Tridepos - Dávkování


 

Dávkování léku: Tridepos Tableta+potahovaná tableta


Generikum: alendronic acid, calcium and colecalciferol, sequential
Účinná látka: sodium alendronate trihydrate, calcium carbonate, cholecalciferol concentrate powder form
ATC skupina: M05BB05 - alendronic acid, calcium and colecalciferol, sequential
Obsah účinných látek: 70MG+500MG/800IU
Balení: Blistr
Tridepos je dodáván v pouzdře pro týdenní léčbu, které obsahuje 1 tabletu alendronátu a 6 tablet
vápníku/vitaminu D spolu s pokyny, jak užívat tento lék.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistá.

Osteoporóza nemusí vždy mít viditelné příznaky a nemusíte si všimnout, že jste tímto onemocněním
postižena. Je důležité řídit se radami lékaře, neboť Tridepos může pomoci léčit Vaši osteoporózu
pouze tak dlouho, dokud budete užívat tablety.

Dávkování
Doporučená dávka je:

 Den 1: tableta alendronátu
Užijte JEDNU tabletu alendronátu jedenkrát týdně. Zvolte si den v týdnu, který Vám nejlépe
vyhovuje. To bude den 1 Vašeho týdenního cyklu.
Každý týden si vezměte jednu tabletu alendronátu ve Vámi vybraný den 1. Den 2-7: tableta vápníku/vitaminu D
Tablety začněte užívat den po dni, kdy jste užila tabletu alendronátu, užívejte každý den vždy
JEDNU tabletu vápníku/vitaminu D v průběhu 6 po sobě následujících dnů.

Každý sedmý den začněte užívat nové týdenní balení. Nové balení začněte užívat tak, že si vezmete
jednu tabletu alendronátu ve Vámi zvolený den 1.

S tímto rozvrhem pokračujte tak dlouho, jak Vám řekl lékař.

Jak užívat tablety
Alendronát užívejte jednou týdně. Vápník/vitamin D nesmí být podán ve stejný den, neboť to může
snížit vstřebávání alendronátu v těle. Tridepos je dodáván v týdenních baleních s jednou tabletou
alendronátu a šesti tabletami vápníku /vitaminu D určenými pro ostatní dny v týdnu.

Tableta alendronátu
Dbejte důsledně následujících pokynů, aby pro Vás bylo užívání alendronátu prospěšné:

 Vezměte si tabletu alendronátu ráno, ještě před konzumací jídla, nápoje nebo užitím jiného
léku.
 Tabletu zapijte jednou sklenicí (nejméně 200 ml) čisté vody (minerální vody nebo jiné nápoje
mohou snížit vstřebávání alendronátu).
 Tabletu polkněte celou. Tabletu nedrťte, nežvýkejte ani ji nenechte rozpustit v ústech, protože
to může způsobit vředy v ústech nebo krku.
 Tabletu si vezměte ve vzpřímené poloze (můžete sedět nebo stát), abyste předešly problémům
s jícnem.
 Po užití tablety po dobu 30 minut nejezte ani nepijte.
 Po užití tablety si po dobu 30 minut nelehejte.
 Neužívejte tabletu před spaním nebo před tím, než ráno vstanete.

Tableta vápníku/vitaminu D
Tabletu polkněte celou, tabletu nedrťte ani nedělte a zapijte ji vodou.

Pro informaci o vynechání dávky, viz bod "Jestliže jste zapomněla užít tablety".

Jestliže máte problémy s ledvinami
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tridepos je třeba, jestliže Vaše ledviny nepracují správně.
Lékař se může rozhodnout sledovat hladinu vápníku a fosfátů v krvi. Poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem, pokud si nejste jistá. Přípravek Tridepos se nesmí použít, pokud máte těžkou poruchu
funkce ledvin, viz bod 2. Neužívejte přípravek Tridepos

Starší pacientky
Lékař posoudí funkci Vašich ledvin.

Jestliže jste užila více tablet, než jste měla
Pokud jste užila více tablet, než jste měla nebo pokud lék omylem požilo dítě, oznamte to svému
lékaři nebo se dostavte do nejbližší nemocnice, kde posoudí možné riziko a rozhodnou o dalším
postupu.

Tableta alendronátu
Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet alendronátu, vypijte plnou sklenici mléka a neprodleně
kontaktujte svého lékaře. Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si.Příznaky předávkování mohou zahrnovat následující příznaky:
 Nízká hladina vápníku v krvi (příznaky zahrnují svalové křeče, záškuby, brnění a mravenčení
v prstech nebo v okolí úst).
 Nízká hladina fosfátu v krvi (příznaky mohou zahrnovat únavu, svalovou slabost, zmatenost
nebo halucinace).
 Žaludeční potíže, pálení žáhy, bolesti na hrudi, kyselá chuť v ústech, nadýmání, říhání
a pálení při polykání horkých nápojů.

Tableta vápníku/vitaminu D
Okamžitě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka a neberte žádné další tablety.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat následující příznaky:
 Ztráta chuti k jídlu, žízeň, pocit na zvracení, zvracení, zácpa, bolest břicha.
 Svalová slabost, únava, bolest kostí.
 Duševní poruchy (příznaky mohou zahrnovat zmatenost nebo neschopnost soustředit se,
deprese nebo úzkost).
 Častější močení (někdy i během noci) a velký objem vyloučené moči.

Jestliže jste zapomněla užít tablety

Tableta alendronátu
Pokud vynecháte dávku, vezměte si tabletu alendronátu ráno poté, co si to uvědomíte, dle dávkovacího
plánu (viz bod 3). Alendronát je třeba užívat každý týden. Vápník může ovlivňovat vstřebávání
alendronátu, což může mít za následek menší účinek alendronátu. Proto počkejte alespoň 30 minut,
než si vezmete denní tabletu vápníku/vitaminu D.

Neměňte načasování svého týdenního cyklu, tj. nadále berte tabletu alendronátu ve Vámi zvolený den
1. Zbývající tablety vápníku/vitaminu D na konci týdenního cyklu zlikvidujte (ne do odpadních vod
nebo domácího odpadu, prosím viz bod 5).

Jestliže přestanete užívat přípravek Tridepos
Užívejte přípravek tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař. Osteoporóza je onemocnění bez jasných
příznaků a léčba je obvykle dlouhodobá.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop