Acc long hot drink - Interakce


 

Interakce léku: Acc long hot drink Prášek pro perorální roztok


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 600MG
Balení: Sáček
Neužívejte přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg:
- jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek určen pro děti mladší než 14 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem, pokud:
- jste diabetik (máte cukrovku)
- máte bronchiální (průduškové) astma
- jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.

Velmi vzácně se v souvislosti se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné
kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom - závažné kožní onemocnění charakterizované
odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev, Lyellův syndrom - závažné
kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu
nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem a ukončete
užívání tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání
přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a
svědění.

Další léčivé přípravky a přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg a účinky jiných současně užívaných léků se
mohou navzájem ovlivňovat. Než začnete současně s užíváním přípravku ACC Long Hot
Drink 600 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Pokud současně užíváte ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusika (léky tlumící kašel) může
pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích
cestách.
Pro současné užívání ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusik proto musíte mít zvlášť
závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s ACC Long Hot Drink 600 mg pouze na
přímé doporučení lékaře.

Při současném perorálním užívání (tj. užívání ústy) některých antibiotik (tetracyklinu,
polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) musíte ACC Long Hot Drink 600
mg užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik
(neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a
lorakarbef).

Při současném užívání ACC Long Hot Drink 600 mg a přípravků s nitroglycerinem může
dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních
destiček.

Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg s jídlem a pitím
ACC Long Hot Drink 600 mg se užívá po jídle.
Účinek acetylcysteinu na hlen je zesílen zvýšením příjmu tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen jsou-li pro to zvlášť
závažné důvody a výhradně na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg obsahuje sacharózu
sáček obsahuje 2045 mg sacharosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Vzhledem k obsahu sacharózy může být přípravek škodlivý pro zuby.

Upozornění pro diabetiky:
sáček obsahuje 0,17 sacharidových (chlebových) jednotek.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop