Adacel - Interakce


 

Interakce léku: Adacel Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce


Generikum: pertussis, purified antigen, combinations with toxoid
Účinná látka: diphtheria toxoid, tetanus toxoid, pertussis toxoid, pertussis filamentous haemagglutinin, pertactin, fimbriae type 2 and 3, aluminium phosphate
ATC skupina: J07AJ52 - pertussis, purified antigen, combinations with toxoid
Obsah účinných látek:
Balení: Předplněná injekční stříkačka
K posouzení toho, zda je ADACEL vhodný pro Vás nebo Vaše dítě, je důležité, abyste svého lékaře
nebo zdravotní sestru informovali, pokud se některý z níže uvedených bodů vztahuje na Vás nebo
Vaše dítě. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte svého lékaře nebo zdravotní sestru o vysvětlení.

Nepoužívejte ADACEL, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě

• měli alergickou reakci na:
- vakcínu proti záškrtu, tetanu nebo pertusi,
- na kteroukoli další složku vakcíny (uvedenou v bodě 6),
- na jakoukoli residuální (zbytkovou) látku pocházející z výrobního procesu
(formaldehyd, glutaraldehyd), která může být přítomná ve stopovém množství.
• někdy prodělali závažnou reakci, která postihla mozek, a objevila se do jednoho týdne po
předchozí dávce vakcíny proti černému kašli.
• máte akutní onemocnění s horečkou nebo i bez ní. Očkování má být odloženo, dokud se
Vy nebo Vaše dítě neuzdravíte. Mírné onemocnění bez horečky zpravidla není důvodem
pro odklad očkování. Váš lékař určí, zda Vám nebo Vašemu dítěti bude podána vakcína
ADACEL.

Upozornění a opatření
Informujte před očkováním svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě
• dostali posilovací dávku vakcíny proti záškrtu a tetanu během posledních 4 týdnů.
V takovém případě nemá být ADACEL Vám nebo Vašemu dítěti podán a Váš lékař na
základě oficiálních doporučení rozhodne, zda Vy nebo Vaše dítě můžete/může dostat
další dávku.
• v minulosti měli Guillain-Barré syndrom (dočasná ztráta pohyblivosti a citlivosti v celém
těle nebo jeho části) nebo brachiální neuritidu (ztráta pohyblivosti, bolest a ztráta citlivosti
v paži a rameni) po předchozí dávce vakcíny proti tetanu. Váš lékař rozhodne, zda Vy
nebo Vaše dítě máte dostat ADACEL.
• Máte progresivní (postupně se zhoršující) onemocnění postihující mozek/nervy nebo
záchvaty, které nejsou kontrolované léčbou. Váš lékař zahájí nejprve léčbu a bude
očkovat, až se zdravotní stav upraví.
• Máte špatnou nebo sníženou funkci imunitního systému z důvodu:
- používání léků (např. steroidy, chemoterapie nebo radioterapie),
- infekce HIV nebo AIDS,
- jiného onemocnění.

Vakcína Vás nebo Vaše dítě nemusí chránit tak dobře, jako chrání osoby, jejichž imunitní
systém je zdravý. Pokud je to možné, očkování má být odloženo, dokud takové onemocnění
neustoupí nebo léčba není ukončena.
• Máte jakýkoli problém s krví, který vede ke snadné tvorbě modřin nebo krvácení po delší
dobu po malých zraněních (např. z důvodu poruchy krvácivosti, jako je hemofilie nebo
trombocytopenie nebo léčba léky snižujícími srážlivost krve).


Další léčivé přípravky nebo vakcíny a ADACEL
Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte,
v nedávné době jste užívali nebo můžete užívat nějaké léky.

Vzhledem k tomu, že vakcína ADACEL neobsahuje živé bakterie, může být obecně podána
současně s jinými vakcínami nebo imunoglobuliny, ale do odlišného místa vpichu. Studie
prokázaly, že vakcína ADACEL může být podávána současně s kteroukoliv z následujících
vakcín: vakcína proti hepatitidě B, vakcína proti poliomyelitidě (injekční nebo perorální),
inaktivovaná vakcína proti chřipce a rekombinantní vakcína proti lidskému papilomaviru.
Pokud je podána více než jedna vakcína injekčně ve stejnou dobu, vakcíny mají být podány
do odlišných končetin.
Jestliže Vy nebo Vaše dítě používáte léky ovlivňující krev nebo imunitní systém (jako
například přípravky na snížení srážlivosti krve, steroidy nebo chemoterapie), věnujte prosím
pozornost části „Upozornění a opatření“ uvedené výše.

Těhotenství, kojení a plodnost
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se,
že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět.
Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám poradí, zda má být očkování odloženo.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Vakcína
nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
399 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
175 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop