Tachyben

Poslední aktualizace: 2019-11-19

Výsledky hledání na výraz Tachyben:


Tachyben i.v.


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Během léčby se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. Upozorněte na ně svého lékaře, který rozhodne, zda se má v léčbě pokračovat nebo ji přeruší. asté: Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů: .. Nevolnost, závratě a bolesti hlavy .. Méně časté: Mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů: Bušení srdce, změny srdečního rytmu ( zrychlení nebo zpomalení) pocit tlaku nebo bolesti na hrudi ( podobné jako u anginy pectoris) a dechové obtíže, pokles krevního tlaku při změně polohy ( ortostatická hypotenze) zvracení, únava, nepravideln srdeční akce a pocení. Vzácné: Mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů: Prodloužená nebo bolestivá erekce, překrvení nosní sliznice, kožní alergická reakce ( svědění, neobvyklé zčervenání kůže, vyrážka) Velmi vzácné: Mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů: snížení počtu krevních destiček ( porucha srážení krve) neklid. .. Není známo ( etnost z dostupných údajů nelze určit) otok tváře, rtů, jazyka a hrdla, kopřivka. Pokud se projeví některý z uvedených nežádoucích účinků nebo pokud zaznamenáte jiný nežádoucí účinek, prosím, sdělte to svému lékaři. To .....

Tagy: Tachyben iv, Tachyben

Přečtěte si o tématu Tachyben. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Tachyben, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Tachyben. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Tachyben.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: