0,9% sodium chloride in water for injection "fresenius" - Interakce


 

Interakce léku: 0,9% sodium chloride in water for injection "fresenius" Infuzní roztok


Generikum: electrolytes
Účinná látka: sodium chloride
ATC skupina: B05BB01 - electrolytes
Obsah účinných látek: 9MG/ML
Balení: Vak
injection ,,Fresenius“ používat

Nepoužívejte přípravek 0,9% Sodium chloride in water for injection ,,Fresenius“:

při srdečním selhání, těžkém poškození ledvin a těžkých edematózních stavech (stavy
s otoky) s retencí (zadržením) sodíkového iontu. Bližší informace v bodu Upozornění.

Upozornění a opatření
Podávání sodíkového iontu by mělo být pečlivě zváženo při selhávání oběhového systému,
selhávání ledvin, při edematózních stavech s retencí sodíku a při stavech s poruchou
acidobazické rovnováhy s hypernatremií (poruchou rovnováhy mezi kyselými a zásaditými
látkami se zvýšenou hladinou sodíku v krvi) nebo hyperchloremií (zvýšenou hladinou
chloridů v krvi).
Nadměrné podávání roztoků neobsahujících draslíkový iont může vést k hypokalemii
(snížené hladině draslíku v krvi). Intravenózní podání těchto roztoků může způsobit diluci
(zředění) elektrolytů v séru, hyperhydrataci (převodnění organizmu), poruchy acidobazické
rovnováhy, kongestivní stavy (způsobené překrvením) nebo plicní edém (otok).
Používat pouze čirý, nevysrážený roztok.
Roztok je určen k jednorázovému použití.
Nepoužitý zbytek roztoku musí být odborně znehodnocen.
Při podávání je nutno kontrolovat rychlost infuze, podávat pomalu.
Additiva mohou být inkompatibilní.
Při použití zachovávat aseptické podmínky.
Důkladně promíchat a okamžitě podávat.
Vyvarovat se nadměrných dávek.

Předávkování
Předávkování souvisí s nesprávně vedenou infuzní léčbou.
V případě hyperhydratace nebo iontové nerovnováhy provede lékař příslušnou terapii.

Další léčivé přípravky a přípravek 0,9% Sodium chloride in water for injection
,,Fresenius“
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo
které možná budete užívat.
Při použití přípravku jako nosného nebo zřeďovacího roztoku se mohou vyskytnout interakce
s přidávaným léčivem. Bližší informace o aplikaci viz bod Upozornění.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek 0,9% Sodium chloride in water for injection ,,Fresenius“ nemá vliv na schopnost
řídit a obsluhovat stroje.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
369 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop