Vedlejší účinky Ezen


Výsledky hledání na výraz Vedlejší účinky Ezen
Poslední aktualizace: 2021-05-03


Vedlejší účinky: Twicor & Ezen


Vedlejší a nežádoucí účinky Twicor a Ezen .......

Tagy: Vedlejší účinky Twicor, Twicor & Ezen, Vedlejší účinky Ezen

Vedlejší účinky: Twicor & Ezen


Vedlejší a nežádoucí účinky Twicor a Ezen .......

Tagy: Vedlejší účinky Twicor, Twicor & Ezen, Vedlejší účinky Ezen

Vedlejší účinky: Detralex & Ezen


Vedlejší a nežádoucí účinky Detralex a Ezen .......

Tagy: Vedlejší účinky Detralex, Detralex & Ezen, Vedlejší účinky Ezen

Vedlejší účinky: Twicor & Ezen


Vedlejší a nežádoucí účinky Twicor a Ezen .......

Tagy: Vedlejší účinky Twicor, Twicor & Ezen, Vedlejší účinky Ezen

Vedlejší účinky: Twicor & Ezen


Vedlejší a nežádoucí účinky Twicor a Ezen .......

Tagy: Vedlejší účinky Twicor, Twicor & Ezen, Vedlejší účinky Ezen

Vedlejší účinky: Detralex & Ezen & Lescol xl


Vedlejší a nežádoucí účinky Detralex a Ezen . Vedlejší a nežádoucí účinky Detralex a Lescol xl . Vedlejší a nežádoucí účinky ........

Tagy: Vedlejší účinky Detralex, Detralex & Ezen & Lescol xl, Vedlejší účinky Ezen

Vedlejší účinky: Ezen & Ezetrol


Vedlejší a nežádoucí účinky Ezen a Ezetrol . Vedlejší a nežádoucí účinky Ezen a Ezetrol .......

Tagy: Vedlejší účinky Ezen, Ezen & Ezetrol, Vedlejší účinky Ezen

Vedlejší účinky: Twicor & Ezen &


Vedlejší a nežádoucí účinky Twicor a Ezen . Vedlejší a nežádoucí účinky Twicor a . Vedlejší a nežádoucí účinky
Tagy: Vedlejší účinky Twicor, Twicor & Ezen &, Vedlejší účinky Ezen

Vedlejší účinky: Twicor & Ezen


Vedlejší a nežádoucí účinky Twicor a Ezen .......

Tagy: Vedlejší účinky Twicor, Twicor & Ezen, Vedlejší účinky Ezen

Veregen 10% mast


Přípravek Veregen 10% mast nemá být z důvodu prevence a zabránění vzájemných působení/vedlejších účinků používán s doplňky stravy, které obsahují velké množství extraktu z listů zeleného čaje. Reprodukční studie na zvířatech prokázaly toxické účinky. .. zení dopravních prostředků a obsluha strojů .. ..Studie hodnotící účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Možné nežádoucí účinky .. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vyrážka, přecitlivělost .. .. .. .. .. ..Nežádoucí účinky, které byly pozorovány pouze po použití vyšší síly masti ( Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:...

Tagy: Veregen 10% mast, Vedlejší účinky Ezen

Triasyn


Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání přípravku Triasyn společně s následujícími látkami: • jiná antihypertenziva (snižují zvýšený krevní tlak) a přípravků, které snižují krevní tlak svým vedlejším účinkem ( neproduktivní suchý kašel, zánět průdušek, zánět vedlejších nosních dutin, dušnost, - zánět žaludku a střev, poruchy trávení, břišní dyskomfort, trávicí obtíže, průjem, pocit na zvracení, zvracení, - vyrážka, zejména vyrážka mající současně charakter skvrn a pupínků, - svalové křeče, bolest svalů, - bolest na hrudi, únava. Tyto účinky snižují Vaši schopnost se plně koncentrovat a přiměřeně reagovat a představují riziko při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky jsou setříděny podle frekvence výskytu následovně: velmi časté ( Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www....

Tagy: Triasyn, Vedlejší účinky Ezen

Tensiomin


Srdeční infarkt v souvislosti s nízkým krevním tlakem (hypotenzí) .. .. ..• Zánět vedlejších nosních dutin. Možné nežádoucí účinky .. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle následujících kategorií výskytu: .. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:...

