Actos - Interakce, účinky


 
Rasagilin může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Moklobemid může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Pioglitazon může zvyšovat hypoglykemické aktivity Insulin Glulisine.
Metabolismus metadonu může být snížen, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Pioglitazon může zvýšit hypoglykemické aktivity Sunitinibu.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s Metolazonem.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s prednisonem.
Metabolismus cyklofosfamidu může být snížen v kombinaci s pioglitazonem.
Metabolismus dapsonu může být snížen v kombinaci s pioglitazonem.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s Everolimusem.
Balsalazid může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Riziko nebo závažnost srdečního selhání může být zvýšeno, pokud je Pregabalin kombinován s Pioglitazonem.
Metabolismus Cisapridu může být snížen, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen, pokud je kombinován s Crizotinibem.
Koncentrace pioglitazonu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Bosentanem.
Nitroaspirin může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s Brexpiprazolem.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen v kombinaci s rosiglitazonem.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s takrolimem.
Koncentrace Conivaptanu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen, pokud je kombinován s Boceprevirem.
Metabolismus paklitaxelu může být snížen, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Metabolismus Velpatasviru může být snížen v kombinaci s pioglitazonem.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen v kombinaci s fluvoxaminem.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s bumetanidem.
Citalopram může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Metabolismus warfarinu může být snížen v kombinaci s pioglitazonem.
Metabolismus přípravku Eltrombopag může být snížen, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen, pokud je kombinován s Idelalisibem.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen, pokud je kombinován se Ziprasidonem.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 49 Kč
30 Kč
 
Skladem | Doprava od 49 Kč
40 Kč
 
Skladem | Doprava od 49 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 49 Kč
50 Kč
 
 

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 9 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: