Actos - Interakce, účinky


 
Mebanazin může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen v kombinaci s teriflunomidem.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s progesteronem.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s kvetiapinem.
Oktamoxin může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s danazolem.
Metabolismus Mirtazapinu může být snížen při kombinaci s pioglitazonem.
Metabolismus metadonu může být snížen, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen, pokud je kombinován s Crizotinibem.
Metabolismus simvastatinu může být snížen, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Metabolismus Cabazitaxelu může být snížen, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Metabolismus Repaglinidu může být snížen, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Koncentrace thioridazinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Pioglitazon může zvýšit hypoglykemické aktivity Sunitinibu.
Metabolismus Loratadinu může být snížen v kombinaci s pioglitazonem.
Metabolismus tazarotenu může být snížen při kombinaci s pioglitazonem.
Levofloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Kyselina aminosalicylová může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Pivhydrazin může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Trolamin salicylát může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Metabolismus pioglitazonu může být snížen v kombinaci s Olaparibem.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s cyklopentiazidem.
Metabolismus ibuprofenu může být snížen v kombinaci s pioglitazonem.
Cinoxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Feniprazin může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Koncentrace pioglitazonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s dasatinibem.
Metabolismus atorvastatinu lze snížit v kombinaci s pioglitazonem.
Metabolismus licofelonu může být snížen v kombinaci s pioglitazonem.
Metabolismus Piroxicamu může být snížen, pokud je kombinován s pioglitazonem.
Terapeutická účinnost pioglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s hydrochlorothiazidem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7