Tagy: Tensiomin, Vedlejší účinky Ezen

Rispolux


Asté: mohou postihnout až 1 z 10 osob • Zápal plic, infekce hrudníku (bronchitida), běžné známky nachlazení, infekce vedlejších nosních dutin, infekce močových cest, zánět středního ucha, pocity podobné příznakům chřipky. To může způsobit nežádoucí účinky, jako jsou menstruační poruchy nebo potíže s otěhotněním u žen, u mužů otok prsou ( Pokud se tyto nežádoucí účinky vyskytnou, je doporučeno sledovat hladinu prolaktinu v krvi. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se vyskytnout tyto další nežádoucí účinky: Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob • Obtíže s usínáním nebo se spánkem. Následující nežádoucí účinky byly pozorovány po užití jiného léku, zvaného paliperidon, který je velmi podobný risperidonu, proto se jejich výskyt může očekávat také po užití tohoto přípravku: rychlý tlukot srdce po postavení se do vzpřímené polohy. Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících Obecně se očekává, že nežádoucí
Tagy: Rispolux, Vedlejší účinky Ezen

Rileptid


Asté (postihují až 1 z 10 osob):  Infekce plic (pneumonie), infekce dýchacích cest, onemocnění podobné chřipce, zánět vedlejších nosních dutin, infekce močových cest, ušní infekce, chřipka;  Zvýšení hladiny hormonu prolaktin v krvi ( To může způsobit nežádoucí účinky, jako jsou menstruační poruchy nebo potíže s otěhotněním u žen, u mužů otok prsou ( Pokud se tyto nežádoucí účinky vyskytnou, je doporučeno sledovat hladinu prolaktinu v krvi. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky: Velmi časté ( Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajícíchObecně platí, že se u dětí očekávají nežádoucí účinky podobné těm, které byly pozorovány u dospělých. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u dětí a dospívajících ( Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha .....

Tagy: Rileptid, Vedlejší účinky Ezen

Rhophylac 300 mikrogramŮ/2 ml


On nebo ona zastaví podání přípravku a budou Vás léčit v závislosti na povaze a závažnosti vedlejších účinků. V klinických studiích u 432 matek, které dostávaly tento přípravek před porodem a 256 matek, které jej dostaly krátce po porodu, se neobjevily žádné nežádoucí účinky u jejich dětí. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Takové nežádoucí účinky se mohou vyskytnout, i když jste dříve obdrželi lidské imunoglobuliny a byly dobře snášeny. Následující nežádoucí účinky se mohou objevit méně často ( postihují 1 až 10 pacientů z 1000):  horečka a mrazení (třes),  celkový pocit nevolnosti (malátnost),  bolest hlavy,  kožní reakce, zarudnutí kůže (erythém), svědění (pruritus), Následující nežádoucí účinky se mohou objevit vzácně ( Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www....

Tagy: Rhophylac 300 mikrogramŮ/2, mikrogramŮ/2 ml, Vedlejší účinky Ezen

Remeron soltab


Můžete být více vnímavý(á) k vedlejším účinkům antidepresiv. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Remeron SolTab ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) Další možné nežádoucí účinky mirtazapinu jsou: Velmi časté ( pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie)  neklidné nohy (nepříjemné pocity v nohou nutící k pohybu)  mdloba (synkopa)  pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie)  nízký krevní tlak  noční můry  pocit neklidu  halucinace  naléhavá potřeba pohybu Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):  svalové záškuby nebo stahy (myoklonus)  agresivita  bolest břicha a nevolnost, to může naznačovat zánět slinivky břišní (pankreatitida) Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):  zvláštní pocity v ústech (orální parestézie)  zduření v ústech (otok úst)  otoky po celém těle .....

Tagy: Remeron soltab, Vedlejší účinky Ezen

Oxid uhliČitÝ medicinÁlnÍ linde


Stejně jako všechny léčivé přípravky, může mít i tento léčivý přípravek vedlejší účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. KryochirurgieNeočekávají se žádné vedlejší účinky. Další vedlejší účinky u dětíIrelevantní. Nahlášením vedlejších účinků můžete pomoci poskytnout více informací o bezpečnosti tohoto léčivého prostředku. Pokud se oxid uhličitý použije ke zmrazení tkání, žádné účinky žádného jiného léku se neprojeví. Stejně jako všechny léčivé přípravky, může mít i tento léčivý přípravek vedlejší účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. CO2): Psychiatrické poruchy: úzkost Poruchy nervového systému: bolest hlavy, závratě, závratě Poruchy ucha a labyrintu: zvonění v uších Srdeční onemocnění: vysoký krevní tlak, zvýšení rychlosti srdečního tepu Respirační, hrudní a mediastinální onemocnění: dušnost Nežádoucí účinky odezní při snížení podávání CO2 a vdechování kyslíku. .....

Tagy: Oxid uhliČitÝ medicinÁlnÍ, medicinÁlnÍ linde, Vedlejší účinky Ezen

Norprolac 25/50 mcg tablety


Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, neboť to by mohlo způsobit nechtěné vedlejší účinky....

Tagy: Norprolac 25/50 mcg, mcg tablety, Vedlejší účinky Ezen

Norprolac


Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, neboť to by mohlo způsobit nechtěné vedlejší účinky....

Tagy: Norprolac, Vedlejší účinky Ezen

Přečtěte si o tématu Vedlejší účinky Ezen. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Vedlejší účinky Ezen, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Vedlejší účinky Ezen. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Vedlejší účinky Ezen.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 9 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: