Trinomia - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s fludrokortisonem.
Kyselina acetylsalicylová může snížit antihypertenzní aktivitu Propranololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ramipril kombinován se Serrapeptázou.
Terapeutická účinnost sulprostonu může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s atorvastatinem.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit antikoagulační aktivitu bekplerminu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Sacubitril kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s aurothiomalátem sodným.
Ramipril může zvýšit hypotenzní aktivitu Theodrenalinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s leflunomidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aprepitant kombinován s atorvastatinem.
Koncentrace amitriptylínu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ramiprilem.
Koncentrace atorvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s 1,10-fenanthrolinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Sulindac kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci kyseliny acetylsalicylové s benzydaminem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s cyklofosfamidem.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit antikoagulační aktivitu kyseliny citrónové.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Relcovaptan kombinován s kyselinou acetylsalicylovou.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit hypoglykemické aktivity sitagliptinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se chinidin kombinuje s atorvastatinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se kyselina acetylsalicylová kombinuje s fluprednidenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je sulfisoxazol kombinován s atorvastatinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s triamterenem.
Ramipril může zvýšit hypotenzní aktivitu deserpidinu.
Koncentrace atorvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Saxagliptinem.
Koncentrace delavirdinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Ramiprilem.
Nitroaspirin může snížit antihypertenzivní aktivitu Ramiprilu.
Sérová koncentrace atorvastatinu může být zvýšena, pokud je kombinován s vildagliptinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Azilsartan medoxomil kombinován s Ramiprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ramipril kombinuje s hydrochlorothiazidem.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop