ACIFEIN - Interakce, účinky


 
 • Sérová koncentrace acetaminofenu může být snížena, pokud je kombinován s Peginterferonem alfa-2b.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s cyklosporinem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s cholekalciferolem.
 • Koncentrace pravastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s acetaminofenem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s fluvoxaminem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s Valsartanem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s nikotinem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s bortezomibem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s Betaxololem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen při kombinaci s flukonazolem.


 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen, pokud je kombinován s erytromycinem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s kofeinem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen, pokud je kombinován se Sildenafilem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s pyrimethaminem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s azithromycinem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s ticlopidinem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s citalopramem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s Nelfinavirem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s indinavirem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen, pokud je kombinován s lovastatinem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být zvýšen při kombinaci s Nevirapinem.
 • Koncentrace ranolazinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s acetaminofenem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen, pokud je kombinován se Ziprasidonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je metysergid kombinován s acetaminofenem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je kabergolin kombinován s acetaminofenem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Dapsone kombinován s acetaminofenem.
 • Koncentrace acetaminofenu v séru může být snížena, pokud je kombinován s fenytoinem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s doxycyklinem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s klotrimazolem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen, pokud je kombinován se sulfisoxazolem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen, pokud je kombinován s Metoprololem.
 • Acetaminofen může zvýšit antikoagulační aktivitu dicoumarolu.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen, pokud je kombinován s Ropinirolem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen, pokud je kombinován s isradipinem.
 • Metabolismus acetaminofenu může být snížen v kombinaci s teofylinem.
 • Podobné nebo alternativní produkty

  O projektu

  Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

  Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop