Ulfamid 40 - Interakce, účinky


 
Famotidin může zvýšit aktivity chlorpromazinu prodlužující QTc.
Famotidin může zvýšit aktivity Vemurafenibu prodlužující QTc.
Metabolismus famotidinu může být snížen, pokud je kombinován s Modafinilem.
Koncentrace itrakonazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s famotidinem.
Famotidin může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu asenapinu.
Koncentrace Cefditorenu v séru může být snížena, pokud je kombinován s famotidinem.
Koncentrace posakonazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s famotidinem.
Metabolismus famotidinu může být snížen v kombinaci s klotrimazolem.
Famotidin může zvyšovat Qetc prodlužující aktivitu Quetiapinu.
Metabolismus famotidinu může být snížen v kombinaci s pantoprazolem.
Mefentermin může snížit sedativní aktivitu famotidinu.
Metabolismus famotidinu může být snížen v kombinaci s bortezomibem.
Metabolismus famotidinu se může zvýšit v kombinaci s karbamazepinem.
Famotidin může zvýšit aktivity Anagrelidu prodlužující QTc.
Famotidin může zvýšit QTc prodlužující aktivitu Granisetronu.
Famotidin může zvýšit aktivitu Iloperidonu prodlužující QTc.
Famotidin může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Leuprolidu.
Famotidin může zvýšit QTc prodlužující aktivitu telavancinu.
Metabolismus famotidinu může být snížen, pokud je kombinován s Rucaparibem.
Metabolismus famotidinu může být snížen, pokud je kombinován s Moclobemidem.
Famotidin může zvýšit QTc prodlužující aktivitu telitromycinu.
Famotidin může zvýšit QTc prodlužující aktivitu pentamidinu.
Famotidin může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Ibutilidu.
Famotidin může zvýšit QTc prodlužující aktivitu lumefantrinu.
Famotidin může zvýšit QTc prodlužující aktivitu tetrabenazinu.
Famotidin může zvýšit QTc-prodlužující aktivity zuklopentixolu.
Famotidin může způsobit snížení absorpce sacharidu železa, což má za následek snížení koncentrace v séru a potenciálně snížení účinnosti.
Metabolismus famotidinu může být snížen v kombinaci s chloramfenikolem.
Koncentrace Atazanaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s famotidinem.
Famotidin může zvýšit QTc prodlužující aktivitu vandetanibu.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop