METAMIZOL STADA - Interakce


 

Interakce léku: Metamizol stada Perorální kapky, roztok


Generikum: metamizole sodium
Účinná látka: monohydrÁt sodnÉ soli metamizolu
Alternativy: Afexil, Algadam, Algominal, Metamizol adamed, Metamizol auxilto, Metamizol krka, Metamizol medreg, Metamizol teva, Metamizole kalceks, Novalgin, Novalgin injekce, Novalgin tablety
ATC skupina: N02BB02 - metamizole sodium
Obsah účinných látek: 500MG, 500MG/ML
Formy: Perorální kapky, roztok, Tableta
Balení: Lahev (Lahvička)
Obsah balení: 1X20ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Neužívejte přípravek METAMIZOL STADA:

 jestliže jste alergický(á) na sodnou sůl metamizolu, propyfenazon, fenazon, fenylbutazon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 jestliže máte syndrom analgetického astmatu nebo nesnášenlivost určitých analgetik typu kopřivky/angioedému, (to jsou pacienti, kteří na podání salicylátů, paracetamolu nebo jiných nenarkotických analgetik, jako je diklofenak, ibuprofen, indometacin nebo naproxen, reagují stažením průdušek (bronchospasmem) nebo jinou anafylaktoidní reakcí)
 jestliže trpíte poruchou funkce kostní dřeně, např. po léčbě cytostatiky (léky k léčbě nádorového onemocnění)
 jestliže máte poruchu krvetvorby (onemocnění krvetvorného systému)
 jestliže máte vrozenou nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dědičné onemocnění, při kterém je riziko rozpadu červených krvinek)
 jestliže mate akutní jaterní porfyrii (dědičné onemocnění s poruchou tvorby hemoglobinu)
 jestliže jste v posledním trimestru těhotenství
 jestliže kojíte

Tento přípravek nesmí užívat děti do 3 měsíců věku ani pacienti s tělesnou hmotností do 5 kg.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku METAMIZOL STADA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 Jestliže trpíte nesnášenlivostí některých analgetik (intolerance analgetik).
 Jestliže trpíte astmatem vyvolaným alergií (alergií vyvolané záchvaty dušnosti).
 Jestliže máte onemocnění spojené se sníženým počtem bílých krvinek.
 Jestliže trpíte poruchou funkce ledvin.
 Jestliže trpíte alergiemi (pak by u vás bylo vyšší riziko vzniku šokového stavu - náhlého oběhového selhání).
 Jestliže máte jakékoli onemocnění, které může být způsobeno alergií (včetně případů, které se vyskytly v minulosti), neboť je u vás vyšší riziko vzniku šokového stavu.

Toto se týká zejména pacientů s:

 Průduškovým astmatem (dušnost způsobená stažením průdušek) a dlouhodobým zánětem dýchacího ústrojí
 Chronickou kopřivkou
 Alergií na analgetika a antirevmatika (intolerance analgetik) nebo jiné léky
 Alergií na potraviny, konzervační látky, alkoholické nápoje
 Alergií na zvířecí srst nebo barvy na vlasy

Pokud patříte mezi výše uvedené pacienty, užívejte tento přípravek pouze pod dohledem lékaře.

Riziko vzniku šokového stavu je menší při užívání metamizolu ve formě tablet nebo perorálních kapek, než u metamizolu podávaného injekcí.

METAMIZOL STADA lze u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin používat pouze po pečlivém posouzení prospěšnosti léčby a jejího rizika a pouze s opatrností.

Upozornění

METAMIZOL STADA obsahuje derivát pyrazolonu – sodnou sůl metamizolu, při jehož používání je, sice vzácné, ale život ohrožující riziko vzniku šoku (náhlého oběhového selhání) a agranulocytózy (akutní onemocnění způsobené závažným snížením určitého druhu bílých krvinek - viz bod 4).

Děti

Děti do 3 měsíců nebo s tělesnou hmotností do 5 kg nesmí užívat léky obsahující sodnou sůl metamizolu, neboť nejsou k dispozici žádné zkušenosti s bezpečností jeho užívání.

Další léčivé přípravky a METAMIZOL STADA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Které léky mohou účinek přípravku METAMIZOL STADA ovlivnit?

Léčivé látky ze skupiny pyrazolonů (mezi které patří i sodná sůl metamizolu) mají známý potenciál způsobovat interakce s následujícími léky:

 Chlorpromazin (k léčbě některých příznaků duševních onemocnění). Kombinace metamizolu a chlorpromazinu může vést k těžké hypotermii (výraznému snížení tělesné teploty).
 Léky bránící srážení krve (perorální antikoagulancia).
 Léky k léčbě vysokého tlaku krve a některých srdečních onemocnění (kaptopril).
 Léky k léčbě duševních onemocnění (lithium).
 Léky k léčbě zhoubných nádorů nebo určitých revmatických onemocnění (methotrexát).
 Léky zvyšující tvorbu moči (triamteren).
 Antihypertenziva (ke snížení tlaku krve) a diuretika (močopudné přípravky), neboť může dojít ke změně jejich účinnosti.

Které léky může METAMIZOL STADA ovlivnit?

 Metamizol může snížit hladiny cyklosporinu v krvi (lék k potlačení imunitního systému). Pokud jsou užívány společně, dávka cyklosporinu bude možná muset být zvýšena.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Vzhledem k nedostatečným zkušenostem neužívejte METAMIZOL STADA v prvních třech měsících těhotenství. V druhém trimestru užívejte METAMIZOL STADA pouze po poradě s lékařem a pouze tehdy, když lékař posoudil prospěšnost podávání metamizolu s ohledem na jeho možná rizika.

V posledním trimestru těhotenství nesmí být METAMIZOL STADA užíván z důvodu zvýšeného rizika komplikací pro matku a dítě (krvácení, předčasné uzavření důležité cévy, tzv. Botallovy dučeje, u plodu, která se normálně uzavírá až po porodu).

Kojení

Metabolity metamizolu přecházejí do mléka. Nejsou k dispozici žádné údaje o účincích u kojených dětí. Během užívání přípravku METAMIZOL STADA a nejméně po dobu 48 hodin po ukončení jeho užívání nekojte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání vyšších dávek může mít vliv na činnost mozku. V těchto případech nebudete schopen(a) rychle a účinně reagovat v neočekávaných a náhlých situacích.

Neřiďte automobily ani jiná motorová vozidla. Nepoužívejte elektrické nástroje nebo přístroje. Nepracujte bez zajištění. Mějte na mysli, že alkohol dále snižuje vaši schopnost řídit!

Nicméně, při užívání doporučených dávek (viz bod 3) není třeba dodržovat žádná zvláštní preventivní opatření.

METAMIZOL STADA obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje 1,5 mmol (nebo 33,4 mg) sodíku v jednom ml (20 kapek). To je třeba mít na paměti, pokud máte dietu s omezeným příjmem sodíku.

Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop