Acnatac - Interakce, účinky


 
Terapeutická účinnost syntetických konjugovaných estrogenů A může být snížena při použití v kombinaci s tretinoinem.
Metabolismus tretinoinu může být snížen v kombinaci s amiodaronem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je vitamin A kombinován s tretinoinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se tretinoin kombinuje s Carvedilolem.
Terapeutická účinnost Estramustinu může být snížena při použití v kombinaci s tretinoinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se tretinoin kombinuje s dexmedetomidinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Minocyklin kombinován s tretinoinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Hydroflumethiazidu s tretinoinem.
Koncentrace tretinoinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ivacaftorem.
Metabolismus tretinoinu může být snížen v kombinaci s Diltiazemem.
Koncentrace Conivaptanu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s tretinoinem.
Metabolismus tretinoinu může být snížen při kombinaci s Atazanavirem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se tretinoin kombinuje s guanfacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, když se tretinoin kombinuje s antigenem inaktivovaným virem vztekliny, A.
Metabolismus tretinoinu může být snížen, pokud je kombinován s dronedaronem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se tretinoin kombinuje s metazolamidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Pimecrolimus kombinován s tretinoinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je demeclocyklin kombinován s tretinoinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Nabilone kombinován s tretinoinem.
Tretinoin může zvýšit trombogenní aktivitu aminokapronové kyseliny.
Hexobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu tretinoinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se tretinoin kombinuje s přípravkem Labetalol.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se tretinoin kombinuje s Nesiritidem.
Terapeutická účinnost tretinoinu může být snížena při použití v kombinaci se Sarilumabem.
Metabolismus tretinoinu se může zvýšit v kombinaci s fenytoinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je tretinoin kombinován s Aldesleukinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se tretinoin kombinuje s dipyridamolem.
Koncentrace tretinoinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s třezalkou tečkovanou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Lofexidin kombinuje s tretinoinem.
Koncentrace tretinoinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Lumacaftorem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7