Tadalafil 10 mg

Poslední aktualizace: 2020-01-18

Výsledky hledání na výraz Tadalafil 10 mg:


Zoxon 4


Informujte lékaře, pokud užíváte:  sildenafil, tadalafil a vardenafil - léky k léčbě erektilní dysfunkce ( Neužívejte přípravek Zoxon jestliže jste alergický( na léčivou látku doxazosin, na chinazoliny ( např. prazosin, terazosin, doxazosin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste někdy měl( a) ortostatickou hypotenzi ( tj. závratě či omdlévání při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popř. sedu, v důsledku náhlého poklesu krevního tlaku) jestliže trpíte benigní hyperplazií ( nezhoubné zbytnění) prostaty společně s hromaděním moči v horních močových cestách a chronickou infekcí močových cest nebo močovými kameny. jestliže kojíte ( týká se pouze použití u hypertenze) jestliže trpíte hypotenzí – nízkým krevním tlakem ( týká se pouze použití u zbytnění prostaty) jestliže trpíte „přetékáním“ močového měchýře nebo anurií ( zástavou močení) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zoxon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:  trpíte jakoukoliv poruchou jater. máte akutní onemocnění srdce. s užíváním přípravku Zoxon začínáte nebo Vám lékař zvýšil dávku. Při úvodní dávce nebo při zvýšení dávky .....

Tagy: Zoxon 4, Tadalafil 10 mg

Zoxon 2


Informujte lékaře, pokud užíváte:  sildenafil, tadalafil a vardenafil - léky k léčbě erektilní dysfunkce ( Neužívejte přípravek Zoxon jestliže jste alergický( na léčivou látku doxazosin, na chinazoliny ( např. prazosin, terazosin, doxazosin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste někdy měl( a) ortostatickou hypotenzi ( tj. závratě či omdlévání při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popř. sedu, v důsledku náhlého poklesu krevního tlaku) jestliže trpíte benigní hyperplazií ( nezhoubné zbytnění) prostaty společně s hromaděním moči v horních močových cestách a chronickou infekcí močových cest nebo močovými kameny. jestliže kojíte ( týká se pouze použití u hypertenze) jestliže trpíte hypotenzí – nízkým krevním tlakem ( týká se pouze použití u zbytnění prostaty) jestliže trpíte „přetékáním“ močového měchýře nebo anurií ( zástavou močení) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zoxon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:  trpíte jakoukoliv poruchou jater. máte akutní onemocnění srdce. s užíváním přípravku Zoxon začínáte nebo Vám lékař zvýšil dávku. Při úvodní dávce nebo při zvýšení dávky .....

Tagy: Zoxon 2, Tadalafil 10 mg

Zenavil


Neužívejte ZENAVIL jestliže jste alergický(á) na tadalafil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( Váš lékař před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafilem vyšetří, zda nemáte rakovinu prostaty. Neužívejte tadalafil během těhotenství pokud to není nevyhnutelné a pokud jste užívání neprodiskutovala se svým lékařem Užíváte-li tento lék, nekojte, neboť není známo, zda tadalafil přechází do mateřského mléka. náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu a kopřivka (svědící červené skvrny na povrchu kůže) U mužů užívajících tadalafil byly také vzácně hlášeny infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. U mužů užívajících tadalafil byly hlášeny některé další nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích:  migréna, otoky tváře, závažná alergická reakce způsobující otok tváře a hrdla, závažné kožní vyrážky, poruchy ovlivňující prokrvení očí, nepravidelný puls, angina pectoris a náhlá srdeční smrt. než začala užívat tadalafil. Není možné určit, zda tyto příhody .....

Tagy: Zenavil, Tadalafil 10 mg

Timonil 600 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tagy: Timonil 600 retard, Tadalafil 10 mg

Timonil 300 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tagy: Timonil 300 retard, Tadalafil 10 mg

Timonil 150 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tagy: Timonil 150 retard, Tadalafil 10 mg

Tadilecto


Neužívejte přípravek Tadilecto: - jestliže jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu. zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu přestaňte přípravek Tadilecto užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Vzácně byly také u mužů užívajících tadalafil hlášeny infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Některé další vzácné nežádoucí účinky hlášené u mužů užívajících tadalafil, které nebyly pozorovány v klinických studiích. Nežádoucí účinek závratě byl častěji hlášen u mužů starších 75 let užívajících tadalafil. Průjem byl častěji hlášen u mužů starších 65 let užívajících tadalafil. Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) .....

Tagy: Tadilecto, Tadalafil 10 mg

Tadalafil teva cr


Neužívejte přípravek Tadalafil Teva CR, jestliže: .. jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( e přípravek Tadalafil Teva CR zesiluje účinky těchto léků. jako je přípravek Tadalafil Teva CR, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální .. .. .. .. .. .. .. .. ..Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku Tadalafil Teva CR se poraďte se svým lékařem. lékař vás vyšetří a vyloučí nádorové onemocnění prostaty před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty přípravkem Tadalafil Teva CR. Přípravek Tadalafil Teva CR neléčí rakovinu prostaty. zda je přípravek Tadalafil Teva CR účinný u pacientů, kteří podstoupili: .. přestaňte užívat přípravek Tadalafil Teva CR a ihned vyhledejte svého lékaře. U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu. zda je tato příhoda přímo spojena s
Tagy: Tadalafil teva cr, Tadalafil 10 mg

Tadalafil teva


Neužívejte přípravek Tadalafil Teva jestliže: • jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( e přípravek Tadalafil Teva zesiluje účinky těchto léků. obraťte se na svého lékaře (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Tadalafil Teva“) jako je Tadalafil Teva, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Tadalafil Teva se poraďte se svým lékařem. lékař Vás vyšetří a vyloučí nádorové onemocnění prostaty před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty přípravkem Tadalafil Teva. Přípravek Tadalafil Teva rakovinu prostaty neléčí. zda je přípravek Tadalafil Teva účinný u pacientů, kteří podstoupili: • operaci v oblasti pánve. PŘESTAŇTE užívat přípravek Tadalafil Teva a ihned vyhledejte svého lékaře. U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu. zda je tato příhoda přímo .....

Tagy: Tadalafil teva, Tadalafil 10 mg

Tadalafil stada


Neužívejte přípravek Tadalafil Stada: - jestliže jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( jako je tadalafil, bylo prokázáno zvýšení hypotenzních účinků tohoto léku. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Tadalafil Stada u se poraďte se svým lékařem. lékař Vás vyšetří a vyloučí rakovinu prostaty před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty přípravkem Tadalafil Stada. Přípravek Tadalafil Stada neléčí rakovinu prostaty. zda je Tadalafil Stada účinný u pacientů, kteří podstoupili: - operaci pánve. přestaňte užívat Tadalafil Stada a ihned vyhledejte svého lékaře. U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu. zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu, přestaňte Tadalafil Stada užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Další léčivé přípravky a
Tagy: Tadalafil stada, Tadalafil 10 mg

Přečtěte si o tématu Tadalafil 10 Mg. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Tadalafil 10 mg, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Tadalafil 10 Mg. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Tadalafil 10 Mg.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: