Accupro 10 - Interakce, účinky


 
Chinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu rescinnaminu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je přípravek Quinapril kombinován se železem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se spironolakton kombinuje s Quinaprilem.
Iproniazid může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s balsalazidem.
Koncentrace klomipraminu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je klofarabin kombinován s Quinaprilem.
Trans-2-fenylcyklopropylamin může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Koncentrace pazufloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s Papaverinem.
Minaprin může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Sirolimus kombinován s Quinaprilem.
Mirodenafil může zvýšit antihypertenzivní aktivitu Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s Penbutololem.
Tranylcypromin může zvýšit hypotenzivní aktivity Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je přípravek Conivaptan kombinován s přípravkem Quinapril.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s epirizolem.
Chinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu polythiazidu.
Quinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu Naftopidilu.
Koncentrace delavirdinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s Masoprocolem.
Koncentrace doxepinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován se Zaltoprofenem.
Koncentrace Opipramolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Chinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu přípravku Selexipag.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s ibuproxamem.
Latanoprost může zvýšit hypotenzivní aktivitu Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je bupivakain kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Atenolol kombinován s Quinaprilem.
Sérová koncentrace Estron sulfátu může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 4 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: