Sitagliptin


Výsledky hledání na výraz Sitagliptin
Poslední aktualizace: 2020-07-06


Kombinace, interakce: Betaloc & Lantus & Stadamet & Janumet & Prenewel & Lipanthyl s


Betaloc & Prenewel .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšena, pokud je Metoprolol kombinován s Perindoprilem. Lantus & Stadamet .Metformin může zvýšit hypoglykemické aktivity inzulínu Glargin. Lantus & Janumet .Metformin může zvýšit hypoglykemické aktivity inzulínu Glargin. Interakce s potravinami a .....

Tagy: Kombinace, interakce Betaloc, Betaloc & Lantus & Stadamet & Janumet & Prenewel & Lipanthyl s, Sitagliptin

Vedlejší účinky: Betaloc & Lantus & Stadamet & Janumet & Prenewel & Lipanthyl s


Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc a Lantus .Artralgie, mentální deprese, Průjem, Bolest hlavy, Hypertenze, periferní edém, . Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc a Stadamet .Bolest břicha, Zácpa, Průjem, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Zvracení, . Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc a Janumet . .....

Tagy: Vedlejší účinky Betaloc, Betaloc & Lantus & Stadamet & Janumet & Prenewel & Lipanthyl s, Sitagliptin

Triasyn


Vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin nebo linagliptin) Poraďte se se svým lékařem, zejména pokud užíváte nebo jste léčeni následujícími: • inzulin, glibenklamid, metformin, vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin nebo linagliptin a jiné léčivé látky užívané na léčbu onemocnění diabetes mellitus, • trimethoprim a kotrimoxazol ( Neužívejte přípravek Triasyn- jestliže jste alergický( na ramipril, felodipin, jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku přípravků ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste měl( a) v minulosti náhle vzniklý otok rtu, očí, jazyka a krku ( tzv. angioneurotický edém) jestliže jste užíval( a) nebo v současné době užíváte sakubitril/valsartan, lék používaný k léčbě dlouhodobého ( chronického) srdečního selhání u dospělých; - jestliže máte poruchu cév zásobujících krví ledviny, např. značné zúžení ledvinných cév, může podávání přípravku Triasyn stav ještě zhoršit; - jestliže podstupujete dialýzu; - jestliže onemocníte akutním infarktem, centrální mozkovou příhodou, nemáte dostatečně léčené srdeční selhání nebo anginu pectoris či jiné poškození srdce; - jestliže trpíte závažnou poruchou srdečního rytmu ( tzv. AV blok II. .....

Tagy: Triasyn, Sitagliptin

Sitagliptin teva


Neužívejte přípravek Sitagliptin Teva 100 mg: - jestliže jste alergický( na sitagliptin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření U pacientů léčených sitagliptinem byly hlášeny případy zánětu slinivky břišní ( Další léčivé přípravky a přípravek Sitagliptin Teva 100 mgInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( pokud užíváte současně přípravek Sitagliptin Teva 100 mg. PŘESTAŇTE užívat přípravek Sitagliptin Teva 100 mg a okamžitě kontaktujte lékaře, jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků:  Silná a přetrvávající bolest břicha ( U některých pacientů se po přidání sitagliptinu k metforminu vyskytly následující nežádoucí účinky: Časté ( ospalost U některých pacientů se po zahájení užívání kombinace sitagliptinu a metforminu objevily různé druhy žaludečních potíží ( U některých pacientů užívajících
Tagy: Sitagliptin teva, Sitagliptin

Perindopril/indapamid mylan


Viz bod "Upozornění a opatření"; • některé léky k léčbě rakoviny; • injekčně podávané soli zlata (k léčbě revmatoidní artritidy); • digoxin nebo jiné srdeční glykosidy (k léčbě problémů se srdcem); • baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních, jako je roztroušená skleróza); • léky k léčbě cukrovky, jako je insulin, metformin, glimepirid nebo gliptiny (linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin) Neužívejte přípravek Perindopril/Indapamid Mylan• jestliže jste alergický( na perindopril nebo jiný inhibitor ACE nebo na indapamid nebo jiné sulfonamidy ( které mohou zahrnovat jiná diuretika nebo antibiotika, jako je kotrimoxazol) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal( a) příznaky jako ztížené dýchání, otok obličeje nebo jazyka, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto příznaky vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností ( tento stav se nazývá angioedém) jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo stavem nazývaným jaterní encefalopatie ( degenerativní onemocnění mozku) jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jste .....

Tagy: Perindopril/indapamid mylan, Sitagliptin

Jimandin


Neužívejte JIMANDIN• jestliže jste alergický(á) na sitagliptin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( U některých pacientů se po přidání sitagliptinu k metforminu vyskytly následující nežádoucí účinky: Časté ( ospalost U některých pacientů se po zahájení užívání kombinace sitagliptinu a metforminu objevily různé druhy žaludečních potíží ( U některých pacientů užívajících sitagliptin spolu s derivátem sulfonylmočoviny a metforminem se vyskytly následující nežádoucí účinky: Velmi časté ( mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): nízká hladina cukru v krvi Časté: zácpa U některých pacientů užívajících sitagliptin a pioglitazon se vyskytly následující nežádoucí účinky: Časté: plynatost, otok rukou nebo nohou U některých pacientů se během užívání sitagliptinu v kombinaci s pioglitazonem a metforminem vyskytly následující nežádoucí účinky: Časté: otok rukou nebo nohou U některých pacientů se během užívání sitagliptinu v kombinaci s inzulinem ( s metforminem nebo bez něj) vyskytly následující nežádoucí .....

Tagy: Jimandin, Sitagliptin

Cosyrel


Inzulin, metformin, linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin, • nesteroidní protizánětlivé léky, jako je např. Neužívejte přípravek Cosyrel, jestliže jste: • alergický( na bisoprolol nebo na kterýkoli jiný betablokátor, na perindopril nebo na kterýkoli jiný inhibitor ACE, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) máte srdeční selhání, které se náhle zhoršilo a/nebo může vyžadovat léčbu v nemocnici, • máte kardiogenní šok ( závažný stav způsobený velmi nízkým krevním tlakem) máte srdeční onemocnění charakterizované pomalým nebo nepravidelným srdečním tepem ( síňo-komorová blokáda druhého nebo třetího stupně, sinoatriální blokáda, syndrom chorého sinu) máte pomalý srdeční tep, • máte velmi nízký krevní tlak, • máte závažné průduškové astma nebo závažné chronické onemocnění plic, • máte závažné problémy s krevním oběhem v končetinách ( např. Reynaudův syndrom) které mohou způsobit brnění, bledost nebo zmodrání prstů na rukou a nohou, • máte neléčený feochromocytom ( vzácný nádor dřeně nadledvin) máte metabolickou acidózu, což je stav, kdy krev obsahuje nadměrné množství kyselých látek, • jste při předchozí léčbě .....

Tagy: Cosyrel, Sitagliptin

Přečtěte si o tématu Sitagliptin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Sitagliptin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Sitagliptin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Sitagliptin.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 14 min
3,041,035
Celkový Počet Případů
132,981 (4.4%)
Celkem úmrtí
1,325,066 (43.6%)
Celkem Uzdraveno
1,582,988
Vážný Stav
Lyžařské zájezdy se skipasem


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: