenou hladinu
vápníku v moči),
- hypervitaminózu D (zvýšenou hladinu vitaminu D v krvi).

Neužívejte tento přípravek, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistá,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Tridepos užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tridepos

Před užitím přípravku Tridepos se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká
některý s následujících bodů, aby mohl případně upravit dávkování nebo aby Vás mohl lépe sledovat:

 Jestliže máte nebo jste měla problémy se střevy, jako jsou:
- potíže při polykáním, onemocnění jícnu, zánět střev nebo žaludku nebo vředy.
- závažné onemocnění trávicí soustavy, jako je například žaludeční vřed, aktivní krvácení
z trávicí soustavy nebo jste prodělala operaci střev.
- onemocnění známé jako Barretův jícen (stav spojený se změnami sliznice v dolní části
jícnu).
 Máte nebo jste měla rakovinu.
 Podstupujete chemoterapii nebo radioterapii.
 Užíváte kortikosteroidy nebo glukokortikoidy (jako je prednison nebo betamethason).
 Kouříte (kouření může zvýšit riziko problémů se zuby).
 Máte problémy se zuby, jako je bolest zubů, uvolněné zuby nebo krvácení z dásní, nebo:
- máte onemocnění zubů nebo máte špatnou zubní hygienu.
- máte špatně padnoucí zubní protézu.
- plánujete vytržení zubu nebo plnění zubu.
 Trpíte hypoparatyreózou (sníženou funkcí příštítných tělísek s nedostatkem parathormonu
nebo nedostatečnou účinností tohoto hormonu).
 Jestliže máte nedostatek vitaminu D.
 Jestliže máte poruchu funkce ledvin.
 Jestliže trpíte sarkoidózou (chronický onemocněním postihujícím různé orgány v těle).
 Jste-li starší pacientka a současně užíváte léky k léčbě srdečního selhání nebo nepravidelného
srdečního rytmu (tyto léky se nazývají glykosidy a diuretika).
 Jestliže užíváte jiné léky, obsahující také vitamin D.
 Jestliže jste nepohyblivá.

Během užívání přípravku Tridepos
 Je důležité dodržovat dobrou ústní hygienu, navštěvovat preventivní zubní prohlídky
a Vašemu lékaři nebo zubnímu lékaři hlásit všechny příznaky onemocnění zubů, jako jsou
uvolněné zuby, bolesti zubů nebo oteklé dásně.
 Jestliže budete muset podstoupit stomatologický zákrok, oznamte svému zubnímu lékaři,
že užíváte přípravek Tridepos.
 Pokud budete mít jakoukoliv bolest stehna, kyčle nebo kloubů, informujte svého lékaře.
Děti a dopívající
Přípravek Tridepos se nemá podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a Tridepos
Některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku Tridepos. Informujte svého lékaře nebo lékárníka
o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Tableta alendronátu
Je pravděpodobné, že doplňky vápníku, antacida (přípravky proti překyselení žaludku)
a některé další léky podávané ústy budou zasahovat do vstřebávání tablet alendronátu, pokud
se budou užívat současně. Proto je důležité řídit se pokyny uvedenými v bodu 3. Jak se
přípravek Tridepos užívá.

Některé léky k léčbě revmatických onemocnění nebo dlouhodobé bolesti nazývané NSAID
(např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen) mohou způsobovat trávicí problémy. Proto je
při současném užívání těchto léků s přípravkem Tridepos nutná opatrnost a konzultace
s lékařem.

Tablety vápníku/vitaminu D

Zvýšený dohled je třeba při současném užívání:
 Thiazidových diuretik (např. hydrochlorothiazid) používaných k léčbě vysokého
krevního tlaku.
 Srdečních glykosidů (např. digoxin), používaných k léčbě srdečního selhání nebo
nepravidelného srdečního rytmu.

Účinek léčby vápníku/vitaminu D může být ovlivněn při současném užívání přípravku
s některými dalšími léky, jako jsou:
 Levothyroxin (používá se k léčbě příznaků snížené funkce štítné žlázy): máte jej užívat
s odstupem alespoň 4 hodin mezi jednotlivými léky.
 Soli železa (používají se k léčbě chudokrevnosti), zinek (používá se k léčbě jeho
nedostatku) nebo stroncium-ranelát (používá se k léčbě závažné osteoporózy): máte
je užívat s odstupem alespoň 2 hodiny po užití vápníku/vitaminu D.
 Tetracykliny (používají se k léčbě různých bakteriálních infekcí): máte je užívat
s odstupem alespoň 2 hodin před nebo 4 až 6 hodin po užití vápníku /vitaminu D.
 Chinolony (používají se k léčbě různých bakteriálních infekcí): máte je užívat dvě
hodiny před nebo šest hodin po užití vápníku /vitaminu D.
 Alendronát (používá se k léčbě osteoporózy): Ačkoli je tento lék součástí léčby
přípravkem Tridepos, neužívejte ho ve stejný den jako tablety vápníku/vitaminu D,
protože vápník může narušit vstřebávání alendronátu (viz bod 3. Jak se přípravek
Tridepos užívá).

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Tridepos
Před užitím přípravku Tridepos informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících
léků:
 Fenytoin (používaný k léčbě epilepsie/záchvatů).
 Barbituráty (léky používaných k léčbě úzkosti, deprese nebo poruch spánku).
 Systémové kortikosteroidy (silné protizánětlivé léky, které se používají při léčbě
onemocnění, jako je zánětlivé onemocnění kloubů (artritida), astma a zánět tlustého
střeva (kolitida).
 Orlistat (lék používaný k léčbě obezity) může případně narušit vstřebávání vitaminů
rozpustných v tucích (například vitaminu D3).
 Kolestyramin (lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu).
 Laxativa jako je parafinový olej (lék používaná k léčbě zácpy).

Pokud máte nějaké obavy, obraťte se na svého lékaře.

Užívání přípravku Tridepos s jídlem a pitím
Tableta alendronátu
Jídlo a nápoje (včetně minerální vody), mohou ovlivňovat účinek alendronátu. Proto vyčkejte
s jídlem nebo pitím nejméně 30 minut po užití tablety alendronátu.

Tableta vápníku/vitaminu D
Vstřebávání vápníku může být potlačeno potravinami obsahujícími kyselinu šťavelovou (např. špenát
nebo reveň) či kyselinu fytovou (obsaženou v celozrnných cereáliích). Pokud jste požila potraviny
s vysokým obsahem kyseliny šťavelové či kyseliny fytové, vyčkejte nejméně dvě hodiny před užitím
tablet vápníku/vitaminu D.

Těhotenství a kojení
Přípravek Tridepos je určen pouze k použití u žen po menopauze. Přípravek Tridepos se nesmí užívat
během těhotenství nebo v období kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být
těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete
tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Tridepos může ovlivňovat schopnost řídit a obsluhovat stroje, například ztrátou
rovnováhy, závratí a bolestí kostí, svalů a kloubů. Pokud zaznamenáte kterýkoli z těchto
příznaků, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit opět
lépe.

Přípravek Tridepos obsahuje laktózu a sacharózu.
Tableta alendronátu obsahuje laktózu a tableta vápníku/vitaminu D obsahuje sacharózu. Pokud Vám
Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop